Vil samarbeide med Kina i Afrika

Vil samarbeide med Kina i Afrika
Vil samarbeide med Kina i Afrika

Kina anklages for hjerteløs kapitalisme i Afrika. Men samarbeid er eneste vei fremover, mener Tori Tveit i NHO.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FOTO:

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) vil samarbeide med Kina i Afrika. Bildet er fra 2005, da bedriftsledere fra Kina samarbeidet med norske kolleger for å lære om samarbeid med fagforeninger. Fra v.: Tori Tveit fra NHO overrekkes "karakterkort" fra forskerne Anne Inga Hilsen og Benedicte Brøgger. NHOs Kina-prosjekt fikk bestått.

Foto: Svein Erik Furulund

Kinas behov for råvarer har de siste årene ført til enorme investeringer i Afrika. Mens handel i utgangspunktet er positivt for kontinentet har Kinas mangel på interesse for menneskerettigheter, utbredt korrupsjon og åpent samarbeid med despoter gitt kineserne et frynsete rykte.

Videre har en handels- og bistandspolitikk som i hovedsak har fremmet Kinas egne interesser ført til utbredt misnøye. Senest denne uken annonserte Kinas utviklingsbank at en bistandspakke på 5 milliarder dollar vil bli bundet til bruk av kinesiske leverandører. Tori Tveit i NHOs sekretariat for næringsutvikling i sør mener allikevel at man må fokusere på de muligheter som finnes for samarbeid.

Samarbeid eneste vei fremover
Tveit er enig i at Kinas aktiviteter i Afrika er langt fra uproblematiske, men poengterer at handel med Kina i utgangspunktet er positivt for begge parter.

- I mange afrikanske land betyr handelen mye positivt i form av bistand, investeringer og infrastrukturprosjekter. Handel er også viktig ved at mange livsnødvendigheter blir billigere for fattige.

Men handelen med Kina har også en negativ side, poengterer Tveit.

- Billigprodukter som kommer inn utkonkurrerer lokal industriutvikling, kinesiske virksomheter unngår bruk av lokal arbeidskraft og lokale underleverandører, og Kina er kritisert for tidvis dårlige arbeidsforhold, manglende tiltak for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og mot korrupsjon.

Men gjennom å jobbe med Kinas arbeidsgiverorganisasjon og arbeidsgiverorganisasjoner i Afrika kan NHO, sammen med blant annet UD og Norad, stimulere til samarbeid og dialog.

- Det er gjennom samarbeid med organisasjoner og næringsliv at man kan påvirke, mener Tveit.

Hun mener situasjonen hvor kinesiske bistandsmidler nå blir bundet til kinesiske leveranser er et eksempel på dette.

- Gjennom samarbeid med internasjonale organisasjoner som OECD og mekanismer for giverkoordinering vil Kina etter hvert måtte tilpasse seg internasjonale kjøreregler for bistand, for eksempel hva angår avbinding. Kina har ikke tidligere vært en stor bistandsaktør, men i det de nå blir det, er det viktig at de blir en del av det internasjonale samarbeidet og mekanismer rundt dette.

For næringslivet mener hun arbeidsgiverorganisasjoner et er naturlig sted å starte.

- Man må begynne med samtaler, etablere en dialog. Gjennom arbeidsgiverorganisasjoner kan man tilby overordnede mekanismer for samarbeid, for eksempel ved å motivere og hjelpe bedrifter til å delta i FNs Global Compact, formidle kunnskap og erfaringer om for eksempel HMS og antikorrupsjonsarbeid fra vestlige bedrifter eller hjelpe lokale arbeidsgiverorganisasjoner til å drive effektiv lobbyvirksomhet for å sikre bruk av lokale leverandører.

- De afrikanske landene vil etter hvert bli bedre til å stille krav til utenlandsinvesteringer og næringslivssamarbeid. Her kan arbeidsgiverorganisasjoner spille en viktig rolle som kunnskapsformidlere og påvirkere, mener hun.

Milepæl i Uganda
NHO arrangerte i april et seminar i Uganda for deres søsterorganisasjoner fra Uganda og Kina. Seminaret var Kinas arbeidsgiverforenings første besøk i Afrika, og representerte på den måten en betydelig milepæl.

Organisasjonenes representanter benyttet anledningen til å diskutere sentrale problemstillinger relatert til kinesiske prosjekter. Representanter fra norske bedrifter som Hydro og Veidekke kunne formidle erfaringer med bruk av lokale underleverandører og ansatte, samt HMS tiltak, kompetanseoverføring og opplæring.

- Spesielt tiltak relatert til hiv/aids utfordringen ble vist stor interesse, forteller Tori Tveit.

Organisasjonene har blitt enige om å videreføre erfaringsutvekslingen gjennom et felles prosjekt for opplæring og kompetanseoverføring innen bedrifters samfunnsansvar, HMS, labour relations og tiltak mot hiv/aids for kinesiske bedrifter i Uganda, samt opplæring for ugandiske bedrifter som ønsket å drive handel med Kina.

Personvernpolicy