- Slutt på norsk oljeeksport i 2030

<p class="hidden">Foto: StatoilHydro </p>
Foto: StatoilHydro

<pSvenske forskere ser mørkt på fremtiden for OljeNorge.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Illustrasjonsfoto: ScanpixIllustrasjonsfoto: Scanpix

Norge, som i årevis har vært en av verdens største oljeprodusenter, er nå forbigått av flere land.

- Dette er bare begynnelsen på utforbakken, sier Kjell Aleklett, professor ved Uppsala Universitet i Sverige til DN Energi.

Han leder en forskningsgruppe ved avdeling for Globala Energisystem, som har gjort en detaljert studie av fremtidig norsk oljeproduksjon.

Forskningen deres viser at Norge har hatt en årlig produksjonsnedgang på 13 prosent på de store oljefeltene, mens de mindre feltene har falt enda mer.

Konklusjonen er at dersom det ikke gjøres nye store oljefunn, vil Norge om noen år kun være selvforsynt med olje.

- Dette går fortere enn mange i Norge ønsker å tro , sier Aleklett til DN Energi.

Ingen eksport fra 2030

Uten funn av nye, store felt, vil norsk oljeeksport stoppe opp i 2030, altså om 22 år. Og de landene som i dag mottar norsk olje, må se seg om etter andre eksportører, ifølge rapporten.

- Størstedelen av den norske olje ble produsert da oljeprisen var lav, og man lan stille spørsmål ved om den raske norske oljeutbyggingen har vært den beste strategien for landet, sier Aleklett.

Mye på gang: Norge har 32 sannsynlige, fremtidige feltutbygginger. Oljedirektoratet opererer med listen ”Ressurser i funn der utvinning er sannsynlig, men ikke avklart”, og den viser hvilke utbyggingsprosjekter som trolig kommer om noen år. Det planlegges16 utbyggingsprosjekter i Nordsjøen og 16 prosjekter i Norskehavet samt én feltutbygging i Barentshavet.

Fra olje til gass: Det er imidlertid en voldsom overvekt av gassfunn som skal bygges ut: Kun ni av disse 32 funnene inneholder særlige mengder olje, det vil si under 1 million kubikkmeter. De resterende 23 utbyggingsprosjektene inneholder større mengder gass.

De tre største oljefunnene er: 17/12-1 Bream, som ligger i Nordsjøen og inneholder anslagsvis 9,5 millioner kubikkmeter olje. Dernest kommer funnet 7122/6-1 som ligger i Barentshavet og inneholder rundt 5,5 millioner kubikkmeter. Det tredje største funnet er 1/3-6, som også er i Nordsjøen og inneholder 4,9 millioner kubikkmeter olje, ifølge Oljedirektoratets liste.

Fremtiden avgjøres i år og neste år

En gjennomgang foretatt av DN Energi, viser at leteårene 2008 og 2009 vil si noe om hvordan fremtiden vil bli. Av alle brønnene som skal bores i denne perioden, er det noen få brønner som er særdeles viktige, og som potensielt inneholder store mengder olje, men disse har kun 10-15 prosents funnsjanse.

Norske Shell skal bore noen brønner av kritisk viktighet i Norskehavet. De har navnene Onyx, Gro og Dalsnuten. Mens det allerede er gjort et funn på Onyx, er de andre to prospektene såkalte high risk/high reward. Det vil si at det kun er 10-15 prosent funnsjanse.

StatoilHydro er og blir det selskapet som tar flest letesjanser på norsk sokkel. Totalt regner selskapet i inneværende år å bore hele 13 brønner i Norskehavet og Barentshavet, der sjansene for store funn er størst, men også der funnsjansene er minst.

Oljedirektoratet er skeptiske

Da DN Energi konfronterer Oljedirektoratet med konklusjonene i den svenske rapporten, blir det reagert med skepsis.

- Dette minner om skrivebordsøvelser som konsentrerer seg om et statisk bilde og ikke tar innover seg dynamikken i industrien, sier direktør i Oljedirektoratet, Johannes Kjøde, til DN Energi.

Han presiserer imidlertid at han ikke kjenner til det norske forbruket av olje, og vil derfor ikke uten videre forkaste rapporten, men uttrykker skepsis.

- Eksempelvis skulle Ekofisk-feltet vært stengt ned for lenge siden, men det er det ikke. Faktisk har Ekofisk kun kommet halveis i sitt livsløp, og det spørs om denne rapporten tar slike faktorer med i beregningen. Vi satte som mål i 2005 at Norge innen 2015 skulle kunne vise til fem milliarder fat i nye oljereserver. Dette målet forutsetter nye funn og økt utvinning fra eksisterende felter. Tre år er gått, og så langt virker det som om dette målet er innen rekkevidde, sier Kjøde.

Stoler ikke på Oljedirektoratet

- Denne rapporten er nøye utarbeidet, og Oljedirektoratets jobb er jo å være skeptiske, sier professor Kjell Aleklett, som har utarbeidet rapporten.

Han mener det norske oljeforbruket, altså det vi bruker selv, er på knappe 230.000 fat per dag, og at dette gradvis vil øke. I 2030 vil vi ha et daglig forbruk på drøye 280.000 fat/dag, og at den norske oljeproduksjonen da er nede i 500.000 fat/dag. Dermed vil det kun være rundt 200.000 fat igjen til eksport, ifølge rapporten.

- Jeg mener Oljedirektoratet har et for optimistisk syn på fremtidig oljeproduksjon, sier Aleklett.

I 2001 hadde Norge en daglig oljeproduksjon på 3.4 millioner fat olje per dag. Nå er vi nede i 2 millioner fat/dag.

Foto: ScanpixFoto: ScanpixFinn mer informasjon fra næringslivet på Startsiden.

Personvernpolicy