Pengene renner inn i statskassa

Statens inntekter fra oljevirksomheten øker stadig. Høyere oljepris gjør at inntektene blir 18 milliarder kroner høyere enn forventet i år.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er anslått til 319 milliarder kroner i 2007. Av dette utgjør innbetalte skatter og avgifter 194 milliarder kroner, inntekter fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) bidrar med 112 milliarder og utbytte fra Statoil 14 milliarder kroner.

Sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett for 2007 er anslaget for netto kontantstrøm økt med 18 milliarder kroner. Dette skyldes høyere oljepris, som mer enn oppveier redusert anslag for produksjonen.

For 2008 venter regjeringen en kontantstrøm på 302 milliarder kroner fra petroleumsvirksomheten. (©NTB)

Personvernpolicy