Klima og valgbudsjett i 2008

Klima og valgbudsjett i 2008
Klima og valgbudsjett i 2008
Artikkelen fortsetter under annonsen

Klimadebatten vil prege politikken også neste år. Forslaget til statsbudsjett for 2009 er også imøtesett med stor spenning, fordi det er det siste budsjettet regjeringen legger fram før stortingsvalge

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forslaget til 2009-budsjett vil vise om regjeringen klarer å gjennomføre valgløftene fra Soria Moria-erklæringen høsten 2005.

Budsjettforslaget vil også legge føringer for valgkampen.

Spørsmålet om å meisle ut alternativ til det rødgrønne regjeringsalternativet, vil også bli mer aktuelt jo nærmere valget kommer.

Kampen dreier seg om å vinne Kristelig Folkeparti og Venstre.

Det er derfor ikke utenkelig at politikken både fra høyre og venstre vil bli lagt opp for å tekkes sentrum.

Klima fra dag en


Klimadebatten vil komme for fullt allerede fra første dag Stortinget starter vårsesjonen i januar.

Forhandlingene om et bredt klimaforlik mellom Høyre.

KrF og Venstre og regjeringspartiene vil ikke bli avsluttet før på nyåret.

Et eventuelt forlik vil føre til at Fremskrittspartiet står fram som det eneste opposisjonspartiet på dette området.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Skulle det derimot ende med at det ikke blir noe forlik, er det duket for en heftig debatt.

Regjeringspartiene vil stå på regjeringens klimamelding, mens de tre opposisjonspartiene vil fremme de 61. punktene de la fram som et krav før de gikk til forhandlinger.

Debatten vil i hovedsak dreie seg om hva som skal gjøres på hjemmebane, om nasjonale mål og virkemidler og hvordan tiltakene skal finansieres.

Fare for storkonflikt


Et annet viktig tema for svært mange er pensjoner.

Selv om rammene for det nye pensjonssystemet er vedtatt etter et bredt forlik i Stortinget, vil debatten om avtalefestet pensjon (AFP) komme for fullt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Utvalget som skal komme med forslag om en nye AFP-ordning, hadde frist til årsskiftet med å gjøre ferdig sin innstilling, men utvalget måtte be om mer tid.

Forslagene vil derfor ikke komme før tidlig på nyåret.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selv om regjeringen legger vekt på at AFP er en sak mellom partene i arbeidslivet, vil ordningen være helt avhengig av hvor stort beløp staten bidrar med.

Uten et betydelig statlig bidrag, vil det være umulig for arbeidsgiverne å være med.

LO truer på sin side med storkonflikt dersom det ikke blir enighet om en akseptabel AFP-ordning.

Ekteskapslov


Regjeringen har bekreftet at den vil foreslå at lesbiske og homofile skal få inngå juridisk likestilte ekteskap som heterofile, og at de skal få rett til å bli vurdert som adoptivforeldre.

Lesbiske ektefeller og samboere skal få samme adgang til kunstig befruktning som heterofile.

Dette forslaget vekker sterke følelser, men det ser ut til at det vil bli vedtatt i Stortinget.

Ap og SV vil etter alt å dømme stemme samlet for, mens Kristelig Folkeparti sier nei.

I de andre partiene vil representantene, slik det ser ut, bli stilt fritt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men både Høyre og Venstre har signalisert at de støtter hele eller deler av forslaget.

Kjønnsnøytral verneplikt


Spørsmålet om det skal bli kvinnelig verneplikt vil være avhengig av hva som skjer internt i regjeringen.

Det er delte meninger i alle tre partiene, men tilhengerne er nok flest i Ap.

De tre regjeringspartienes ungdomsorganisasjoner sier alle ja til kvinnelig verneplikt.

Sps stortingsgruppe har sagt ja til den kjønnsnøytrale verneplikten, men saken vil bli tatt videre til landsstyret. Utgangen er ikke gitt.

I Ap er det etter alt å dømme flertall for å legge fram lovforslaget, men i SV er skepsisen stor.

Regjeringens forslag til ny lov vil etter alt å dømme komme før Stortinget tar sommerferie i juni. (©NTB)