40 yrker der du kan øke lønnen

40 yrker der du kan øke lønnen
40 yrker der du kan øke lønnen

Norske bedrifter mangler 88.300 årsverk. Se hvilke yrkesgrupper som kan regne med lønnsfest.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Penger å hente
Etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft gjør at du kan bli en lønnsvinner. Denne saken er levert av Dinside.no. Illustrasjonsfoto: Scanpix.

Når etterspørselen er stor og udekket etter akkurat den kompetansen han eller hun innehar, er fordelen, sett fra arbeidstakers side, at det er selgers marked, med utsikter til høy gevinst av årets lønnsforhandlinger.

Og denne behagelige posisjonen er det en god del yrkesgrupper som har gleden av å oppleve i år.

Denne uken forelå årets versjon av Arbeids- og velferdsetatens bedriftsundersøkelse (NAV), som viser en rekordstor optimisme blant bedriftene.

Jobbene du ikke visste om

- Det er i år høyere sysselsettings-forventninger i samtlige næringer enn tilfellet var i fjor, og forventningene er også positive for alle næringsgruppene, melder NAV.

Baksiden av medaljen, sett fra bedriftenes ståsted, er at det melder seg stadig stigende problemer med å rekruttere folk. Og blant noen yrkesgrupper er manglene større enn ellers.

Sjekket 99 yrker

NAVs rapport inneholder en liste over estimert mangel på arbeidskraft fordelt på 99 yrker. Til grunn for estimatene ligger svar fra over 14.000 norske bedrifter, som er blitt spurt i februar og mars om hvilken kompetanse har problemer med å få rekruttert i år.

Bedriftene har blitt bedt om å oppgi innenfor hvilke yrker de har så store rekrutteringsproblem at de har færre ansatte enn de ellers ville hatt.

Basert på svarene, estimerer NAV at norske bedrifter til sammen mangler hele 88.300 årsverk.

Av listen går det frem at moder Norge i grunnen mangler kvalifisert arbeidskraft i de fleste tenkelige yrkesgrupper: 800 frisører, 1.200 anleggsgartnere og 1.050 stillasbyggere, for å nevne noen.

At vi mangler 1.450 sykepleiere er blant selvfølgelighetene, men at så mange som 1.500 kokkestillinger meldes ubesatt er mindre kjent.

Verst for bygg

Årets bedriftsundersøkelse viser at det har skjedd en markert økning i mangelen på arbeidskraft innen bygg og anlegg. Spesielt har mangelen på ulike typer faglært arbeidskraft økt mye.

Målt i absolutte tall er mangelen størst for tømrere, hvor det mangler 4.000 personer. Det mangler også 2.500 snekkere, en økning på 800 årsverk i forhold til fjorårets undersøkelse. Også for andre bygge- og anleggsyrker som elektrikere (2.900) og rørleggere (2.750) er det nå stor mangel på arbeidskraft.

Her er de fleste jobbene

Sett i forhold til størrelsen på arbeidsstyrken er imidlertid mangelen på stillasbyggere, taktekkere, betong- og grunnarbeidere atskillig større. For disse yrkene mangler det nå omtrent 40 personer for hver 100 sysselsatte i bedriftene, skriver NAV.

Mangler bartendere

Bedriftene innen hotell- og restaurant rapporterer om økende rekrutteringsproblem, ifølge rapporten. Bedriftene mangler i år 2.600 personer, en økning på 500 fra i fjor. Oversikten viser at det er mangel på kokker, hovmestere, servitører og bartendere.

Transport og industri

Innen transport meldes det om en mangel på 6.800 personer, en økning på 3.700 fra i fjor. Det er i Oslo og Akershus at rekrutteringsproblemene er størst, og da spesielt for
drosjesjåfører. Det er også stor mangel på lastebilsjåfører.

Slik kupper du jobbintervjuet

I fjorårets undersøkelse økte mangelen på industriarbeidere kraftig, og i årets undersøkelse fortsetter denne å øke. Det er nå stor mangel på yrker som kopper- og blikkslagere (1.550), operatører innen olje- og gassutvinning (1.500), sveisere (2.700) og platearbeidere (1.450). Det er også stor mangel på maskiningeniører og - teknikere
(1.500), ulike typer sivilingeniører og andre ingeniører og teknikere.

Bruttotall

Det er neppe særlig stor tvil om at yrkesgruppene som topper listen er mangelvare i arbeidsmarkedet for tiden. Likevel gjør NAV for ordens skyld oppmerksom på at tallene i rapporten er bruttotall.

- Dersom én bedrift mangler 10 snekkere og en annen bedrift har et overskudd på 10 snekkere, så vil summen av dette bli et udekket behov på arbeidskraft på 10 snekkere.
Den estimerte mangelen på 88.000 personer representerer derfor et bruttotall på udekket behov for arbeidskraft. I en viss utstrekning blir dette dekket opp av den løpende tilgangen av arbeidskraft over tid, skriver NAV.

Denne saken ble laget av DinSide.no.

Personvernpolicy