Ledere mener kvinner og unge er for mye borte

To av tre bedriftsledere mener yngre arbeidstakere, småbarnsforeldre og kvinner har lavere terskel enn andre for å være borte fra jobb. Trekk i lønn foreslås som virkemiddel for å redusere høyt fravær

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nærmere 1.300 norske bedriftsledere er spurt hvilke enkeltgrupper de mener har lavere terskel for å være borte fra jobben. Hele 70 prosent peker ut arbeidstakere under 35 år som «verstinger». 46 prosent mener småbarnsforeldre har lav sykefraværsterskel, mens kvinner og gravide nevnes av henholdsvis 32 og 18 prosent av lederne.

– Med «lav terskel» menes det har at det skal lite til før arbeidstaker er borte. For særlig småbarnsforeldre og gravide er det ofte gode årsaker til at denne terskelen er lav. Blir du kalt hjem av barnehagen er det vanskelig å si nei, mens gravide rådes til å være ekstra forsiktige, sier administrerende direktør Per Bergerud i bemanningsselskapet Proffice til NTB.

Straff og bonus

77 prosent av lederne i undersøkelsen sier de fører oversikt over ansattes fraværsdager, og 59 prosent ser et mønster i at enkelte ansatte er borte vesentlig hyppigere enn andre. Seks av ti bedriftsledere i Norge har vært i tvil om ansattes fraværsårsak faktisk har vært den de har oppgitt. 46 prosent av bedriftslederne har ansatte de skulle vært foruten på grunn av slapp arbeidsmoral, og like mange mener at ansattes korttidsfravær er en utfordring for bedriftens lønnsomhet.

– Spørsmålet er hva man kan gjøre for å få bukt med skulking. Arbeidsmiljøloven har ingen midler for å ta tak i dette problemet. Vi opplever at dette er et ømtålig tema, men noen må tørre å ta det opp, sier Bergerud.

I undersøkelsen er bedriftslederne bedt om å vurdere mulige virkemidler. Halvparten mener at en bonusordning for lavt fravær er den beste metoden, mens 37 prosent vil ha trekk i lønn for fraværsdager. Trekk i lønn slår særlig an blant leder i privat sektor.

Unge verst

Bergerud mener det klart er de unge arbeidstakerne som kommer verst ut i undersøkelsen som Visendi AS har utført på oppdrag for Proffice. 70 prosent av lederne og 65 prosent av kollegene peker ut unge under 35 år som en gruppe med lav terskel for fravær.

Om dette stemmer, kan det ha en sammenheng med unges syn på arbeidsmarkedet. Når arbeidstakerne blir spurt om de mener arbeidslivet de siste årene er blitt tøffere, øker ja-andelen betraktelig jo eldre de er. Yngre ansatte er dessuten sikrere på at de sitter trygt i jobben.

Irriterte kolleger

Rundt halvparten av bedriftslederne opplever at høyt fravær hos noen ansatte påvirker arbeidsmoralen og humøret til de andre på arbeidsplassen. Dette bekreftes til dels av svarene fra arbeidstakerne. 36 prosent av de spurte svarer at de har kolleger som er uforholdsmessig mye borte fra jobb fordi de er syke, og to tredeler av disse synes dette er et irritasjonsmoment.

Spesielt irriterte er de i alderen 45-54 år, der nesten halvparten mener at de har kolleger som er mye borte på grunn av sykdom. (©NTB)

Personvernpolicy