LO: – Pensjon kan sprenge regjeringen

<p>LO-leder Roar Flåthen fikk klar beskjed om å verne AFP-ordningen da han innledet på Oslo LOs representantskapsmøte mandag. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX) </p>
LO-leder Roar Flåthen fikk klar beskjed om å verne AFP-ordningen da han innledet på Oslo LOs representantskapsmøte mandag. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX)

LO mobiliserer all sin kraft for å beholde AFP-ordningen på dagens nivå. Selv ikke det rødgrønne regjeringssamarbeidet er hellig.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om AFP:
* Avtalefestet pensjon (AFP) er en frivillig tidligpensjonsordning for personer som har fylt 62 år og som arbeider innenfor områder der det er tariffavtaler, og hvor AFP inngår i tariffavtalen. Dagens avtale gjelder fram til 2010.
* Pensjonen tilsvarer det man ville fått dersom man hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år.
* AFP-mottakere i NHO-LO og YS-området får i tillegg 950 kroner per måned i skattefritt sluttvederlag. Innenfor finansnæringen og NAVO-området er det et skattepliktig tillegg på 1.700 kroner per måned, slik det også er i offentlig sektor.
* AFP gis ikke i kombinasjon med uførepensjon, etterlattepensjon, rehabiliteringspenger eller attføringspenger fra folketrygden.
(Kilde: Nav)

Oslo (NTB-Mats Rønning og Jofrid Egeland): – AFP-ordningen er sprengstoff. Den kan sprenge regjeringen i filler og gjøre ubotelig skade for framtida, sa Fellesforbundets Trond Larsen fra talerstolen på representantskapsmøtet i Oslo LO mandag kveld.

Larsen, klubbleder ved Schibsted Trykk og varamedlem til styret i Oslo Ap, gjorde det klart at LO bør vurdere andre politiske sengekamerater dersom AFP-ordningen vannes ut.

– Da må vi se oss om etter andre partnere. Kampen om AFP-ordningen er en politisk sak som vi skal vinne, ellers legger vi Norge brakk!

– Må stille opp

LO-leder Roar Flåthen er langt på vei enig med Larsen:

– Behovet for en god AFP-ordning blir ikke mindre med regjeringens høringsnotat til nytt pensjonssystem. Dersom AFP-ordningen blir dårligere enn den er i dag, vil hele folketrygden komme i diskreditt. Regjeringen er en av tre parter i AFP-forliket. Vi forventer at de stiller opp, sier Roar Flåthen til NTB.

Tidligere på dagen hadde arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) presentert regjeringens forslag til nytt pensjonssystem. Han mener norske arbeidstakere må finne seg i å stå lengre i jobb for å kompensere for økt levealder. Til gjengjeld skal pensjonsreformen gi større valgfrihet, ved at man kan jobbe så mye man vil ved siden av pensjonen, uten at den avkortes.

– I dag er det slik at når man har 40 års opptjening i folketrygden, så får man ikke mer. Vi ønsker å lage et system hvor det lønner seg å jobbe i mer enn 40 år, sier Hanssen til NTB.

Et av de mer kontroversielle punktene i regjeringens høringsnotat er ideen om levealdersjusteringer. Det innebærer at pensjonen skal fordeles over flere år dersom levealderen i befolkningen øker. Hver enkelt av oss kan motvirke effekten av justeringen ved å utsette pensjonisttilværelsen.

Skepsis

– Pensjonsforliket har lagt til rette for mer urettferdige pensjonsordninger, heter det i en uttalelse som mandag ble vedtatt av representantskapsmøtet i LO i Oslo.

LO-leder Roar Flåthen er heller ikke begeistret for regjeringens linje.

– Vi er skeptisk til forslaget om å starte levealdersjusteringen i folketrygden allerede med 1944-årgangen og gjøre den automatisk. Dette skal vi behandle nøye i vårt høringssvar, sier Flåthen.

Han fikk klar beskjed fra samtlige på talerstolen under representantskapsmøtet: AFP-ordningen må ikke bli dårligere enn den er i dag. Viljen til å streike for saken var unison.

– Jeg har aldri opplevd en sak som har engasjert så sterkt som denne. Hele LO-fellesskapet står sammen om AFP-kravet. Det blir tøft, men husk at dagens ordning heller ikke kom rekende på ei fjøl, sier Flåthen.

Han har ingen tro på at det regjeringsoppnevnte AFP-utvalget under ledelse av nettopp Bjarne Håkon Hanssen (Ap) vil komme fram til noen løsning på AFP-saken.

Truer med streik

– Det er gjennom forhandlinger med NHO, i det som høyst sannsynlig blir et samordnet oppgjør, vi skal komme dit vi vil. Og klarer vi det ikke gjennom forhandlinger, blir det konflikt, sier LO-lederen. Han minner om at AFP har ført til konflikt tidligere, nemlig i 1996 da Fellesforbundet gikk til streik.

I kravet fra LO om å beholde en ordning på dagens nivå, inngår regelen om at den enkelte arbeidstaker selv skal bestemme om han eller hun ønsker å gå av med AFP på 62-årsdagen.

– Det er jeg selv som skal stille diagnosen og avgjøre om jeg vil gå av med AFP, ikke en haug med leger, sier Flåthen.

Han mener en god AFP-ordning for framtiden vil sikre LO rekruttering av nye medlemmer fordi arbeidstakere som ønsker å gå av før ordinær pensjonsalder, vil tjene på å være omfattet av en tariffavtale. (©NTB)

Personvernpolicy