Forsvaret innfører umiddelbar stillingsstopp

Forsvaret innfører umiddelbar stillingsstopp
Forsvaret innfører umiddelbar stillingsstopp

Økonomisk rot rammer igjen Forsvaret. En «anstrengt økonomisk situasjon» har nå ført til stillingsstopp i deler av den militære organisasjonen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er nå innført umiddelbar stillingsstopp i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Foto: Torgeir Haugaard/ ForsvaretDet er nå innført umiddelbar stillingsstopp i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Foto: Torgeir Haugaard/ Forsvaret

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sliter nok en gang økonomisk. For å få kontroll med ressursbruken ble det med umiddelbar virkning innført tilsettingsstopp 23. juli, bekrefter FLO overfor ABC Nyheter.

- Tiltaket er iverksatt for å sikre kontroll med ressursbruken i en anstrengt økonomisk situasjon i 2007, opplyser FLOs talsmann Per Anders Bjørklund i en epost til ABC Nyheter.

I dag har FLO cirka 5800 årsverk. Logistikkorganisasjonen har ansvar for alt materiell i Forsvaret og rundt 60 prosent av forsvarsbudsjettet brukes til anskaffing og vedlikehold av dette.

I tillegg utfører de flere tjenester på oppdrag fra andre deler av militæret, så som transport av personell samt databehandling og teknologisk rådgivning.

De siste årene har FLO vært gjennom minst syv omstillingsprosesser, og innen utgangen av 2008 skal organisasjonen ha kuttet sine budsjetter med nærmere 1 milliard kroner i forhold til nivået i 2004, opplyses det på deres hjemmesider.

Ute av kontroll

I 2004 var økonomien i hele Forsvarets militære organisasjon ute av kontroll. Det året hadde man et uhjemlet overforbruk på 1,1 milliarder, noe som også førte til omfattende undersøkelser av hele Forsvarets pengebruk.

I omstillingsprosessene settes det i verk et stort apparat for å kutte stillinger. I en oversikt som Forsvarsdepartementet (FD) sendte Riksrevisjonen 11. april i år, framkommer det at man i perioden 2000 til 2005 reduserte antallet årsverk i hele forsvarssektoren med 6.078 årsverk.

FLOs sjef, generalmajor Trond Ragnarsønn Karlsen, har innført umiddelbar stillingsstopp på grunn av anstrengt økonomi. Foto: Torgeir Haugaard/ForsvaretFLOs sjef, generalmajor Trond Ragnarsønn Karlsen, har innført umiddelbar stillingsstopp på grunn av anstrengt økonomi. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Ved hjelp av lukrative sluttpakker og andre tiltak skulle FLO kvitte seg med mer enn 1000 årsverk.

De omfattende kuttene ble til slutt for smertefulle og FLOs sjef, generalmajor Trond Ragnarsønn Karlsen, sa i fjor fra om at ytterligere kutt kunne virke mot sin hensikt; at pålagte innsparinger og effektivitetsforbedringer ikke var mulig på grunn av mannskapsmangel.

Dette sa Forsvarssjefen seg enig i og fikk også aksept for en viss fleksibilitet i brev fra FD 13. oktober 2006.

Her het det at ytterligere reduksjoner i FLOs årsverk ikke nødvendigvis må «gjennomføres fullt ut/på alle områder».

Forsvarssjefen ga deretter godkjennelse til at FLO kunne foreta en svak økning i årsverk så fremt dette ga en økonomisk innsparing totalt sett.

Ikke presset til stopp

Men beslutningen er nå reversert. Ifølge FLO-talsmann Per Anders Bjørklund skal initiativet om stillingsstopp være tatt av FLOs sjef uten pålegg fra Forsvarssjef eller departementet.

Bjørklund kunne ikke opplyse hvor mange stillinger som rammes av denne beslutningen.

I en håndfull stillinger kan det likevel åpnes for nytilsettinger. Det gjelder det Bjørklund kaller virksomhetskritiske jobber.

Men hver ny ansettelse skal godkjennes helt på toppen av organisasjonen, hos FLOs øverste sjef.

Toppfoto: Scanpix

Forsidefoto (hjelm): Forsvaret

Personvernpolicy