Rentepillen virker

<p>Illustrasjonsfoto: Scanpix</p>
Illustrasjonsfoto: Scanpix

<pLånefesten er over. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 14,0 prosent ved utgangen av mai, en nedgang fra 14,4 prosent ved utgangen av april. Husholdningenes

gjeldsvekst falt, mens de ikke-finansielle foretakenes gjeldsvekst holdt seg på et rekordhøyt nivå.

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 1.798 milliarder kroner ved utgangen av mai. Tolvmånedersveksten falt for tredje måned på rad, til 10,3 prosent, en nedgang fra 10,9 prosent ved utgangen av april.

- Vi må tilbake til siste halvår av 2003 for å finne en lavere vekst enn dette, skriver Statistisk Sentralbyrå i en pressemelding.

Foretak gir rekord

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld økte til 1.102 milliarder kroner ved utgangen av mai. Tolvmånedersveksten var 21,8 prosent, det samme som måneden før.

Det rekordhøye nivået er godt hjulpet av foretakssektoren, som har bidratt sterkest til årsveksten i K2 målt i milliarder kroner. En av grunnene til at veksten her har vært så høy i lang tid er at norske bedrifter i økende grad låner penger hjemme på grunn av finansuroen ute.

- Månedsveksten var meget sterk i mai, i likhet med i månedene før. Den sterke oppgangen i foretakenes bruttogjeld har sammenheng med at aktiviteten i norsk økonomi fortsatt er høy. Det er grunn til å tro at den høye gjeldsveksten også kan ha sammenheng med at foretakene i større grad enn tidligere finansierer seg innenlands, som følge av uroen i de internasjonale kredittmarkedene, heter det i meldingen.

Ventet fall

DnB Nor Markets ventet på forhånd et fall i kredittveksten til 13,8 prosent.

- Vi venter at husholdningenes økte renteutgifter vil bidra til å dempe låneetterspørselen og at bankene vil ønske å redusere utlånsveksten. Vi venter derfor nedgang i K2, skrev meglerhuset i sin morgenrapport.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem satte opp renten nok en gang forrige uke til 5,75 prosent. Flere eksperter tror nå at det ikke var siste gang med rentehopp, men at enda et hopp til 6,0 prosent til høsten kan bli aktuelt.

Les også:

Gjedrem sikter seg inn

Vanvittig viktig variabel for folk

Finn informasjon og nyheter om børs, privatøkonomi og næringsliv på Startsiden.

Personvernpolicy