Meny

For dyrt å være hjemme

For dyrt å være hjemme

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kvinner taper flere hundre tusen kroner på hjemme- og deltidsarbeid.

- Jeg råder menn som vet hva de går til å finne seg ektefeller i Asia. Samfunnet vårt trenger reserverte og høflige kvinner som ser en verdi i å ta seg av hjemmet og holde familien samlet, sa Fremskrittspartiet Per Bjørnar Rødde, kommunepolitiker i Hitra til VG i forrige uke.

Dagens Næringsliv tok opp tråden og viser til at konene til høytlønte menn gjerne vil jobbe hjemme. Men slike valg får ikke bare konsekvenser for kvinnene, men får også konsekvenser for samfunnsøkonomien.

Fra lav til ingen lønn
Kvinner hadde i 2006 84,7 prosent av en mannslønn. En gjennomsnittlig kvinnemånedslønn var på 27.700 kroner, mens for menn var gjennomsnittslønna 32.700 kroner. Kvinners deltidsarbeid trekker kvinnesnittlønna ned. En undersøkelse viser at kvinner taper flere hundre tusen kroner på hjemme- og deltidsarbeid.

SE TALLENE: Kvinner taper millioner på hjemmearbeid

Konsekvensen blir at kvinner er mer sårbare for økonomiske svingninger og i større grad er avhengige av å bli forsørget. Det er er risikabelt prosjekt å være økonomisk avhengig av andre.

Ingen formue
Penger og verdier er ikke alt. Men det betyr ikke at man ikke skal bo i egen bolig og ikke generere verdier. Norske menns bruttoformue er over dobbelt så stor som norske kvinners. 80 prosent av verdipapirene som er registrert i Verdipapirsentralen og 63 prosent av formuene som er registrert i ulike aksjefond besittes av menn. Som hjemmeværende opparbeider du deg ingen formue eller eiendom, og står ubeskyttet og dårlig utrustet overfor for økonomisk vind og vær.

Pensjon
Lav lønn vil ha negativ effekt på pensjonsutbetalingene dine. Supplerer du lav lønn gjennom et liv med ubetalt hjemmearbeid, blir det ikke mange gode måltider når barna har flyttet ut.

Regn ut pensjonen din

Arbeidskraft
Omtrent 2,4 millioner mennesker er sysselsatt i dagens Norge, og 70 prosent av kvinnene er i inntektsgivende arbeid. Kvinnene utgjør dermed cirka en million av den samlede arbeidsstokken. Dersom disse skulle gå dra hjem og steke eplekaker ville Norge få et formidabelt problem.

Skilsmisse
Det er stor sjanse for at du blir skilt. 10.600 ekteskap endte i skilsmisse og 12.150 par ble separert i 2006. Halvparten av de inngåtte ekteskapene ender i skilsmisse. Dermed er det stor sjanse for at også du blir hjemmefrue uten mann.

Med lite arbeidslivserfaring utover å organisere barnebursdager, fotballkamper og ukesmenyer kan det være vanskelig å få seg et godt betalt arbeid. Uten å ha opparbeidet deg verdier vil du stå økonomisk dårlig utrustet til å ta betjene for eksempel boliglån.

Kvinner, vold og inntekt
Kvinner i arbeid er mindre utsatt for vold, viser tall fra Krisesentrene i Norge. Blant beboerne på Krisesentrene er det dobbelt så mange som går på trygd som det er fulltidsarbeidende. 15 prosent av beboerne var fulltidsarbeidende, mens det var cirka 22 hjemmearbeidende (til forskjell fra trygdede). Krisesenterne anmerker at tilgang på økonomiske midler er en viktig forutsetning for at kvinnen skal kunne komme seg ut av voldelige forhold, og at familievold forekommer i alle lag av befolkningen.

Avtaler
Har du likevel bestemt deg for at du satser på ungene, bør du ordne deg ordentlig.

Økonomisk rådgiver, Agnes Bergo i Pengedoktoren, gir følgende råd: - Jeg har sympati for at man vil være sammen med barna når de er små. Men begrens konsekvensen av dette valget. De økonomiske konsekvensene må være til å leve med for alle parter. Familien bør øremerke sparing for den personen, som oftest mor, som er hjemme. Det bør lages en avtale som går ut på at det skal lages en spareordning som er bare hennes og som hun skal ha med seg videre. Det kan være en spareordning i fond eller en større andel av huset. Husk å avtale dette på forhånd for det kan være vanskelig å få gjennom slik avtale etter at det har gått mange år, sier Agnes Bergo.

Seks rikmannsråd for jenter

Lett å kombinere
Det er i dag enklere enn noen sinne å kombinere barn, familie og jobb. Norge er velsignet med et godt utbygd barnehagesystem, gode permisjonsordninger og lettstelte hus. Ifølge SSB bruker den voksne gjennomsnittsbefolkningen tre timer og 18 minutter per dag på husarbeid. Vi får også flere barn enn hva som er tilfelle i for eksempel Sør-Europa. Gjennomsnittskvinnen på den iberiske halvøy setter til verden 1,3 barn, mens den norske kvinnen føder 1,8 barn. Professor ved Institutt for Samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen, Gro Mjeldheim Sandal, mener også at karrierekvinner ikke har mer problemer på hjemmebanen enn de hjemmearbeidende:

- I våre undersøkelse av ledere finner vi ingen kjønnsforskjeller i forhold til hvorvidt de opplever at jobben påvirker familielivet på en negativ måte. Kanskje er kvinnelige ledere flinkere til å stille krav på hjemmebanen?

Privatøkonomi
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus