Flere tror på rentehopp

<p>Økonomene tror han vil fortsette å øke renta. Foto: Scanpix</p>
Økonomene tror han vil fortsette å øke renta. Foto: Scanpix

Norges Bank styrer unna renteøkning også i juni, tror økonomene. Men flere enn før tror på renteøkning fremover.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Seks av de ti økonomene TDN Finans har vært i kontakt med, tror Norges Bank holder styringsrenten uendret på 5,50 prosent under rentemøtet onsdag 25. juni.

Stadig flere venter likevel at renten skal ytterligere opp før toppen er nådd, og tror det vil komme en kortsiktig oppjustering av rentebanen i Pengepolitisk Rapport 2/2008, som publiseres samtidig med rentebeslutningen neste uke.

Tror renten heves neste gang
Syv av de ti økonomene tror sentralbanken vil foreta ytterligere rentehevinger i inneværende konjunktursykel. For en måned siden var dette tallet seks. To av de syv venter to rentehevinger til før toppen er nådd. Den seneste måneden er det kommet inflasjonstall på nedsiden av økonomenes forventninger, og bare marginalt over Norges Banks anslag.

Les mer
- Renten kan bli altfor høy

Gjedrems linedans

Inflasjon = høyere renter
Samtidig har det kommet flere tegn på en vekstavmating i norsk økonomi, spesielt på den privatøkonomiske siden. På den andre siden viste oljeinvesteringene i første kvartal at utsiktene fortsatt er lyse i petroleumssektoren, kronen har gått svakere og renteforventingene ute har tiltatt.

Makroøkonom Shakeb Syed i Handelsbanken Capital Markets tror Norges Bank hever renten, men han er ikke sikker.

- Norges Bank vil svare på den stigende inflasjonen med høyere renter, men det er vanskelig å spesifisere i hvilke måned hevingene kommer. Det er spesielt vanskelig nå, men prognosene våre er satt til en heving, sier Syed til TDn Finans. Handelsbanken Capital Markets venter ytterligere en renteheving i løpet av høsten, slik at rentetoppen blir 6 prosent.

- Unødvendig økning
Sjeføkonom Jan Andreassen i Landsbanki mener det er unødvendig å heve renten mer nå, men tør ikke utelukke at det likevel kommer en.

- Uavhengig av en renteheving vil vi se oppgang i arbeidsledigheten, utflating i forbruket og lavere boliginvesteringer, slik at kapasitetsutnyttelsen uansett faller. Grunnen til at jeg ikke utelukker en heving er at det prises inn rentehevinger både fra Den europeiske sentralbanken og Federal Reserve, og da følger Norges Bank gjerne på, sier Andreassen til TDN Finans.

- Oppjustering på kort sikt
Sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank mener inflasjonsnivået ikke er høyere enn at Norges Bank kan holde renten uendret og kjøpe seg tid for å se hvordan økonomien utvikler seg. Han påpeker i imidlertid at utviklingen i utenlandske renter og valutakurser taler for en renteheving.

Jullum er spent på hvilke endringer som kommer i Pengepolitisk Rapport.

- Det er mulig inflasjonsbanen må oppjusteres på kort sikt, men den kan komme til å bli lavere lenger frem, så det er usikkert hva det vil ha å si for renten. De helt store endringene tror jeg ikke det blir, men i den grad det vil skje noe, tror jeg det kommer en liten oppjustering av inflasjonsbanen, og dermed av rentebanen, i hvert fall på kort sikt, sier sjeføkonomen til TDN Finans.

- Færre rentekutt
Handelsbanken Capital Markets er enige i at det vil komme en oppjustering av inflasjonsprognosene nå, men de tror også på heving i den lange enden:

- Jeg tror både inflasjons- og rentebanen blir oppjustert. På kort sikt vil de si at det kommer flere hevinger enn de ventet forrige gang, og på lengre sikt vil de se for seg færre rentekutt enn de har signalisert tidligere, sier Syed.

Les også: Klarte ikke betale - fikk låne enda mer

- Kan komme to hevinger
Tina Mortensen i Citigroup tror Norges Banks nye rentebane vil vise 100 prosent sannsynlighet for at det kommer en renteheving til og 25 prosent sannsynlighet for at det kommer to.

Frank Jullum mener sentralbanken vil avvente justeringen av investeringsanslagene sine for å se hvordan oljeinvesteringene utvikler seg.

- I fjor fikk vi en kraftig oppjustering i anslagene fra mai til august, mens i år var oppjusteringen i mai ganske stor. Tallene kan tyde på at selskapene har investeringene klare litt tidligere, så jeg tror Norges Bank vil avvente litt. I tillegg har vi en del andre svake makrotall, særlig innen bygg- og anleggsnæringen, sier Jullum.

Sjeføkonom Stein Bruun i SEB Enskilda tror heller ikke de på de helt store endringene, og påpeker at lave Fastlands-investeringer veier opp for de høye investeringene i oljesektoren.

-Tallene fra første kvartal har vist større fall i boliginvesteringene enn det som var ventet da forrige Pengepolitisk Rapport ble utarbeidet i mars, sier Bruun til TDN Finans.

Norges Bank holder rentemøte onsdag 25. juni med rentebeskjed og publisering av Pengepolitisk Rapport 2/2008 klokken 14:00.

Les mer
- Et utgiftshelvete av en annen verden

Velger bank fremfor fond

Personvernpolicy