Helsetilsynet varsler 600.000 kroner i løpende mulkt til Helse VestKorridorpasienter utløser historisk bot

Korridorpasienter utløser historisk bot
Korridorpasienter utløser historisk bot
Artikkelen fortsetter under annonsen

I mer enn 10 år har psykisk syke blitt plassert på korridorene ved Sandviken sykehus i Bergen. Nå varsler Helsetilsynet tvangsmulkt for uforsvarlig og ulovlig behandling av psykiske pasienter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aldri tidligere har Helsetilsynet funnet det nødvendig å true med tvangsmulkt mot et helseforetak. Men etter at Helse Vest RHF ikke har klart å følge opp et mer enn to år gammel pålegg, sendte tilsynet i går et varsel om vedtak.

Hvis helseforetaket ikke har klart å fjerne korridorpasientene ved Sandviken sykehus innen 1. oktober må de «betale en tvangsmulkt på kroner 600.000 pr. måned inntil oppfyllelse av pålegg».

- Dette er første gang vi noensinne har varslet en tvangsmulkt, sier avdelingsdirektør Gorm Are Grammeltvedt ved Helsetilsynet til ABC Nyheter.

Tilsynet mener korridorpasienter ved psykiske akuttposter ikke skal forekomme. «I akuttpsykiatrien er dette både uforsvarlig og må anses å ha skadelige følger for pasientene», heter det.

- Ved dette sykehuset har det vært korridorpasienter og overbelegg lenge, selv om det har variert noe over tid og også gått ned. Helse Vest fikk et pålegg om å få brakt dette i orden allerede i mars 2005, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal ved Helse Vest aksepterer Helsetilsynets varsel.

- Det er det verktøyet de har. Vi skal job be hardt for å nå målet om null korridorpasienter innen 1. oktober. Og jeg tror vi skal greie det, sier hun.

Sandal opplyser at en ny avtale med Bergen kommune skal føre til at en god del pasienter allerede fra høsten blir ført tilbake til det kommunale omsorgsnivået.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Skandaler i kø

Men skandalene har stått i kø ved bergenssykehuset. En svensk komite er for eksempel i ferd med å granske forholdene ved en annen avdeling enn de Helsetilsynet har ansvar for. Sandviken sykehus er også sikkerhetsavdelinga med ansvar for helseregion 3. Sykehuset fikk et nytt bygg for kortidsavdelinga med 72 senger i mai 1995.

Helsetilsynets detaljerte gjennomgang viser at det enkelte måneder hver natt har vært mer enn syv pasienter plassert på korridoren - i gjennomsnitt. Det laveste snitt-tallet for en måned er 1,2 per natt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal trekker på sin side fram at det har vært en positiv utvikling og at man i mai registrerte kun 0,8 korridorpasienter.

- Jeg vil understreke at det er en positiv utvikling ved sykehuset, sier hun.

Helsetilsynets avdelingsdirektør vil ikke gi noe anslag over hvor mange psykisk syke akuttpasienter som kan ha blitt rammet, men etter all sannsynlighet vil det være snakk om flere hundre.

For de som har blitt rammet kan sykdomstilstanden ha blitt alvorlig forverret ved plassering på korridor sammen med flere andre akuttpasienter.

- Den akutte situasjonen kan ha blitt forverret for den enkelte og perioden man er alvorlig syk kan ha blitt forlenget, sier Grammeltvedt som også trekker fram at sykehuset ikke har klart å gi de psykisk syke trygge rammer.

- Systemsvikt

I det 11 sider lange varselet kommer det fram at helseforetaket ikke har klart å etterkomme det mer enn to år gamle pålegget, selv om de har lagt mange planer for dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Dette er et brudd på det regionale helseforetakets plikt til å sørge for forsvarlige helsetjenester, fastslår Grammeltvedt.

De enkelte helseforetakene mottar hvert år et overordnet dokument fra helsedepartementet. I det såkalte oppdragsbrevet for 2007 slår departementet fast at: «Helse Vest må setje i verk nye tiltak, mellom anna auke talet på akuttplassar, dersom det er fare for stadige episodar med overbelegg».

Og i Helse Vests eget styringsdokument til det underordnede Helse Bergen for 2007 heter det de skal «framleis leggje vekt på å unngå korridorpasientar og overbelegg, og sørgje for tilstrekkeleg kapasitet på akuttfunksjonane».

Og for 2006 slår de fast at det ikke skal finnes korridorpasienter som hovedregel, og at det «innanfor akuttpsykiatrien i Helse Bergen og tildels i Helse Stavanger har det i 2005 vore store utfordringar knytt til overbelegg og korridorpasientar. ...

Artikkelen fortsetter under annonsen

Helse Vest skal i løpet av første tertial gjennomgå akuttenesta for vaksne i regionen, for å sikre at tilgjengelegheit og kvalitet blir tatt vare på».

På spørsmål om de kritikverdige forholdene bør få konsekvenser for de ansvarlige ved sykehuset, svarer Grammeltvedt:

- Det er ikke opp til oss å ha noen formening om det. Vårt fokus er å sikre en forsvarlig behandling av pasientene.


Foto av sykehuset: VG

Foto av korridorseng: Scanpix