Bryter Oslo kommunes regnskapsregler

Bryter Oslo kommunes regnskapsregler
Bryter Oslo kommunes regnskapsregler

Også den nye Oslo-ordføreren har problemer med offentlige økonomiregler. Svenn Kristiansen lar ikke bystyregruppen få kontrollere egen pengebruk. Frp nekter også offentligheten innsyn i bystyregruppen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I Fremskrittspartiet (Frp) sin bystyregruppe i Oslo krangler en om de interne regnskapene. Det har allerede vært knallharde diskusjoner om manglende innsyn i den folkevalgte gruppens bruk av skattebetalernes penger.

Et hovedpunkt har vært at Svenn Kristiansen, som nå er ordfører i Oslo, nekter sine egne innsyn i partigruppens økonomi.

- Det er bystyregruppa - og ikke en enkeltperson - som skal behandle regnskapet. Det fremkommer jo i reglementet, fastslår direktør for Bystyrets sekretariat, Jan Frode Jakobsen.

Han sier også at Svenn Kristiansen må fratre som ordfører i behandlingen av eventuelle regelbrudd som gruppeleder.

Kristiansen, som tidligere har krevd åpenhet om blant annet frivillige gaver til partiene, velger nå å ikke kommentere denne saken, til tross for flere henvendelser fra ABC Nyheter.

«Regnskap ikke fremlagt»

Etter det ABC Nyheter kjenner til har bystyregruppen ennå ikke sett regnskapene for tidligere år, selv om Kristansen har sendt brev til tidligere ordfører Per Ditlev-Simonsen og gått god for dette.

«Undertegnede bekrefter at Fremskrittspartiets regnskap for 2006 er behandlet og godkjent i samsvar med de bestemmelser som framgår», skriver Kristiansen i et brev av 27.04 i år.

Han sendte også et likelydende brev med forsikringer for regnskapsåret 2005, datert 18. april 2006.

Men disse regnskapene ikke er slett ikke lagt fram for bystyregruppen. I økonomireglementet som Frp er underlagt, slår en fast at dette skal skje innen 1. april hvert eneste år.

Og det kan stå enda verre til. I en tilførsel til protokollen fra et gruppemøte i Frp, som ble avholdt den 10. april i år, skriver Berit Baklund som selv sitter i bystyregruppens ledelse sammen med blant andre Svenn Kristiansen:

«Regnskap for 2005 er ikke fremlagt for gruppen eller styret, og jeg kan heller ikke se at regnskapet for 2003 og 2004 er fremlagt for gruppen».

Når det gjelder regnskapet for 2006 skal Kristansen, i kapasitet av gruppleder, ha sendt ut kun Kommunerevisjonens beretning. Men selve regnskapet og revisjonsberetningen er ikke behandlet av hverken styret eller bystyregruppen - selv om det altså skulle ha skjedd for minst fem måneder siden.

Styremedlem Berit Baklund vil ikke utdype disse opplysningene:

- Jeg har gitt min rapport til bystyregruppen. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier hun til ABC Nyheter.

Ulik kompensasjon

Et konfliktområde for bystyremedlemmene er hvilken kompensasjon som ytes for deltagelse på ulike møter som folkevalgt, viser interne papirer ABC Nyheter har fått tilgang til.

I Baklunds protokolltilførsel framkommer det at hun mottar en godtgjørelse som folkevalgt på 134,50 pr time. Dette skal være bare ti prosent av hva en av hennes mannlige kollegaer mottar.

«Jeg må også si meg forbauset over at godtgjørelse til folkevalgte ikke er lik til mann og kvinne i Frp», fastslår hun i sin skriftlige protokolltilførsel.

Den siste uka har ABC Nyheter gjentatte ganger forsøkt å få innsyn i regnskapene for 2005 og 2006, men er nektet dette av Frp.

Svenn Kristiansens praksis som leder av bystyregruppen skal også bryte med Frps egne regler på flere punkter - se bla §25.7 og §28.1 hvor det slås fast at det skal velges en kasserer.

Bystyregruppens ledelse har lenge jobbet uten noen valgt kasserer. Det er Kristiansen som selv har tatt hånd om de interne regnskapene.

