Vil stanse rovdrift på mobilkunder

Vil stanse rovdrift på mobilkunder
Vil stanse rovdrift på mobilkunder

Direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet ønsker felles priser i hele Europa for å ringe mellom ulike mobiltelefoni-nett. - I dag vet ikke forbrukerne hva de betaler. De utsettes rett og slett for

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

PT-direktør Willy Jensen mener mobilbransjen driver rovdrift på kundene. - Forbrukerne vet ikke hvilke priser det er snakk om, sier han. Foto: ScanpixPT-direktør Willy Jensen mener mobilbransjen driver rovdrift på kundene. - Forbrukerne vet ikke hvilke priser det er snakk om, sier han. Foto: Scanpix

Post- og teletilsynets direktør Willy Jensen støtter dermed EU-kommisjonens innstas for en felles europeisk sats for å ringe mellom ulike mobiltelefoni-nett som for eksempel Netcom og Telenors.

- Det er ingen som kontrollerer dette, forbrukerne vet ikke hvilke priser det er snakk om. Når du ringer meg, vet ikke du om jeg er NetCom- eller Telenor-kunde. Det er rett og slett rovdrift overfor forbrukerne, sier han til ABC Nyheter.

- At man har kunnet holde så høye priser er fordi det er snakk om rene monopolmarkeder, fastslår Jensen.

På fagspråket kalles dette «terminering» og satsene fastsettes av hvert enkelt lands telemyndigheter.

Ulike priser i Norge

I EU varierer prisen fra 2,25 eurocent (18 øre) per minutt på Kypros til 16,49 (1,31 kroner) i Polen. Norge befinner seg omtrent midt mellom, og Post- og teletilsynet (PT) har bestemt at prisen fra 2010 skal ligge på 45 øre per minutt.

- I virkeligheten mener jeg vi bør mye lenger ned, sier PT-direktør Willy Jensen.

- Alle reguleringsmyndigheter i Europa har i flere år forsøkt å få disse satsene ned. Det har vi ikke lykkes i. Derfor kom dette initiativet fra EU-kommisjonen, som har sett seg lei på at det tar så lang tid.
Fram til nå har Telenor og NetCom hatt ulik termineringspris. Telenor har i dag en sats på 61 øre per minutt, mens NetCom har 91 øre.

- Dette har vært et markedsregulerende tiltak i favør av «lillebror» NetCom. Post- og teletilsynet vil i første omgang ha samme pris, 60 øre, for de to selskapene fra 1. juli 2008.
NetCom er uenig, og har anket vedtaket inn for Samferdselsdepartementet.

- I Norge har man fram til nå hatt en asymmetrisk prising nettopp fordi vi har hatt to nett, Telenors og NetComs, sier Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i NetCom.

- For at vi skulle få litt mer muskler i forhold til Telenor og skape konkurranse så har vi kunnet ta noe høyere pris. Hvis prisene blir for lave og konkurransen for tøff, så kan det til syvende og sist gå ut over både vår mulighet til å bygge ut infrastrukturen og vår produktutvikling, mener Wormdahl.

Norge ulikt andre land

Selv er hun skeptisk til den planlagte EU-reguleringen som også vil omfatte Norge.

- Det blir merkelig å ha de samme prisene i Europa all den tid det er ulikheter mellom de enkelte landene hva angår varer og tjenester. Det å ha samme pris i alle land på dette blir det samme som om man skulle ha de samme prisene på biler, synes hun.
Wormdahl mener at det å bygge ut et mobilnett er noe helt annet for store, «flate» land i Europa enn i Norge, hvor det er forbundet med store kostnader fordi man bor spredt, og det er mange fjorder, daler og fjell.

Hun synes det er bra at EU ønsker å få ned prisene på mobiltelefoni. Men hun tror at reduksjonen i roamingprisene, det vil si hva man må betale den lokale operatøren når man ringer fra utlandet, er mer virkningsfullt enn å redusere termineringsprisene.

- Som EU-regulator er man i sin fulle rett til å tegne opp sitt eget virkelighetsbilde. Men det er ikke gitt at den virkelighetsoppfatningen er helt korrekt eller oppfattes likt av andre. Vår holdning er at en regulering hvor man velger å se bort fra mange av de ulikhetene som faktisk finnes mellom de enkelte landene vil virke uheldig for bransjen og vil ikke nødvendigvis komme kundene til gode, sier Wormdahl.

Kjøper ikke argumentet

Men PT-direktør Willy Jensen kjøper ikke NetComs argument om at de topografiske forholdene i Norge gjør det dyrere å bygge ut infrastrukturen og at prisene på mobiltjenester derfor må bli høyere.

- Det er noe vi har hørt jevnt og trutt de siste åtte-ni årene. Slik vi har analysert utviklingen og regnskapene, så holder det ikke. Termineringsprisene er for høye i Norge, slik de er i resten av Europa, slår han fast.
Ole Asbjørn Lie i Forbrukerrådet ønsker også EU-tiltaket velkommen.

- Forbrukerrådet er opptatt av at prisene skal være så rimelige som mulig, men også så oversiktlige som mulig. Med dagens variasjon er de langt fra så oversiktlige som de burde være. Så vi ønsker ethvert tiltak velkommen som kan få ned disse prisene.
- Betaler norske forbrukere for mye for mobiltjenester?
- Det har vi ikke forutsetninger for å beregne, men i og med at EU har gått inn for dette så må vi forutsette at de har gjort beregninger. Det vi er opptatt av er å få disse prisene ned.

- Men vi ønsker ikke at dette skal gjelde bare talepriser, men også kostnader forbundet med nedlasting av data, MMS og SMS osv. Dette er ikke regulert inn i den ordningen som EU nå jobber med. Det har vi påpekt både overfor EU og departementet, sier Lie.
Dette får også sin tilslutning fra PT.
- Neste trinn blir å se på dette. Men foreløpig har vi nok med å få ned taleprisen. På sikt ønsker vi også å få prisen på datanedlasting ned, sier Willy Jensen.
- Når?
- I løpet av et års tid vil vi i hele Europa gå løs på dette.

Personvernpolicy