150 bistandsmillioner på avveie

<p>I Iringa-regionen forsøker Norge å stanse ulovlig hogst av tømmer. Illustrasjonsfoto: Scanpix</p>
I Iringa-regionen forsøker Norge å stanse ulovlig hogst av tømmer. Illustrasjonsfoto: Scanpix

En korrupsjonsskandale ryster 11 prestisjetunge norske bistandsprosjekt. Mer enn 150 millioner kroner er «forsvunnet» i Tanzania, viser revisorrapporter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bistandsminister Erik Solheim har fått en ubehagelig overraskelse: 150 millioner i bistand er underslått i Tanzania.

Det var den danske revisoren Arthur Andreasen som avslørte at mer enn halvparten av midlene til 11 norsk-finansierte prosjekter for utvikling av naturressursene i Tanzania mangler.

Millionene er underslått, misligholdt eller regelrett stjålet fra prisbelønte prestisjeprosjekter knyttet til kjente landemerker som fjellet Kilimanjaro og i nasjonalparkene Ngorogoro og Serengeti.


Norges ambassadør i Tanzania, Jon Lomøy, har ved selvsyn inspisert flere av prosjektene. Her er han i treplantingsprosjektet i Ruvu-regionen. Foto: Ambassaden i TanzaniaNorges ambassadør i Tanzania, Jon Lomøy, har ved selvsyn inspisert flere av prosjektene. Her er han i treplantingsprosjektet i Ruvu-regionen. Foto: Ambassaden i Tanzania

- Tallet er korrekt. Det mangler dokumentasjon for 150 millioner kroner, bekrefter Arthur Andreasen i selskapet Dansk Revision overfor ABC Nyheter.

- Norge skal gi 2 milliarder norske kroner i tiden fremover. Det er ikke festlig hvis halvparten forsvinner, sier han.

- Et stort problem

Den norske ambassaden i hovedstaden Dar es Salaam vil ikke gå god for det svimlende anslaget fra revisoren. Men de har bedt tanzanianske myndigheter om å kommentere funnene i Andreasens dybdegjennomgang.

- Jeg vil ikke gå god for det tallet, men korrupsjon i utviklingssamarbeid er et stort problem som vi jobber med å bekjempe, sier Norges ambassadør, Jon Lomøy, til ABC Nyheter.

- Vi ble overrasket over funnene og rapportene var ikke hyggelig lesning. Vi ser svært alvorlig på dette, og vi avventer nå svar fra tanzanianske myndigheter.

Det var i en kommentar på nettsidene til Norads blad, Bistandsaktuelt, at de enorme underslagene først ble omtalt. I et lengre innlegg fra Eirik G. Jansen, som har nærmere 40 års erfaring fra bistandsarbeide, kritiseres måten norsk bistand er organisert.

Norge baserer seg på et prinsipp om at mottakerlandet, i dette tilfelle Tanzania, selv har ansvar for bruk av midlene. De 11 norske prosjektene skulle da også være kontrollert av både den lokale varianten av Riksrevisjonen, Controller and Auditor General, samt det internasjonale firmaet PriceWaterhousCoopers (PwC).

Ingen av dem fant noe å kritisere.

- Det mangler dokumentasjon for minst 150 millioner kroner, sier revisor Arthur Andreasen. Foto: Dansk Revision- Det mangler dokumentasjon for minst 150 millioner kroner, sier revisor Arthur Andreasen. Foto: Dansk Revision

Det anerkjente revisjonsbyrået PwC har også store oppdrag for de lokale myndighetene. PwC godkjente prosjektene og rapporterte ikke om underslag, misligheter eller korrupsjon til ambassaden. Det får nå konsekvenser.

I fremtiden vil ambassaden benytte seg av et annet, uavhengig selskap.

- Vi har inngått en ny avtale med et nytt revisjonsfirma, sier ambassadør Lomøy.

- Det er viktig å styrke de institusjonene i Tanzania som skal sikre kontrollen av egne og giverlandenes ressurser. Men i framtiden vil eksterne revisorer være et aktuelt alternativ hvis det ikke etableres gode nok interne løsninger, sier han.

Det var først etter at ambassaden fikk klare indisier på at noe var galt, at den svært erfarne revisoren Arthur Andreasen ble trukket inn. Han har arbeidet med kontroll av nordiske bistandsprosjekter i Afrika i mer enn 20 år, og vet hva man skal lete etter.

- Jeg vet hvor jeg skal sette fingeren og hva jeg skal se etter, sier han.

Manglende kontroll

- I denne saken har det vært manglende kontroll og oppfølgning fra både norsk og myndighetene her nede sin side, påpeker Andreasen.

- I disse prosjektene var det for eksempel ingen bokføring av midlene. Det ble selv jeg overrasket over. En masse penger forsvinner uten dokumentasjon, sier han til ABC Nyheter.

