Tomtefesteloven ikke i strid med Grunnloven

Tomtefestelovens paragraf 33 er ikke i strid med Grunnloven slår Høyesterett fast i enstemmig dom.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dermed er retten til forlenge et feste på samme vilkår som tidligere ikke i strid med Grunnlovens paragraf 97. Dommen gjelder et sameie i Oslo som krevde forlengelse av samme festeavtale som tidligere.

Boligsameiet på Ullern i Oslo ønsket å forlenge en 50 år gammel festekontrakt på samme vilkår som tidligere, men tapte i tingretten. Sammen med to andre rettstvister som også satte spørsmålstegn ved den nye tomtefesteloven, ble saken anket direkte inn for Høyesterett.

Direkte til Høyesterett

Usikkerheten rundt den nye tomtefesteloven har vært omfattende. Derfor ble tre ulike saker hvor loven var blitt tatt i bruk anket direkte fra tingretten til Høyesterett.

Striden sto først om tomtefestelovens paragraf 33 som gir anledning til å innløse festetomt til 30 ganger årlig leie, eller 40 prosent av markedsverdien. I de påankede tingrettsdommene heter det at paragraf 33 er i strid med Grunnlovens forbud mot ekspropriasjon uten full erstatning.

Forlengelse og innløsning

Den andre saken er en sak om forlengelse fra Hallingdal tingrett der grunneieren tapte da han ville øke festeavgiften fra 1.622 kroner til 9.000 kroner per år.

Den tredje saken er fra Ryfylke tingrett som kom fram til at en grunneier skulle ha markedspris for innløsning av en bolig i Strand kommune.

Det er om lag 350.000 festetomter i Norge, 150.000 boligtomter og 100.000 hyttetomter.

Før forhandlingene startet ble elleve av Høyesteretts 19 dommere erklært inhabile, blant annet fordi de selv fester tomt. (©NTB)

Les også:

Taper 600 millioner på tomtefeste

Personvernpolicy