Vil snoke i private selskap

<p>Foto: Scanpix </p>
Foto: Scanpix 

Private selskap som inngår kontrakt med det offentlige kan i fremtiden få uanmeldte besøk fra Jørgen Kosmos revisorer. - Ja, vi ønsker adgang til det, bekrefter riksrevisoren.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det arbeides nå med en ny lov som skal gi Riksrevisjonen mulighet til uanmeldte kontrollbesøk hos private selskaper som har inngått kontrakt med offentlige myndigheter. Loven skal blant annet også gi Riksrevisjonen rett til innsyn i private bedriftsregnskap og åpne for adgang til virksomhetenes datasystem.

- Ja, vi ønsker slik adgang, bekrefter riksrevisor Jørgen Kosmo overfor ABC Nyheter.

- Men vi er i første rekke opptatt av å forebygge. En slik bestemmelse vil bidra til det og samtidig gi mulighet for stikkprøver, mener han.

Det er for å bekjempe korrupsjon, misligheter og feil, at Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og Riksrevisjonen vurderer en slik lov.

- Fornuftig forslag, mener Per-Yngve Monsen som varslet om misligheter ved Siemens' fakturering av Forsvaret.- Fornuftig forslag, mener Per-Yngve Monsen som varslet om misligheter ved Siemens' fakturering av Forsvaret.

- Dette virker fornuftig, sier Norges mest profilerte «varlser», Per-Yngve Monsen. Han mistet jobben etter å ha avslørt at Siemens overfakturerte for titalls millioner kroner.

- Alt som er med på å gjøre det vanskelig å skjule kritikkverdige forhold er jo bra! Men hvorvidt det ville stanset Siemens er jeg mer usikker på. Forsvaret hadde full innsynsrett i regnskapene til selskapet uten at det virket spesielt preventivt, sier han.

I dag åpnes det også for kontroll fra staten ved inngåelse av ulike kontrakter. Men dette er avtaler som gjøres mellom det private selskapet og de enkelte forvaltningsorgan.

Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan og har som oppgave å sikre at offentlige midler brukes som forutsatt. Revisjonen har tradisjonelt konsentrert seg om offentlige virksomheter og ikke grepet inn i private selskaper.

En enstemmig innstilling fra Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité fra sommeren 2006 ba likevel regjeringen om å få inn i avtaler med private aktører, at Riksrevisjonen skal sikres adgang til innsyn og mulighet til å stille konkrete spørsmål i spesielle saker - «via de respektive private selskapers valgte revisor».

- Det vil være noe nytt, og det håper og forventer vi at Regjeringen følger opp, sa daværende saksordfører Carl I. Hagen i Stortinget 15. juni 2006.

Men en egen lov er å gå adskillig lengre. Ikke bare ønsker Riksrevisjonen en mulighet til uanmeldte besøk og tilgang til bedriftenes datasystemer, men også rett til å «avgjøre hvilke opplysninger som er nødvendige for å kunne gjennomføre revisjonen og kunne bestemme kontrollomfanget», slik det heter i et brev fra Riksrevisjonen til FAD datert 11. april i år.

- Det offentlige kjøper for mer enn 200 milliarder i året, inkludert kommuner og fylkeskommuner, og det offentlige må da kunne stille krav, mener riksrevisor Kosmo.

Men på spørsmål om Riksrevisjonen kunne tenke seg en mulighet til å kontrollere våpenprodusentene Lockheed Martin og JAS Gripen som for tiden konkurrerer om en jagerfly-kontrakt verd 40 milliarder kroner, blir han noe mer unnvikende:

- Vi har et godt samarbeid med Riksrevisjonene i disse landene. At vi skulle få tilgang til de indre gemakker hos Lockheed Martin, det er vel mer tvilsomt. Men jeg ønsker ikke å kommentere måten revisjon vil kunne gjøres på, og jeg tror ikke jeg vil kommentere akkurat den saken ytterligere, sier Jørgen Kosmo som selv satt som forsvarsminister i fem år (1992-97).

Nå er det opp til FAD å avgjøre om de vil gå videre med planene om en egen lov som vil gi Riksrevisjonen mulighet til å kontrollere private selskaper.

Personvernpolicy