Admiralen slapp korrupsjon-kontroll

<p>Anne-Grete Strøm-Erichsen og Severin Vikanes. Foto: Scanpix</p>
Anne-Grete Strøm-Erichsen og Severin Vikanes. Foto: Scanpix

Severin Vikanes og forsvarsministerens interne granskere hoppet lett over en påstand om at kontreadmiral Morten Jacobsen - som også leder Etisk råd - kan ha fiflet med en million-kontrakt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forsvarsdepartementets interne granskere unnlot å grave særlig dypt i alvorlige påstander om misligheter ved en kontrakt verd 4,5 millioner kroner, selv om de avdekket andre regelbrudd.

- Ja, det var noe muffens der.

Selv om det nå er tre år siden, så husker likevel Asbjørg J. Lyngtveit i kommunikasjonsbyrået Aktivum svært godt at investeringsavdelingen i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) søkte etter en informasjonskonsulent.

- Det var en veldig uryddig prosess, minnes jeg. Jeg ble sur da vi ikke engang ble prekvalifisert og kontaktet FLO. Saksbehandleren ble sint og ba meg kontakte sjefen, Morten Jacobsen, sier hun til ABC Nyheter.

Også Asgeir Myhre, administrerende direktør i det vel ansette firmaet Teleplan, stusset da heller ikke de ble prekvalifisert for en relativt enkel jobb - til tross for at deres kandidat tidligere hadde jobbet for Forsvaret, var svært erfaren og etter Myhres syn også var meget vel kvalifisert.

- FLOs argumenter var litt suspekte, sier han i ettertid.

Bare en kandidat

Til slutt er det bare en eneste kandidat igjen til jobben. Kun det nystartede firmaet Servo blir prekvalifisert. Og de hadde allerede utført samme jobb for FLO i mer enn et års tid.

Servos kvinnelige leder og eier får med det en ukentlig lønn på 50.000 kroner og gratis kontorlokaler. Kontrakten har en samlet verdi på nesten 4,5 millioner kroner (3.574.920 kroner uten mva) når Servo som ga det dyreste tilbudet kan fakturere en timelønn på 1040 kroner (eks. mva) - nesten dobbelt så mye som billigste alternativ.

Verken Asbjørg J. Lyngtveit eller Asgeir Myhre er senere kontaktet av Forsvarsdepartementet (FD) sine granskere i forbindelse med en mistanke om korrupsjon ved tildelingen av denne enkeltkontrakten.

Kontreadmiral Morten Jacobsen innrømmer regelbrudd, men synes ikke det skal påvirke rollen hans som leder av FLOs etiske råd. Foto: Forsvarets mediesenterKontreadmiral Morten Jacobsen innrømmer regelbrudd, men synes ikke det skal påvirke rollen hans som leder av FLOs etiske råd. Foto: Forsvarets mediesenter

- Forsvarsdepartementet har vurdert det du spør om og de har altså kommet fram til den konklusjon at man har fulgt regelverket, fastslår derimot den anklagede, kontreadmiral Morten Jacobsen i FLO, overfor ABC Nyheter.

Han mener at det slett ikke har skjedd noe «muffens» i forbindelse med millionkontrakten som ble tildelt Servo.

- Jeg meldte meg inhabil i denne prosessen fordi Servo var en del av organisasjonen vår, slik at jeg ikke var med i beslutningsprosessen som sådan, sier Jacobsen som de siste to årene har vært leder for FLOs etiske råd.

Servos leder, Kirsten Michelsen, er heller ikke noen gang kontaktet av FDs granskere. Hun sier til ABC Nyheter at det ikke foregikk noe uregelmessig.

Den 1. juni i fjor ble det sendt et anonymt brev til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens nystartede varslingskanal.

Her uttrykkes det mistanke om korrupsjon i forbindelse med de kontraktene som kontreadmiral Jacobsen inngikk med Servo.

I FDs undersøkelser, som også kobles med påstander om at kontreadmiral Jacobsen skal ha trakassert og mobbet tre ansatte, konkluderer departementet med at det faktisk har skjedd brudd på regelverket for offentlige anskaffelser ved to tilfelle, men at det likevel ikke er grunnlag for korrupsjonsanklagene.

- Ingen kommentar

I sin rapport fra undersøkelsene skriver departementets granskere om korrupsjonsmistanken:«FD har verken fått dokumenter, vitneforklaringer eller annen dokumentasjon som underbygger dette. Bortsett fra varselet, er det slik faktum står for FD i dag ingen omstendigheter eller dokumentasjon som indikerer at det har skjedd korrupsjon».

At departmentet har unnlatt å spørre sentrale aktører om korrupsjonsanklagen, opplyses derimot ikke. Og verken ekspedisjonssjef Elisabeth Bødtker Larsen eller avdelingsdirektør Severin Vikanes, som er FDs sentrale granskere i denne saken, har tid til å besvare spørsmål fra media om sine undersøkelser.

«På grunn av sakens karakter kommenterer vi ikke hvem vi har snakket med under undersøkelsene, og vil heller ikke kommentere enkeltforhold nærmere», heter det i en tolinjers epost fra Forsvarsdepartementets informasjonsavdeling til ABC Nyheter.

