Borettslag fredes mot avgift

Borettslag fredes mot avgift
Borettslag fredes mot avgift

Regjeringen vil ikke innføre dokumentavgift på borettslag, bekrefter finansministeren i dag.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For mange kan det virke som en overmoden politisk sak å avvikle forskjellsbehandlingen mellom selveier- og borettslagsboliger.

Ikke minst det regjeringsoppnevnte Særavgiftsutvalget mente i juni i år at borettslag ikke lenger burde fredes når den upopulære dokumentavgiften skal beregnes.

Mot anbefalingen

Den lave skattleggingen av bolig fører til en overinvestering i boligkapital i forhold til andre typer kapital. Dette gir et samfunnsøkonomisk effektivitetstap, skrev utvalget, men var ikke udelt begeistret for dokumentavgiften:

En vesentlig svakhet ved dagens system er at dokumentavgiften kun utløses ved eiendomsoverdragelse, noe som i praksis vil si flytting. Det kan føre til en innlåsingseffekt ved at flyttekostnaden blir så stor at man ikke velger å flytte til en mer velegnet bolig. Dette kan føre til at boligmassen ikke får en samfunnsøkonomisk optimal utnyttelse, fortsatte utvalget, og foreslo en to-trinns endring i ordningen med dokumentavgift, som til sammen skulle gi statskassen et netto inntektstap på 200 mill. kroner årlig:

Grunnlaget for dokumentavgiften utvides, slik at omsetninger av borettslagsboliger og aksjeboliger m.m. omfattes av avgiften. Merinntekt for staten: 800 millioner kroner.

Næringslivet fritas fra dokumentavgift. Mindreinntekt for staten: 1 milliard i året.

Regn ut hva din bolig er verdt

Nå kan det imidlertid nå se ut som om kroken på døra er satt for gjennomføringen av denne reformen - i alle fall de neste par årene.

- Regjeringen kommer ikke til å foreslå å utvide dokumentavgiften til å gjelde ved kjøp av borettslagsleiligheter, uttaler finansminister Kristin Halvorsen til NRK.

- Vi vet dette er en forskjellsbehandling, men kommer ikke til å foreslå en endring nå, sier hun.

Gir høyere priser?

Fritaket for dokumentavgift på 2,5 prosent av kjøpesummen ved kjøp av leiligheter i borettslag, er i dag eneste faktoren som direkte kan skape en forskjell i pris mellom de to eierformene. Teoretisk skulle fritaket isolert sett føre til at kvadratmeterprisen på borettslagsleiligheter er litt høyere enn for selveierleiligheter.

Les: Nærkamp Borettslag vs. selveier

Denne saken er levert av ABC Nyheters samarbeidspartner DinSide.no.

Personvernpolicy