Forsvarets hovedverneombud engasjerer seg på varslerens side:

- Er begått feil i oberst-saken

- Er begått feil i oberst-saken
- Er begått feil i oberst-saken

- Kapteinen varsler først og så blir det en personalsak. Slik skal det ikke være, mener Forsvarets hovedverneombud, Geir Arne Nordstrand.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nå engasjerer Forsvarets hovedverneombud (HVO), Geir Arne Nordstrand, seg i saken hvor en kaptein varslet om brudd på det militære økonomiregelverket i sin avdeling. «Varsleren» har i ettertid følt seg mobbet av obersten som er hans sjef.

Et forhold som vekker bekymring er at «varsleren» bare to uker etter at han fortalte forsvarsledelsen om oberstens økonomihåndtering, ble tilbud forflytting. Kapteinen fikk bare tre dager på seg til å akseptere forslaget om nytt arbeidssted, men han fikk ikke opplyst om stillingen var tidsbegrenset eller ikke.

- Det var ufint. De forsøkte bare å flytte meg bort, sier kapteinen til ABC Nyheter.

Også HVO Geir Arne Nordstrand er lite begistret for denne fremgangsmåten, selv om han ikke er like kritisk til det konkrete tilbudet.

- Ledelsen i den aktuelle våpengreinen fikk pepper for måten dette ble fremmet på, også fra meg, sier han og oppsummerer situasjonen:

- Det er begått noen feil som vi må få rettet på. Jeg er på saken.

Mandag ble det avslørt at det ikke fikk følger for en oberst som blant annet brukte mer enn 300.000,- kroner på et julebord og bevilget seg skattefri bilbruk på Forsvarets regning.

Etter at kapteinen påpeker det han oppfatter som uhjemlet bilbruk og andre økonomiske forhold, forsures forholdet mellom de to tidligere vennene. Også Geir Arne Nordstrand, som har vært involvert i denne konkrete saken i lengre tid, mener oberstens håndtering av dette er kritikkverdig.

- Kapteinen varsler først og så blir dette til en personalsak. Slik skal det ikke være, fastslår han.

HVO er bekymret over behandlingen av kapteinen som varslet og føler derfor behov for en ny oppklarende runde. Nordstrand har derfor innkalt den aktuelle avdelingens verneombud til et møte i Oslo allerede førstkommende fredag.

Et tema vil være det lokale arbeidsmiljøet, for selv om Nordstrand heller ikke har sett den lokale arbeidsmiljøundersøkelsen som Forsvaret nekter media innsyn i, er han krystallklar i sin beskrivelse:

- Arbeidsmiljøet er ikke bra, det bekymrer meg.

Et problem for de ulike våpengrenene i Forsvaret er at de ikke har arbeidsgiveransvar innenfor sine områder. Dette er lagt til den overordnede Forsvarstaben. HVO Geir Arne Nordstrand ønsker å endre dette.

Se også:

300.000,- for heisatur, Forsvaret betalte

Foto av Geir Arne Nordstrand: Forsvarets Forum

Personvernpolicy