Taper 600 millioner på tomtefeste

Taper 600 millioner på tomtefeste
Taper 600 millioner på tomtefeste

Med et anslått tap på 600 millioner kroner, er det kirke-nære Opplysningsvesenets fond den store taperen etter ny instruks om tomtefeste. Vinnere er derimot de som ikke har fått endret leie de siste 2

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Senere i dag faller Høyesteretts kjennelse i tre prinsipielt viktige saker om tomtefesteloven fra 2002. Et spørsmål som skal behandles er om deler av loven strider mot Grunnloven.

Likevel godkjente regjeringen for én uke siden en ny instruks om tomtefeste. Den innebærer isolert sett at grunneiere som statlig styrte fond og statlige eiendommer, må innrømme innløsning til 30 ganger konsumprisindeksregulert årlig leie.

Den største av dagens grunneiere, Opplysningsvesenets fond (OVF), er denne nyordningens store taper. Ifølge direktør Egil K. Sundbye kan fondet forvente et inntektstap på 20 - 35 millioner årlig som følge av dette.

Og verditapet på tomtene er samlet beregnet til 5-600 millioner kroner litt avhengig av regulering og innløsning, sier Sundbye.

Hele to av tre festere har ikke fått leien regulert de siste 25 år. Bare i Bø i Telemark sitter OVF på 25 festetomter. 12 av disse benyttes til privatboliger mens resten er næringseiendom.

Tom Arnesen er en av vinnerne.

- Jeg betaler 1400 kroner årlig i leie for vel to mål, og leien er ikke blitt verken justert eller indeksregulert siden jeg flyttet inn for ti år siden. Dersom det blir slik at jeg får løse inn til 30 ganger den prisen, så er jo det en gavepakke. Vi snakker om 45.000 kroner for to mål godt opparbeidet tomt. Det tror jeg ikke før jeg ser det...

Sjekk kontrakten

Direktør Egil K. Sundbye kan forvente et årlig inntektstap på inntil 35 millioner kroner som følge av nye statlige tomtefeste-regler. Foto: ScanpixDirektør Egil K. Sundbye kan forvente et årlig inntektstap på inntil 35 millioner kroner som følge av nye statlige tomtefeste-regler. Foto: Scanpix

For private tomtefestere er det derfor all grunn til å se nærmere på kontrakten, spesielt dato for regulering. Det kan skille flere hundre tusen kroner dersom det løses inn før eller etter 25-årsregulering, slik det er grunnlag for i kontraktene.

Ifølge direktør i fondet Egil K. Sundbye blir det gjennomført 6-700 reguleringer årlig.

Vurdert ut fra stipulert tomteverdi ligger gjennomsnittlig årsleie for regulerte avtaler på 5200 per tomt, eller 4350 per mål. Her ligger det i tillegg et tak på 9800 kroner.

I Tom Arnesens tilfelle betyr dette en årlig leie på 8700 og en innløsningspris på 261.000 kroner. En forskjell på over 220.000 kroner mer enn om innløsning skulle basere seg på nåværende leie.

I regjeringens instruks heter det imidlertid at tomteleie som er oppjustert utover konsumprisindeksen etter 1.1.2002 vil bli gjenstand for ny verdivurdering.

- Jeg har ikke hørt noe om noe av dette fra Opplysningsvesenets fond, men nå kan jeg love at jeg skal finlese kontrakten, sier Tom Arnesen til ABC Nyheter.

Før instruksen har fondet tilbudt innløsning til 40 prosent av markedsverdi. Det vil si at en tomt satt til 500.000 ville kunne blitt innløst for 200.000 kroner. For at fondets eiendommer skal bli omfattet av instruksen, må OVF-loven endres.

Regjeringen vil fremme forslag til endring av loven som ivaretar det.

Ikke akkurat taper

Opplysningsvesenets fond eier landområder til en markedsverdi av 4,3 milliarder kroner. Direktør Sundbye mener inntektstapet vil svekke fondets muligheter til fortsatt å gjøre de oppgaver man i dag har overfor kirken og norske kommuner.

- Dessuten er vi nylig pålagt av Stortinget å yte et tilskudd inntil 30 prosent av kostnader kommuner har til oppgradering av middelalderkirker.

Sett med litt andre øyne er Opplysningsvesenets fond langt fra noen taper. Fondet hadde i 2006 en avkastning på hele 15,9 prosent. Til sammenligning hadde Oljefondet, eller Statens Pensjonsfond – Utland, en avkastning på 4,6 prosent.

Det er også en pågående konflikt om hvem som er eier av Opplysningvesenets fond, hvorvidt det er Den norske kirke eller staten.

ABC Nyheter kommer tilbake med mer om tomtefesteloven når Høyesteretts kjennelse blir klar fredag.

Personvernpolicy