Resten av eposten fra FD bekrefter derimot at de har funnet regelbrudd:

«Departementet har behandlet dette anonyme varslet om underliggende etat grundig, og det har blitt konkludert med at vi har avdekket brudd på regelverk om offentlige anskaffelser».

Kontreadmiral Morten Jacobsen tar selvkritikk for de mindre feilene som også FD kritiserer.

- Det FD bemerker, at vi ikke gikk ut med konkurranse da vi startet, det ser jeg i ettertid at vi burde gjort.

Kontreadmiralen mener likevel at disse uryddighetene ikke bør ha noen konsekvenser i forhold til stillingen som leder av FLOs Etiske råd.

- Nei, jeg synes egentlig ikke det. Jeg synes at man lærer av sine feil og jeg pleier alltid å si det når jeg holder foredrag om etikk, at det er en del ting jeg har gjort i fortiden - som ikke er lovbrudd som sådan - men som jeg ville gjort anderledes med henblikk på etikk, sier han.

At det skal være grunn til å se nærmere på hans rolle ved inngåelsen av den siste kontrakten, avviser Jacobsen kontant:

- Det avviser jeg på det mest bestemte. Her ble reglene fulgt. Og den prosessen ble ikke styrt av meg.

«Ulovlig fordelsoverføring»

Men at departementet også har konkludert med at alt rundt den siste store kontrakten er ok, forbauser derimot en av de som omtales i det anonyme varselet fra i fjor sommer.

Kommandørkaptein Jan Henrik Vassbotten ble aldri kontaktet av departmentets granskere, selv om han opplyste om mulige uregelmessigheter ved en millionkontrakt. Foto: Stein Ove KorneliussenKommandørkaptein Jan Henrik Vassbotten ble aldri kontaktet av departmentets granskere, selv om han opplyste om mulige uregelmessigheter ved en millionkontrakt. Foto: Stein Ove Korneliussen

Kommandørkaptein Jan Henrik Vassbotten var teknisk saksbehandler og dermed dypt involvert i prosessen rundt den siste kontrakten som ble tildelt Servo.

Tre måneder etter det anonyme varselet innkalles han - og to andre FLO-ansatte som også navngis - til møte i Forsvarsdepartementet.

I følge departementets eget referat fra det to-timer lange møtet 7. september - som ABC Nyheter har en kopi av - forteller Vassbotten granskerne helt åpent at det «har vært en ulovlig fordelsoverføring».

Men på spørsmål fra FD om han så tok opp den konkrete anskaffelsen med Jacobsen avstår Vassbotten først fra å svare, men så heter det videre i referatet:

«Han hadde allerede da en uggen følelse av at Jacobsen hadde en agenda. Vassbotten tenkte at det ver greit å ha noe i banken. "Så uggent, så enkelt", sier Vassbotten».

Men på tross av dette, så blir kommandørkaptein Vassbotten aldri senere bedt om å utdype, bevise eller forklare seg på dette punktet.

- Det Morten Jacobsen har vært ansvarlig for kan kun avsløres hvis noen som kjenner de faktiske forhold tørr stå fram, sier Jan Henrik Vassbotten til ABC Nyheter.

- Men jeg har ikke fått noen spørsmål fra Forsvarsdepartementet om kontrakten. Den var kun tema på fellesmøtet og ble heller ikke tatt opp i senere individuelle møter, sier han.

Kommandørkapteinen er for tiden permitert med lønn. Han mener at kontreadmiral Morten Jacobsen har trakassert og frosset ham ut, blant annet på grunn av hans kunnskap om den omstridte kontrakten og at han nektet og senere frasa seg retten til å attestere fakturaer fra Servo.

Morten Jacobsen nekter på sin side for å ha trakassert Vassbotten og FDs granskning sier også at det ikke finnes holdepunkter for dette.

Men i følge Vassbotten var Jacobsen svært aktiv i prosessen rundt kontrakten om informasjonskonsulenten.

- Servo skulle få kontrakten

Det er syv selskap som melder seg på konkurransen om kontrakten med FLO. Vassbotten sier at de var veldig strenge i vurderingene av de seks selskapene som ikke blir prekvalifiserte. Teleplan ble for eksempel ekskludert fordi deres kandidat til jobben ventet på sensur fra en nylig avlagt eksamen.

Servo ble derimot behandlet stikk motsatt, her ble både utdannelse og erfaring tolket mest mulig positivt.

- Jacobsen sa til meg på forhånd at kontrakten uansett skulle til Servo, sier Vassbotten.

- Den kvinnelige lederen av selskapet fikk også lese igjennom og påvirke bør- og må-kravene på forhånd, og hun fikk også forberede seg på spørsmålene vi skulle stille på et avklaringsmøte.

Og etter at Servo fikk jobben, men før kontrakten underskrives, lages det en såkalt registreringsprotokoll som skal beskrive prosessen. Den skal brukes ved eventuell klage og er også et sentralt bevis.

Men denne protokollen ble, i følge kommandørkaptein Jan Henrik Vassbotten, gjennomlest og godkjent av kontreadmiral Morten Jacobsen for å sikre at prosessen fremstår som vanntett og uangripelig.

- Jacobsen sier at han ikke var involvert, men hans faktiske handlinger viser at han var involvert fra begynnelse til slutt.

- Det var ingen god følelse å avvise gode søkere når man hadde fått beskjed om hvem som skulle få kontrakten, konkluderer Vassbotten.

Personvernpolicy