Andreasen vise også til at problemet akselererer uten kontroll. I gjennomgangen fant han at det første året manglet dokumentasjon for 1 million tanzanianske shilling (om lag en halv million norske kroner i dag), neste år var det vokst til 23, så 46 og etter fire år 56 millioner tanzanianske shilling.

- Dette skjer fordi det ikke følges opp og får konsekvenser tidlig.

Denne løven i Serengeti har mistet bakfoten i en illegal snare. Et av de norske prosjektene motarbeider ulovlig jakt i området. Foto: ScanpixDenne løven i Serengeti har mistet bakfoten i en illegal snare. Et av de norske prosjektene motarbeider ulovlig jakt i området. Foto: Scanpix

En måte pengene forsvant på var at det ble krevd skatt og avgifter for ulike innkjøp, til tross for at det er avtalt mellom Norge og Tanzania at dette ikke skal skje.

- I løpet av 12 år ble kjøpt inn 66 biler. Men bare på disse bilene ble det uriktig betalt 1 million dollar i skatt og avgifter, forteller Andreasen.

Han har sett nøye på seks av de 11 norske prosjektene.

- Men i de siste fem er det sannsynligvis ikke noe bedre. Resultatet her vil være den samme, fastslår Andreasen.

En annen måte er at man setter et ettall foran på regningen til 5 millioner tanzanianske shilling, og så kan putte 10 millioner (om lag 5 millioner norske kroner) rett i lomma.

- Det har skjedd, bekrefter revisoren.

Han innrømmer at pengene likevel kommer inn i den lokale økonomien og sånn sett bidrar i en nasjonaløkonomisk forstand.

- Men de brukes jo ikke til det de skal brukes til. Pengene havner i gale lommer og noen blir rike på det, mens giverne ikke får igjen det de vil, sier revisoren som mener at det er særlig ille siden mange av disse prosjektene har hatt som mål å utligne sosiale skjevheter.

Korrupsjon svært vanlig

Korrupsjon er svært utbredt i Tanzania. I februar ble statsministeren sparket etter at han ble knyttet til en korrupsjonsskandale. Og måneden før fikk sentralbanksjefen sparken på grunn av underslag.

Et annet problem som de erfarne Afrika-farerne Jansen og Andreasen begge trekker fram, er at statsansatte har gjort seg avhengige av å spe på lønna med penger for deltagelse på seminarer og workshops organisert av bistandsytere.

- Fiktive seminarer settes opp, sier revisor Andreasen.

- Eller så planlegges de for fem dager - og som det betales for - mens seminaret egentlig bare varer to.

Jon Lomøy som styrer den norske ambassaden i Dar es Salaam, er enig:

Å stoppe ulovlig hogst i områdene rundt Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro, er et annet av prosjektene som nå havner under lupen. Foto: ScanpixÅ stoppe ulovlig hogst i områdene rundt Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro, er et annet av prosjektene som nå havner under lupen. Foto: Scanpix

- Alle giverland er opptatt av å reformere lønnssystemet i Tanzania for å gjøre de ansatte mindre avhengige av disse tilleggene. Det er behov for opprydning av hele avlønningssystemet i offentlig forvaltning; det må bli mulig å leve av lønna si.

- I fremtiden vil vi ha et vesentlig mer kritisk blikk på den seminarkulturen som har vokst fram, sier ambassadør Lomøy.

Den norske ambassadøren utelukker ikke at det kan være aktuelt å kreve at deler av pengene blir betalt tilbake.

- Vi fikk mistanke til det norsk-støttede programmet i 2006 og fikk da iverksatt en ny og grundigere revisjon umiddelbart. Utbetalingene ble stoppet og et nytt program har fått utsatt oppstart, sier Lomøy.

- Et nytt program vil kun være aktuelt hvis vi får et tilfredstillende svar og at kontrollmekanismer kommer på plass.

- Det er oppnådd viktige resultater innenfor disse prosjektene, men nå må vi ha fokus på å rydde opp, sier Lomøy som selv har besøkt flere av de til sammen 11 prosjektene i MNRP.

De neste fem årene vil Norge - etter planen - til sammen yte 2 milliarder kroner i bistand til Tanzania. 250 millioner av disse var planlagt til et nytt program på naturressursektoren. Det er dette som nå holdes tilbake.

Ambassadøren vil ikke svare på spørsmål om også andre norsk-støttede programmer kan ha lignende problemer:

- Det vil jeg ikke spekulere i, men vi er opptatt av å styrke kontrollsystemene både i Tanzania og hos oss selv, sier han.

Statsminister Jens Stoltenberg skal besøke Tanzania i slutten av april. Ved Statsministerens kontor kan en ennå ikke opplyse hvilke tema som skal behandles i møtene med blant annet president Kikwete.

Personvernpolicy