Så sent som på et gruppemøte 7. mai i år ble et krav om valg av kasserer, avvist av Kristiansen. Og da saken kom opp igjen og realitetsbehandlet, har Kristiansens svar vært å ikke avholde flere gruppestyremøter.

Det innebærer blant annet at bruken av valgkampmidlene ikke er behandlet av verken bystyregruppa eller gruppas samlede styre.

Baserer seg på tillit

Etter Oslo kommunes økonomiregler skal regnskapene revideres av Kommunerevisoren og være avlevert ordførerens kontor innen 1. mai det påfølgende år.

Systemet baserer seg i utstrakt grad på tillit til de ulike partienes gruppeledere.

Kommunerevisjonen får nemlig ikke tilsendt regnskapene og de underliggende bilagene, men foretar kun et besøk i de ulike partigruppenes lokaler. Her skal den aktuelle revisor så gjøre stikkprøver av de underliggende bilagene.

Det innebærer også at en oversikt over hva partigruppene egentlig bruker sin offentlige pengestøtte til, ikke registreres i noen offentlig journal. Dermed blir det også opp til den enkelte partigruppe om innsyn gis i regnskapene.

«Plutselig blitt ordførerkandidat»

I en epost til ABC Nyheter fra Henning Holstad, som er Frps fungerende gruppeleder etter at Svenn Kristiansen overtok ordførervervet og som også sitter i bystyregruppens styre, heter det:

«Så langt vi har brakt i erfaring, er vårt grupperegnskap ikke underlagt offentlighetsloven ... Våre regnskaper er revidert av Kommunerevisjonen uten merknader».

Holstad sier også at de «av kapasitetsgrunner» ikke kan hjelpe ABC Nyheter i uken før valget.

Denne eposten mottas klokken 10.42 tirsdag i denne uken.

Men 22 minutter tidligere har også Frps gruppesekretær Magnus Ofstad sendt en epost etter å ha mottatt innsynsbegjæringen. Her heter det:

«Bystyregruppens regnskaper er tilgjengelig i Oslo kommunes arkiv. Våre regnskaper er behandlet, gitt ettersyn og godkjent av kommunerevisor. Hvis De i tillegg ønsker å få innsyn i regnskapets underlagsmaterial, er det bare å komme opp på kontoret vårt og kikke i bilagene».

Men heller ikke i arkivet til bystyrets sekretariat ligger det noen kopi av regnskapet eller bilagene. De ligger kun hos Frp.

Så når en avtale om å komme opp på kontoret allerede onsdag i denne uken skal stadfestes, svarer gruppesekretær Ofstad kl 15.25:

«Jeg er desverre veldig opptatt nå. På grunn av noe hulter i bulter viser det seg at jeg plutselig har blitt ordførerkandidat i Lunner kommune. Hele morgendagen kommer jeg til å være opptatt med valgkamp i Lunner».

Og det er heller ikke mulig å få hjelp fra noen andre på kontoret fordi: «Vår regnskapsdame og forværelsesdame er opptatt med valgkampen i Oslo kommune ut hele uken».

Har hatt overskudd

I de to siste årenes beretninger har Kommunerevisjonen ikke hatt noen anmerkninger til Frps regnskap. I 2005 skal det ha vist et overskudd på 109.563,43 kroner og i 2006 skal overskuddet ha vært 566.402,70 kroner.

Når Kommunerevisjonen ikke har noe å bemerke glir også regnskapene igjennom hos den siste kontrollinnstansen - Bystyrets sekretariat.

- Hvis ikke Kommunerevisjonen har noe å bemerke, så går heller ikke vi videre med saken, sier Jan Frode Jakobsen som er sekretariatets direktør.

I kommunens økonomireglementet framkommer det også at regelbrudd kan føre til at fremtidige utbetalinger kan innstilles av Forretningsutvalget.

- Men meg bekjent har det ikke skjedd tidligere, sier Jakobsen.

Fungerende gruppeleder i Frp, Henning Holstad, benekter overfor ABC Nyheter i ettermiddag at dette regnskapet ikke er godkjent.

– Dette er ren spekulasjon og stemmer overhodet ikke med virkeligheten. Det er ingen som helst tvil om at dette regnskapet er godkjent, sier han.

Holstad beskriver ABC Nyheters artikkel som usann og bygget på rene spekulasjoner.


Les også: - Frp eller SV får ordføreren i Oslo.

Personvernpolicy