– Budsjett som peker ut over neste år

– Budsjett som peker ut over neste år
– Budsjett som peker ut over neste år

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) mener neste års forslag til statsbudsjett har perspektiver ut over 2008.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hovedtrekk i budsjettforslaget for 2008:

*Det foreslås brukt 76,8 milliarder oljekroner i statsbudsjettet for 2008. Det betyr at budsjettforslaget har et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 76,8 milliarder kroner. Handlingsregelen gir rom for at det brukes 4 prosent av oljefondet (Statens pensjonsfond – Utland). Bruken av oljepenger neste år er 7 milliarder kroner lavere enn forventet fondsavkastning, og utgjør om lag 3,7 prosent av fondskapitalen.

* Statens samlede inntekter i 2008 er anslått til 1.037 milliarder kroner.

* Statens samlede utgifter i 2008 er anslått til 771 milliarder kroner.

*Markedsverdien av Statens pensjonsfond – Utland anslås ved årsskiftet å være på 2.094 milliarder kroner. Ved utgangen av 2008 anslås verdien å være 2.467 milliarder kroner.

*Regjeringen legger fram et budsjett med et uendret skatte- og avgiftsnivå. (©NTB)

Nøkkeltall for norsk økonomi

* Norsk økonomi er inne i en sterk høykonjunktur. BNP-veksten i fastlandsøkonomien anslås å vokse med 5 prosent i år og 2,75 prosent i 2008.

* Sysselsettingen anslås til å øke med 85.000 personer i inneværende år, den største oppgangen noensinne. Sysselsettingen anslås å øke med 25.000 personer i 2008.

* I budsjettet legges det til grunn en oljepris på 400 kroner fatet i 2007 og 360 kroner fatet i 2008.

* Den gjennomsnittlige årslønnsveksten anslås til 5 prosent i år og 5 prosent neste år.

* Prisveksten (KPI) anslås til å bli 0,5 prosent i år og 2,5 prosent neste år. Prisveksten justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) anslås til 1,5 prosent i år og 2 prosent neste år.

* Det private forbruket anslås til å øke med 6 prosent i 2007, mens forbruket anslås til å øke med 3,5 prosent neste år.

* Boligprisene anslås å øke med 6 prosent i år, men regjeringen anslår at boligprisene i 2008 vil gå ned 1,8 prosent. (NTB)

Les også:

- Nesten fire millioner mer til kongefamilien

- Øker kampen mot kjønnslemlestelse

- Høyre:- Regjeringen bryter skatteløftene

- Krf:- Budsjettet mangler retning

- Sterk vekst i kulturbudsjettet

- Om noen år skal vi se oss tilbake og vurdere de prioriteringene vi gjør i dag. Da vil det vise seg om vi tok innover oss hvilken trussel klimaendringene utgjør og kom opp med strategier for å møte disse. Da vil det vise seg om vi lot rikdommen og veksten vår komme flest mulig til gode, eller om vi svidde av mest mulig på kortest mulig tid, sa finansministeren i sin finanstale i Stortinget.

Klima og miljø

Ikke uventet startet Halvorsen sin tale med å snakke om klima. Hun slo fast at vår tids største utfordring er å bekjempe de menneskeskapte klimautslippene.

- Vi må løse vår tids største utfordring ved å tenke klima og miljø i alt vi gjør, sa hun, og ramset opp en lang rekke områder regjeringen vil satse på.

Statsråden var påpasselig med å nevne at Miljøverndepartementets budsjett bare er en del av regjeringens miljøinnsats.

- De samlede miljøbevilgningene i budsjettforslaget anslås til 24,6 milliarder kroner, en økning på 2,2 milliarder sammenlignet med 2007-budsjettet.

Moderasjon

Selv om Halvorsen har mer penger å rutte med enn noen tidligere finansminister, prediket hun moderasjon. Regjeringen foreslår at det skal brukes mindre penger enn handlingsregelen åpner for.

- I dagens konjunktursituasjon ville budsjettet blitt for ekspansivt dersom vi mekanisk skulle ha fulgt 4 prosentregelen for bruk av oljeinntekter. Med vårt forslag ligger det an til at veksten i fastlandsøkonomien vil bevege seg i retning av et mer normalt nivå neste år, samtidig som arbeidsledigheten vil holde seg på om lag 2,5 prosent av arbeidsstyrken, sa hun.

Finansministeren sa også at lavest mulig rente ikke er det beste over tid.

- Dersom vi skulle innrette budsjettpolitikken med sikte på å få lavest mulig rente, ville vi måtte kutte med mange milliarder kroner og redusert velferden for mange. Vi kan ikke la helse, omsorg, skole og barnehagetilbud svinge med konjunkturene, sa finansminister Halvorsen. (©NTB)

Mer om budsjettet:

- Over 1 milliard mer til forskning

- Frp:-De svake taper

- Kommunene får 6,2 milliarder kroner mer

- Bistand til fattige land øker igjen

- Bellona: - Budsjettet ikke som folk forventet

- Barnehageprisen fryses

- Et budsjett for felleskap og miljø

Personvernpolicy