Kan bli lettere å få uføretrygd

Kan bli lettere å få uføretrygd
Kan bli lettere å få uføretrygd

Tjener du mellom 200.000 og 375.000 kroner og blir ufør, bør du få uføreytelser som netto sikrer deg om lag 70 prosent av det du hadde å rutte med som funksjonsfrisk.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

foto: Scanpix
Leder av uførepensjonsutvalget, Oluf Arntsen, overleverer sin innstilling til arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Det mener flertallet i uførepensjonsutvalget, som onsdag overleverte sin innstilling til arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap).

Utvalget har jobbet i halvannet år med å utforme et nytt system for uføreytelser, og anbefaler omfattende endringer i dagens ordning.

Flertallet i utvalget går inn for at uføreytelsen skal beregnes som 66 prosent av tidligere inntekt og skattlegges som lønn.

Forslaget innebærer at de fleste inntektsgrupper etter skatt vil komme ut litt bedre eller på linje med det de ville gjort med dagens system.

Ikke mer

Mindretallet anbefaler ikke en ordning som gir høyere uføreytelser etter skatt enn dagens ordning.

Mindretallet foreslår at uføreytelsen settes til 64 prosent av tidligere inntekt, framgår det av utredningen som er på 300 sider.

Utvalgets forslag vil nå bli sendt ut på høring, med svarfrist i oktober, opplyser statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

Stortinget vil deretter bli invitert til å vedta en ny uførestønad i denne stortingsperioden, det vil si før høsten 2009.

Den nye ordningen skal etter planen gjelde fra 2010 og omfatte personer som er født i 1951 og senere.

Politiske reaksjoner
Høyre mener at endringer i uføretrygden ikke må føre til økte utgifter, og trygden må innrettes slik at det lønner seg å jobbe.

- Det viktigste for oss er å hindre at folk havner i en situasjon der de blir uføretrygdet. Den veksten vi har sett i uføretrygdede de siste årene, er ikke økonomisk bærekraftig, verken for statsfinansene eller for samfunnet, sier Høyres medlem i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Martin Engeset, til NTB.

Både SV og Sp mener uføretrygden må være til å leve av. Senterpartiet vil ikke innrette politikken på en slik måte at uføretrygdede får lavere ytelser, sier partiets sosialpolitiske talsmann Dagfinn Sundsbø.

- Det er mange som lever på så liten pensjon at de er fattige. En god AFP og en god uføretrygd blir mine kampsaker framover. De laveste ytelsene må opp. Dette er en sak jeg vil følge veldig nøye, sier leder av arbeids- og sosialkomiteen Karin Andersen (SV).

Som lønn

Utvalget går inn for at alle personer i yrkesaktiv alder skal inn i ett felles skatteregime, slik at også uføretrygdedes inntekter skattlegges som lønn.
Reformen innebærer at dagens begrep «uførepensjon» erstattes med «uførestønad». Bakgrunnen for dette er at uføres inntekt ikke lenger skal være koblet til pensjonssystemet, men beregnes som en prosentandel av tidligere inntekt. Andelen er av et flertall i utvalget satt til 66 prosent.

For at en person skal få uførepensjon etter dagens regler, må inntektsevnen være nedsatt med minst 50 prosent.

Flertallet i uførepensjonsutvalget foreslår å redusere kravet til 33,3 prosent. Utvalget mener dette vil legge til rette for at flere blir i stand til å utnytte sin «restarbeidsevne».

Pensjon

Utvalget mener at uføre, på linje med yrkesaktive, bør kunne godta noe mindre inntekt når de går over i pensjonistenes rekker og får alderspensjon.
Men utvalget sier ikke nøyaktig hvor mye pensjonen bør kuttes. (©NTB)