Til Lula med pengesekken

<p class="hidden"> Brasils president Lula (t.v.) og statsminister Jens Stoltenberg møttes tirsdag. Foto: ABC Nyheter/Ole Peder Giæver. </p>
 Brasils president Lula (t.v.) og statsminister Jens Stoltenberg møttes tirsdag. Foto: ABC Nyheter/Ole Peder Giæver.

<pStatsminister Jens Stoltenberg møtte Brasils president med en kjempedonasjon tirsdag.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ABC Nyheter/Brasilia: Kanonsalvene drønnet og militærkorpset spilte «Ja vil elsker» i Brasils hovedstad Brasilia tirsdag.

Denne dagen erklærte statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) at Norge vil gi inntil én milliard dollar fram mot 2015 til det statlige brasilianske Amazonasfondet.

Senere samme dag møtte de landets president Luis Inácio Lula da Silva i presidentpalasset for å undertegne en avtale om overføringene, og om bevaringen av skogen.

- Utbetalingene vil knyttes direkte til faktiske resultater, understreket Stoltenberg foran norsk og brasiliansk presse da gaven ble gjort kjent tidligere samme dag.

Brasil har utviklet et av verdens mest avanserte satellittsystemer for overvåking av regnskog. I perioden 2003-2007 sank avskogingen, men fra august 2007 til juli 2008 gikk den igjen kraftig opp. Stoltenberg understreker at resultatene av det brasilianske Amazonafondets arbeid vil følges nøye.

- Det man tidligere slet med var at man manglet systemer for å kontrollere om det faktisk ble gjort noe mot avskoging. I dag kan hvem som helst gå inn på nettet, og se utviklingen i «sanntid», sier han.

Innbetalingene skal kobles direkte til utviklingen i avskogingsraten, og avhenger av differansen mellom avskogingsnivået det foregående året og et referansenivå.

- Det utbetales ikke en krone om vi ikke ser faktiske resultater, sier Stoltenberg.

Økt avskoging

Avskogingen i Brasil sank fra 27 000 kvadratkilometer i 2003/2004 til 11 000 kvadratkilometer i 2006/2007. Mellom august 2007 og juli 2008 ble det imidlertid registrert en kraftig økning, nær 70 prosent, sammenlignet med forrige 12-måneders periode. Likevel mener Brasils miljøvernminister Carlos Minc at utviklingen går rett vei. Han har uttalt at han forventer at avskogingstallet for 2008 vil ligge mellom 12 000 og 15 000 kvadratkilometer.

- Selv om man så en økning i forrige 12-månedersperiode er disse tallene langt lavere enn de man så for ti år siden, sier han til ABC Nyheter.

Minc blir med Stoltenberg og Solheim når de tirsdag kveld reiser videre til regnskogen i Santarém.

- Med dette fondet og de norske midlene vil det være mulig både å redusere de globale klimautslippene og å la de fem millioner menneskene som lever i Amazonas fortsette sitt levesett uten at det rammer skogen, sier han.

Fondet administreres av den brasilianske utviklingsbanken BNDES, og kan gi støtte til prosjekter innenfor blant annet skogforvaltning, bærekraftig skogforvaltning, miljøovervåking og økonomiske aktiviteter utviklet på basis av bærekraftig bruk av skogen.

«Regnskogmilliardene»

Under klimatoppmøtet i Bali erklærte Stoltenberg at Norge de nærmeste fem årene skulle bidra med tre milliarder i året til tiltak mot nedhogging av tropisk regnskog. Avskoging i tropiske land er årsak til omkring 20 prosent av de årlige menneskeskapte CO2-utslippene i verden. Dagens erklæring er den største konkrete tiltakspakken fra de norske «regnskogmilliardene» så langt. I år planlegger regjeringen å bidra med 100 millioner kroner til det brasilianske fondet, mens bidraget for 2009 skal økes til 600 millioner.

Også det norske Regnskogfondets leder Lars Løvold var hjertelig tilstede.

- Vi er ekstremt glade for det som nå skjer. Beløpene som signaliseres er svært betydningsfulle, og kan bidra til at også andre land vil komme etter. Statsministeren har rett når han sier at dette er et nyskapende, billig og viktig tiltak for verdens klima, sier han.

- Det er Brasil selv som har bedt om utbetalinger i forhold til faktiske resultater. Det er bra. Landet er også i en særstilling ved at de har pålitelige nasjonale data og målinger av avskogingen.

Personvernpolicy