Anker dom om nazi-skip

Anker dom om nazi-skip
Anker dom om nazi-skip

Tingretten mener Hannevig-familiens krav om 182 millioner kroner i erstatning er foreldet. Nå ankes saken.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Foto: Ola Karlsen
Thor Daniel Hannevig har gått til sak for å redde sin bestefars ære. Hannevig-familien, som også ba om 182 millioner kroner i erstatning, tapte i tingretten, men vil anke saken.

I februar kunne ABC Nyheter fortelle den utrolige historien om Thor Daniel Hannevigs bestefar. Før han døde ba den gamle rederen, Hans Hannevig, om at sønnen og barnebarna skulle forsøke å gjenopprette hans tapte ære.

Nå har den første dommen i det som kan bli en langvarig batalje i norsk rettssystem, falt. Oslo tingrett gir den norske stat medhold i sin påstand om at saken er foreldet.

Men det stopper ikke den delen av familien Hannevig som bosatte seg i Irland etter en fellende landssviksdom.

- Vi er uenige i rettens bevisvurdering. Etter all sannsynlighet vil vi anke dette, sier familiens advokat Aslak Aslaksen til ABC Nyheter.

Saken har sitt utspring i krigens innledende fase. Da ble rederen Hans Hannevig, som også var aktiv i Nasjonal samling (NS), truet til å undertegne papirer som overlot skipet MT Irania til de tyske okkupantene.

Hans sønn og barnebarna mener at trusselen gjør at bestefarens underskrift ikke skal tillegges avgjørende vekt. I tillegg mener de å ha funnet bevis for at den norske stat aksepterte at skipet ble overført tyskerne - før dette reellt skjedde.

I dommen - som kun behandler spørsmålet om foreldelse - heter det at Hannevig-familien mener at «det var norske myndigheter som selv ga klarsignal til frigivelsen av Irania».

De mener at det ikke har vært mulig å skaffe bevis for dette tidligere, delvis på grunn av at opplysningene har vært holdt hemmelige av den norske stat. Regjeringsadvokaten mener på sin side at opplysningene «om den norske legasjonen i Stockholm og øvrige forhold ... var i hovedsak kjent» i årene rett etter krigen.

Oslo tingrett mener også at Hannevig-familien ikke har klart å bevise at en statsråd som kom til Stockholm dagen før Irania ble overlatt til tyskerne, var involvert i de beslutningene som til slutt medførte at skipet seilte i tysk tjeneste i fire krigsår.

Retten finner det heller ikke sannsynliggjort at de norske foreldelsesreglene strider mot den europeiske menneskerettighetskommisjonen (EMK).

Nå blir det opp til Lagmannsretten å vurdere de samme forhold nok en gang. Etter det ABC Nyheter forstår er familien Hannevig innstilt på å ta saken helt til den europeiske menneskerettighetsdomstolen hvis det skulle være nødvendig.

Personvernpolicy