AFP-aksjonistene klare til ny kamp

<p>Klubbleder Stein Aamdal  i LO mener den nye AFP-ordningen er usolidarisk. Foto: Scanpix</p>
Klubbleder Stein Aamdal i LO mener den nye AFP-ordningen er usolidarisk. Foto: Scanpix

Klubbleder Stein Aamdal og de andre pensjonsaksjonistene i LO mener den nye AFP-ordningen er usolidarisk. Likevel tror LO-toppene på seier i uravstemningen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om pengene i lønnsoppgjøret

Årets lønnsoppgjør i privat sektor mellom LO og NHO og mellom YS og NHO har en ramme på 5,6 prosent. Det ligger noe under hva NHO hadde forventet på forhånd.

* Ved siden av den mye omtalte AFP-ordningen gir meklingsresultatet et generelt tillegg på 2 kroner i timen fra 1. april 2008, hvilket utgjør ca. 3.900 i året. Et ekstra lavtlønnstillegg på 3 kroner vil bli innført i overenskomster som ligger under 90 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn som er på 334.796 kroner i året. I tillegg kommer lokale forhandlinger som vil gi ytterligere lønnsøkninger.

* Meklingsresultatet er anbefalt av en enstemmig forhandlingsdelegasjon i LO og sendes nå ut til uravstemning blant organisasjonens medlemmer. Avstemningen må være avsluttet innen 24. april.

(Kilde: NTB, LO, NHO, Riksmeklingsmannen) (©NTB)

Aamdal og Aker-klubben i Verdal har frontet AFP-saken innad i LO. De mener den nye ordningen kun er god nok for et begrenset antall arbeidstakere.

– Det vil være usolidarisk av oss å anbefale en løsning som bare berger et mindretall av våre medlemmer, mens resten får en langt dårligere ordning, sier Aamdal til NTB tidlig onsdag morgen.

Han har ennå ikke bestemt seg for om han kan anbefale forslaget som nå skal ut til uravstemning blant LOs medlemmer. Den avgjørelsen vil bli tatt når klubbstyret i Aker Verdal møtes klokken 12 onsdag for å diskutere om løsningen bryter med AFP-vedtakene på LO-kongressen og landsmøtet i Fellesforbundet.

– Katastrofe

Den radikale LO-lederen i Trondheim, Rødt-politiker Arne Byrkjeflot, har stått sammen med Aamdal på barrikadene for å hegne om ordningen med avtalefestet pensjon. Han er minst like negativ til forhandlingsløsningen som regjeringen punget ut for.

NHO-direktør Finn Bergesen jr og LO-leder Roar Flåthen tok hverandre i hånden etter at LO og NHO kom til enighet i lønnsoppgjøret etter meklingen på overtid onsdag morgenNHO-direktør Finn Bergesen jr og LO-leder Roar Flåthen tok hverandre i hånden etter at LO og NHO kom til enighet i lønnsoppgjøret etter meklingen på overtid onsdag morgen

– Dette forslaget er en usolidarisk katastrofe. Det er verre enn jeg i det hele tatt kunne tenke meg. Man har gitt 10.000 kroner i året til meg og mine middelaldrende kolleger, og så har man solgt den fremtidige generasjonen som ikke får en eneste krone. Jeg regner med det blir en nei-kampanje, sier Byrkjeflot til NRK.

Det er først og fremst manglende kompensasjon av levealdersjusteringer for dem som er født fra og med 1954 og prinsippet om alleårsregelen som bekymrer AFP-aksjonistene.

– Løsningen ser ut til å være OK for de av våre medlemmer som er født før 1954. Men AFP-ordningen blir langt dårligere for de yngre fordi de ikke får kompensasjon for levealdersjusteringene. Dessuten vil alleårsregelen erstatte besteårsregelen, hvilket innebærer at mine medlemmer må jobbe tre-fire år ekstra, sier Aamdal.

Tror på flertall

Innad i LO-delegasjonen som forhandlet med NHO i årets oppgjør, er Norsk Transportarbeiderforbund og El & IT-forbundet blitt betraktet som de mest radikale AFP-forkjemperne. Men både Per Østvold i NTF og Hans O. Felix i El & IT-forbundet gikk inn for forslaget som fikk enstemmig tilslutning av berørte forbund.

– Regjeringen har fått gjennomslag for arbeidslinjen og for noen er det en rød klut. Men jeg tror på et klart ja-flertall, sier Østvold til NTB. Også Felix har tro på gjennomslag.

– Jeg tror dette forslaget vil få flertall, sier han.

LO-leder Kleiv Fiskvik i Oslo tilhører også venstresiden i landets største arbeidstakerorganisasjon. Han medgir at løsningen innebærer enkelte oppgivelser, men er likevel tilfreds.

– Oppgjøret måtte tilpasses pensjonsforliket i Stortinget, men ut ifra omstendighetene er dette det beste resultatet vi kunne få. Ettersom det var enstemmighet i forhandlingsdelegasjonen regner jeg med et ja i uravstemningen, sier Fiskvik til NTB.

Uravstemningen i LO må være avsluttet innen 24. april. (©NTB)

Personvernpolicy