Her er det perfekte huset

Her er det perfekte huset
Her er det perfekte huset

Slik tjener du maksimalt på boligen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hvor stort er det perfekte huset?

Svaret vil uten tvil avhenge av hvem du spør. Noen synes smått er godt - andre at jo større hus, jo bedre.

Best pris med én etasje

Nytt eller brukt

Et slik svar kan du imidlertid ikke bruke til stort, hvis du går med planer om å bygge et hus i rent salgsøyemed. For du kjenner jo vanligvis ikke kjøperne ennå.

Med utgangspunkt i de seneste tilgjengelige tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser om det lønner seg å bygge nytt, eller kjøpe brukt, kan vi trekke følgende hovedkonklusjoner:

2006 måtte man i gjennomsnitt betale 12,3 prosent mer for en ny enebolig enn for en brukt. Men det er bare i gjennomsnitt, for i Oslo og Hordaland er imidlertid gjennomsnittlig kvadratmeterpris høyere for brukte eneboliger enn for nye, viser tallene. (Noe som betyr at det - teoretisk sett - er billigere å bygge en ny enebolig disse to stedene, enn å kjøpe en brukt)
Eier man imidlertid en ekstra tomt fra før, kan det vise seg å være av mindre betydning om man bor et sted der «nytt» eller «brukt» er mest verdt. For har man anledning til å bygge et hus på en tomt man allerede eier, eller skiller ut fra sin egen tomt, kan det uansett vise seg å være særdeles lukrativt.

Sjekk hva boligen din er verdt

Skjæringspunktet

Spørsmålet er bare: Om man har en tomt til rådighet (som man ønsker å bygge på, for deretter å selge), skal man så bygge så stort som mulig? Ganske smått? Eller midt i mellom? Hvordan får man investeringen til å kaste maksimalt antall kroner av seg?

Var kvadratmeterprisen man kunne forlange av kjøper konstant, kunne det kanskje lønne seg å bygge et hus på 320 kvadratmeter. Men sannsynligvis vil ikke de siste kvadratmeterne gi like høye snittpriser som de første. Men hvor går skjæringspunktet for hvor byggekostnadene per kvadratmeter overstiger det man kan få per kvadratmeter i en salgssituasjon?

- Det er klart at kvadratmeterprisene på mindre boliger er høyere enn på større boliger, men her er det ikke mulig å gi noe fasitsvar, sier Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret, og legger til:
- Man må forholde seg til de kvalitetene som boligområdet har, og undersøke hvilken boligtype som er populær i det området der man skal bygge.
Tomten vil også ha mye å si for hva som passer.

- Tomtereguleringen vil også gi begrensninger på hva og hvor stort man kan bygge, avslutter Øye.

Bygge høyt - eller langt?

Kan bygge 400 kvadratmeter

Faglig leder i Exact Eiendom i Kolbotn, Trond Sæther, mener også at det er vanskelig å tallfeste dette eksakt.
- Jo bedre beliggenheten er, jo større hus kan du også bygge. Men jo dårligere beliggenheten er, jo mindre bør du bygge - eller kanskje ikke bygge i det hele tatt, sier han, og legger til:
- I Solveien på Nordstrand kan man sikkert godt bygge et hus på 400 kvadratmeter, men i andre (mer normale, red. anm.) områder, for eksempel Asker, vil 250 kvadratmeter ofte være en bra størrelse. Der kan 200 kvadratmeter være litt for lite. Uansett må tomten og beliggenheten vurderes hver gang, det er altså ingen fasitsvar på dette, avslutter Trond Sæther i Exact.

Før du eventuelt setter i gang et byggeprosjekt i salgsøyemed, er det altså svært viktig at du fortar en nøye vurdering av det område du bor i. Hvilken type hus ligger det hovedsakelig der du ønsker å bygge, og hvor store er de? Vær spesielt oppmerksom på at mange områder i Norge har lavere kvadratmeterpriser enn det reelt sett koster å bygge en kvadratmeter. I slike områder bør man altså heller selge tomten - og absolutt holde seg unna å bygge om formålet er å tjene penger.

Erik Dahlin, som er megler i m2 Eiendomsmegling, uttaler seg utelukkende om Oslomarkedet.

- I Oslo verdsettes hus som er større enn 200 kvadratmeter. Så jeg ville si at man bør bygge så stort som tomten og arkitekturen tillater det, sier Dahlin.

Personvernpolicy