Den nye spilleautomaten

Den nye spilleautomaten
Den nye spilleautomaten

<pNorsk Tipping fikk nok automatmonopol, men trioen Olav Thon, Tomra og Røde Kors står allerede klar med en internasjonal gamblingnyhet. De vil gjøre om 2000 panteautomater til spilleobjekt.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Foto:
Tomras flaskeautomat. Aftenposten/Scanpix

I dette skrivet til Lotteritilsynet legger Røde Kors og Pantelotteriet frem sine planer om et nytt lotteri. Foto: ABC NyheterI dette skrivet til Lotteritilsynet legger Røde Kors og Pantelotteriet frem sine planer om et nytt lotteri. Foto: ABC Nyheter

Lotteritilsynet ser velvillig på søknaden fra trioen Røde Kors, Olav Thon Gruppen og returselskapet Tomra om å gjøre flaskepanting til et lotteri - Panto - med en førstepremie på 3 millioner. I utgangspunktet ber de om lov til en årlig omsetning på 400 millioner kroner.

Etter en vurdering ser Lotteri- og stiftelsestilsynet i utgangspunktet med blide øye på å åpne opp et nytt spillmarked. Men de kaller det noe annet:

- Slik vi ser det er ikke dette nye spilleautomater. Innsatsen er returemballasje og det er noe annet enn gevinstautomatene, mener tilsynets seniorrådgiver Monica Alisøy Kjelsnes.

Starter med 1100 automater

I landets matvarebutikker står allerede 2000 moderne panteautomater som med relativt enkle håndgrep kan gjøres om til spillmaskiner, men spill-trioen vil i første omgang nøye seg med å plassere ut 1100 maskiner.

I sin tilrådning til Kultur- og Kirkedepartementet (KKD) anbefaler Lotteritilsynet et positivt svar, men tilsynet går inn for å pålegge initiativtakerne visse begrensninger. De synes blant annet at den årlige omsetningen bør begrenses til 100 millioner kroner og at hovedgevinsten settes til maksimum 2 millioner kroner.

- Søknaden er med andre ord ikke ferdig behandlet ennå, påpeker Kjelsnes. Hun venter nå på en tilbakemelding fra Trond Giskes departementet.

Foralget om et pantelotteri har også tidligere vært vurdert av tilsynet, men har da blitt avvist på grunn av at regelverket ikke åpnet for slike lotterier. Det var derfor en regelendring i fjor høst som gjorde det mulig å revurdere pantelotteriet.

- Dette er første sak av denne typen, sier Kjelsnes.

Lotteritilsynet har ikke mottatt andre søknader fra andre om nye lotterikonsepter, men det antas at flere vil komme - særlig etter at Staten fikk medhold i EØS-domstolen om å innføre et automatmonopol under Norsk Tipping. For en rekke humanitære og frivillige organisasjoner innebærer det et betydelig inntektsfall at KKD heretter skal fordele spilleinntektene ut fra sine politiske kriterier.

Selskapet som har utviklet ideen, Norske Pantelotteri AS, gleder seg over den positive innstillingen, men vil helst slippe begrensingene som Lotteritilsynet foreslår.

- Jeg er optimistisk i forhold til at det kommer en konsesjon, men vi er nå i dialog med departementet, sier daglig leder Gaute Langdal.

- Pantegalskap, ikke spillegalskap

Denne formen for spill er en verdensnyhet. Og Tomra som har 60.000 panteautomater på verdensbasis og er ledende på panteteknologi, vil gjerne spre lotteriet ut over Norges grenser.

- Ja, det er klart vi gjerne vil det, sier Geir Sæther som er visepresident i Tomras salgsavdeling.

- Dette er en lotteriform som virker mye mindre farlig; du spiller deg ikke fra gård og grunn med tomflasker. Pantegalskap i stedet for spillegalskap, det vil jo også ha en positiv miljømessig effekt, mener Sæther.

I sin aksept av planene skriver Lotteritilsynet at Pantelotteriet «isolert sett »ikke vil medføre noen stor risiko for utvikling av spilleavhengighet, selv om de innrømmer at «et slikt tilbud på panteautomaten i de fleste matvarebutikker vil øke tilgjengeligheten av lotteri, og det vil alminneliggjøre spill om penger enda mer i samfunnet».

Tilsynet peker også på at dette vil være et tilbud som er særlig fristende for små barn. Men her nøyer en seg med å rette en «utfordring» til operatøren om hvordan problemet kan løses.

Norsk Pantelotteri er 100 prosent eid av mangemillionæren og eiendomsutvikleren Olav Thon. Gaute Langdal er tidligere driftsdirektør for Olav Thon Gruppens restaurantdivisjon og daglig leder for et annet selskap som eies av Thon: Norsk Underholdningsspill AS. Han er også styremedlem i Norsk lotteri og automatbransjeforbund (NOAF).
Røde Kors har for tiden 1950 automater selv og 1050 som Reitan Servicehandel er operatør for gjennom selskapet Spill og tjenester, opplyser organisasjonens pressesjef Anne Nilsen.

Personvernpolicy