Hjemfallsretten i strid med EØS-avtalen

Dagens ordning med hjemfall for private vannkraftverk bryter med EØS-avtalen, avgjorde EFTA-domstolen tirsdag.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta:
* Konsesjonslovene, og hjemfallsretten, skriver seg fra Norges første år som selvstendig stat og ble innført for å hindre at utenlandsk storkapital kjøpte opp norsk fossekraft og bergverksressurser.

* Hjemfallsretten går ut på at privateide kraftverk vederlagsfritt overføres til staten etter 60 år, noe som gjør det lite lukrativt for private aktører å kjøpe kommunale kraftverk.

* I praksis sikrer hjemfallsretten en langsom nasjonalisering av kraftverkene. Under 10 prosent er i dag eid av private aktører, med Hydro og Elkem som de største. Staten og kommunene eier rundt 45 prosent hver.

* EFTAs overvåkingsorgan ESA mener hjemfallsretten strider med EØS-avtalen, ettersom den diskriminerer mellom private og offentlige eiere.

* Norge mener hjemfallsretten ikke faller inn under EØS-avtalen, og har fått støtte for disse argumentene fra Island og flere EU-land.* EFTA-domstolen bestemte tirsdag 26. juni at Norges praktisering av hjemfallsretten strider mot EØS-avtalen.

(Kilde: NTB)

Hjemfallsretten sørger for at kraftverk der private eller utlendinger eier mer enn en tredjedel, tilfaller staten vederlagsfritt etter 60 år.

Domstolen sier med denne kjennelsen både at spørsmålet om hjemfall hører inn under EØS-avtalen og at Norge bryter paragrafene 31 og 40 ved å kreve at privateide kraftverk skal tilbakeføres til staten uten vederlag etter et visst antall år, melder NTB.

Haga vil revurdere EØS-medlemskapet

Denne betingelsen gjelder ikke for offentlig eide kraftverk, som har konsesjon uten tidsramme, og som ikke er pålagt krav om tilbakeføring. Dette mener domstolen er forskjellsbehandling og dermed brudd på viktige prinsipper i EØS-talen.

Dagens dom i EFTA-domstolen er så alvorlig at den rokker ved grunnlaget for inngåelsen av EØS-avtalen, mener kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (Sp).

- Nasjonal kontroll over naturressursene, gjennom lokalt og nasjonalt offentlig eierskap, er avgjørende viktig for Norge. Dagens dom i EFTA-domstolen er så alvorlig at den rokker ved grunnlaget for inngåelsen av EØS-avtalen. Norge må nå ta en tenkepause og drøfte nøye hvordan vi skal håndtere den oppståtte situasjonen, sier leder i Senterpartiet Åslaug Haga i en pressemelding.

Ved inngåelse av EØS-avtalen var det avgjørende for Norge at reglene som sikrer et sterkt offentlig eierskap til vannkraftressursene, gjennom hjemfall av kraftverk, kunne opprettholdes, heter det i pressemeldingen.

- Dagens dom er enda et eksempel på at EØS-avtalen stadig griper inn på nye områder, noe som bør føre til en diskusjon i Norge rundt EØS.

- Hadde EU utfordret eierskapet til vannkraftverkene ved avtalens inngåelse, ville det neppe blitt tilstrekkelig flertall for EØS-avtalen i Stortinget, sier Haga.

Enoksen svært skuffet

Også olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) er svært skuffet over EFTA-dommen.


- Offentlig eierskap og kontroll har vært sentralt i norsk vannkraftforvaltning siden 1909 da konsesjonsloven ble innført. Hjemfall er så viktig for Norge at vi måtte prøve denne saken for EFTA-domstolen, sier Enoksen.

Han forsikrer for at alle steiner skal snus for å sikre at det offentlige fortsatt har full styring og kontroll med vannkraftressursene.

- Jeg skal sette mine beste folk på saken, sier Enoksen. Han viser til at dommen er stor og kompleks og at han ennå ikke har fått tid til å studere hele.

- Må ta kampen videre

Nei til EU mener Norge må ta kampen om hjemfallsretten videre i EU-systemet.

- Dommen fra EFTA-domstolen kan ikke bli stående. Kampen må føres politisk, inn mot EUs besluttende organer, skriver Nei til EU i en pressemelding.

- Det vi nå risikerer, er en privatisering og et utsalg av kommunalt og fylkeskommunalt eierskap av vannkraften. Det vil være å selge arvesølvet etter våre forfedre, mener Nei til EU.

- Norge må si opp EØS-avtalen

- Norge må si opp EØS-avtalen etter EFTA-domstolens skandaløse beslutning i dag. Det krever Rødt-leder Torstein Dahle.

Partilederen er ikke overrasket over beslutningen:

- EFTA-domstolens beslutning om at den norske hjemfallsretten er i strid med EØS-regelverket, var ikke uventet. Hjemfallsretten er en helt sentral forutsetning for politisk kontroll over energisektoren. Regjeringen må snarest avklare hva den har tenkt å gjøre med domsstolens beslutning, sier Dahle.

Forsidefoto: Scanpix

Personvernpolicy