- Varslerne blir tatt på alvor

Foto: Scanpix<br><p> </p>
Foto: Scanpix
 

Forsvarsministeren er fornøyd, selv om Varslingskanalen kun har avdekket mindre alvorlige regelbrudd i sitt første leveår. - Fungerer etter hensikten, mener Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ønsker ikke å endre forsvarsansattes muligheter for varsling. For et år siden opprettet hun en egen varslingskanal og 1. januar opprettet Forsvarssjefen sin egen variant.

Hittil har det kommet kun 11 varsel og det er ikke avdekket noen større saker, slik ABC Nyheter meldte tidligere i uka. Likevel sier Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) seg fornøyd med tingenes tilstand.

– De fleste er imidlertid vel kjent med at vi i den senere tid, men før varslingskanelen ble opprettet, har avdekket slike saker. Mye av det som hittil har kommet inn bærer mer preg av uregelmessigheter, mindre alvorlige administrative saker og brudd på regelverk enn straffbare forhold.

– Jeg mener at Varslingskanalen fungerer fullt ut etter sin hensikt, sier hun.

– Grunnen til at vi har en overordnet varslingskanal i Forsvarsdepartementet er nettopp at det skal gi de ansatte en mulighet til å melde fra om kritikkverdige forhold i forsvarssektoren – uten at det skal få karrièremessige følger. Varslere kan selvfølgelig også sende inn tips anonymt.

Strøm-Erichsen er ikke overrasket over at det hittil har fremkommet lite grums blant offiserene.

– Det aller meste av Forsvarets virksomhet og forvaltning foregår på en forbilledlig og uklanderlig måte. Når det nå er åpnet for å varsle om kritikkverdige forhold, ligger det i dette at en tilstrekkelig mistanke om slike forhold også blir varslet.

– Det er dermed ingen overraskelse at vi også mottar varslinger hvor det ved nærmere undersøkelser og granskinger ikke alltid avdekkes alvorlige forhold som bør strafferettslig forfølges.

– Det viktige for meg at varsleren blir tatt på alvor og at sakene blir behandlet på en grundig og forsvarlig måte. Det mener vi å ha gjort.

Men hun minner også om at slike saker har minst to sider.

– Personene det varsles om er det også viktig å ta vare på. Vi må passe på at både varsleren og personen det varsles om får en ryddig og rettferdig behandling.

Personvernpolicy