Tryggest å ha penger i norske banker

<p class="hidden">Sentralbanksjef Svein Gjedrem får ikke støtte for sitt forslag om å senke garantibeløpet for norske bankkunder til 1 million kroner. Foto: Scanpix</p>
Sentralbanksjef Svein Gjedrem får ikke støtte for sitt forslag om å senke garantibeløpet for norske bankkunder til 1 million kroner. Foto: Scanpix

<pSentralbanksjef Svein Gjedrem får ikke støtte for sitt forslag om å senke garantibeløpet for norske bankkunder til 1 million kroner.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag er innskuddsbeløp på inntil 2 millioner kroner garantert gjennom Bankenes Sikringsfond. Sikringsfondet ble etablert etter bankkrisen rundt 1990. Den gang reddet staten flere banker og garanterte for innskyternes penger.

Norges Bank har nylig sendt et brev til Finansdepartementet der det heter at den norske garantiordningen er for sjenerøs. Sentralbanksjefen viser til at de fleste landene i Europa bare garanterer for 20.000 euro eller rundt 160.000 kroner.

Nei til svekkelse

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) ønsker ingen endring av garantiordningen nå. Også bankorganisasjonene er imot å diskutere endringer mens finansuroen pågår.

– Norge har en av Europas beste garantier for innskyterne, og det er bred politisk oppslutning om ordningen, sier administrerende direktør Arne Skauge i

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) til NTB.

– Sikringsordningen gjør at 95 prosent av norske bankkunder kan være trygge for innskuddene sine, sier Skauge.

Han ser ikke bort fra at det kan bli en diskusjon om hvilken sikkerhet bankkunder i andre deler av Europa skal ha, men det skjer ikke før forholdene i markedene blir stabile.

– For billig

Sentralbanksjef Gjedrem begrunnet sitt utspill med at den norske garantiordningen virker «som et fluepapir» på utenlandske banker.

Siden 2007 har mange filialer av utenlandske banker meldt seg på den norske ordningen for å øke sin innskuddsdekning. Sikringsordningen gjør at de kan by opp innskuddsrenten, noe som også får virkning på utlånsrenten, ifølge Gjedrem.

Fra bankhold er det også påpekt at det er for lett for nye banker å slippe inn i sikringsfondet. Norske banker har fylt opp fondet, og dermed blir inngangsbilletten lav for nye medlemmer.

Administrerende direktør Arne Hyttnes i Sparebankforeningen sier til Bergens Tidende at det er for billig å bli med i fondet, men han avviser forslaget fra Gjedrem.

– Med bankkunder på tå hev er timingen for en innstramming feil, sier han.

Lav sikkerhet

Bankkunder i det meste av Europa har lavere sikkerhet enn norske innskytere. Også i de øvrige nordiske land er garantiene dårligere. I Sverige 250.000 kroner og i Danmark 300.000 kroner.

Utenlandske banker med filialer i Norge kan bli medlemmer i det norske ordningen, men de er ikke pålagt det. Kunder i de to svenske bankene Handelsbanken og Skandiabanken er dermed bare sikret etter svensk ordning, det vil si at kundene bare er garantert å få tilbake 250.000 kroner ved en bankkollaps.

Begge disse bankene har imidlertid forsikret at kundenes innskudd er trygge. De har også søkt om medlemskap i det norske Banksikringsfondet, søknader som skal behandles i løpet av året.

Den danskeide Fokus Bank var tidligere norsk, og den er medlem av sikringsfondet. (©NTB)

Personvernpolicy