Norsk ekspert overrasket over Russlands manglende fremdrift: – Er smått utrolig

– Selv verdens største land med 143 millioner innbyggere har begrensninger i personell og materiell. Dette gjelder også for Russlands, understreker professor Tormod Heier ved Forsvarets Høgskole. Bildet viser president Vladimir Putin under møtet med det russiske Instituttet for kjernefysiske våpen, i Dubna, 116 kilometer nord for Moskva, torsdag 13. juni 2024.
– Selv verdens største land med 143 millioner innbyggere har begrensninger i personell og materiell. Dette gjelder også for Russlands, understreker professor Tormod Heier ved Forsvarets Høgskole. Bildet viser president Vladimir Putin under møtet med det russiske Instituttet for kjernefysiske våpen, i Dubna, 116 kilometer nord for Moskva, torsdag 13. juni 2024. Foto: Mikhail Metzel/NTB / AP
Artikkelen fortsetter under annonsen

Til tross for Russlands enorme forbruk av egne soldater på slagmarken, kombinert med Ukrainas mangel på vestlige forsyninger, har ikke Putins krigsmaskin klart å oppnå betydelige militære gjennombrudd.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Professor i militære strategier og operasjoner ved Forsvarets Høgskole, Tormod Heier, mener utskiftingene i den russiske forsvarsledelsen kan tyde på at det ikke går helt etter planen for Vladimir Putin og Russland.

Les alt om krigen i Ukraina her

– Innad i Kreml foregår det antakelig en løpende kost-nytte kalkyle, selv om rasjonaliteten og presisjonen i denne kalkylen vil være beheftet med feilinformasjon og selvsensur. Men basert på de senere ukers utskiftninger i den russiske forsvarsledelsen kan det kanskje synes som at Kreml ikke er spesielt fornøyd med fremdriften, forklarer Heier til ABC Nyheter.

Ikke imponert over den russiske arméen

En ukrainsk soldat fra det 33. mekaniske brigaden øver på å skyte et anti-tank missilvåpensystem MILAN nær frontlinjen i Donetsk-regionen, 13. juni 2024. Foto: Alina Smutko/NTB / Reuters
En ukrainsk soldat fra det 33. mekaniske brigaden øver på å skyte et anti-tank missilvåpensystem MILAN nær frontlinjen i Donetsk-regionen, 13. juni 2024. Foto: Alina Smutko/NTB / Reuters

Han er ikke imponert over hva den tallrike overlegne russiske arméen klarer å utrette mot en motstander, som på papiret stiller vesentlig svakere på slagmarken.

– Det er smått utrolig at russerne knapt har erobret mer enn en til to prosent av ukrainsk territorium siden høstens offensiv startet mot ukrainske soldater, som har lidd under en kronisk knapphet på soldater, våpen og ammunisjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Russland mangler gjennombruddskapasitet

– Nærmer vi oss et tidspunkt hvor Russland har mistet så mange at de ikke lenger kan angripe med samme intensitet?

– Selv verdens største land med 143 millioner innbyggere har begrensninger i personell og materiell. Dette gjelder også for Russland, som det siste året har blitt tvunget til å ta i bruk stridsvogner fra 1960- og 70 tallet. I over ett år har ikke Russland kunne gjennomføre en samordnet fullmekanisert landmilitær offensiv. Dette er fordi de mangler de nevnte offensivt innrettede fullmekaniserte bataljonstridsgruppene med gjennombruddskapasitet. Spørsmålet er om bølger av fotsoldater i mindre kompani- og troppsforband, støttet av mange droner, noen jagerfly, samt stridsvogner og artilleri, vil gjøre susen, svarer Heier.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Anslag: Mister titusenvis av soldater hver måned

Etter 28 måneder med fullskala krig har Russland mistet anslagsvis en halv million soldater, telt i antall døde og sårede, ifølge ukrainsk etterretning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vestlige sikkerhetskilder har langt lavere anslag på antall falne, men det opereres med månedlige russiske tapstall i størrelsesorden 20.000-25.000 soldater, inkludert drepte, sårede og savnede soldater.

Bare den siste måneden skal de russiske tapene ha vært så store at kilder i Nato bruker svært sterke ord for å beskrive det som skjer på slagmarken.

– Russland gikk på astronomiske tap

– Russland gikk på astronomiske tap mens de forsøkte å rykke frem i Kharkiv oblast, siteres en Nato-tjenestemann under Natos forsvarsministermøte i Brussel, skriver Kyiv Independent.

Likevel fortsetter Putin-regimet å pøse på med nye mobiliserte soldater til fronten. For titusenvis av russere er det ensbetydende med den visse død.

Se video: Ukraina advarer etter funn av sjømine

Disse russiske enhetene lider størst tap

Professor i militære strategier og operasjoner ved Forsvarets Høgskole, Tormod Heier, sier dette om de russiske tapene:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– De enhetene som har lidd størst tap er de personellintensive landmilitære avdelingene som har blitt satt inn langs de mest prioriterte frontavsnittene til den russiske generalstaben. Og det er dels luftlandestyrker, siden disse ofte må ta vanskelige oppdrag. Men også ad hoc-oppsatte hæravdelinger med personell som uten tilstrekkelig grunnutdanning eller kamperfaring.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Nedslitt, ødelagt eller tilintetgjort

– Hvor svekket er Russlands konvensjonelle forsvar nå?

– 27 måneder inn i krigen er det russiske forsvaret sterkt svekket. Alle de 170 fullmekaniserte og pansrede bataljonstridsgruppene som utgjorde den offensive gjennombruddskapasiteten i den russiske hæren er slitt ned, ødelagt eller tilintetgjort. Så lenge det russiske forsvaret mangler den mest sentrale komponenten i sitt eget forsvar, nemlig styrkene som skal ta kontroll på og holde territoriene der fienden oppholder seg, så sier det seg selv at det er et ufattelig hull i den russiske forsvarsevnen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Ukrainske soldater i posisjon ved frontlinjen på østfronten, 13. juni 2024. Foto: Alina Smutko/NTB / Reuters
Ukrainske soldater i posisjon ved frontlinjen på østfronten, 13. juni 2024. Foto: Alina Smutko/NTB / Reuters

– Et ubalansert tvangsinstrument

Heier forventer av Russland, som følge av den langvarige krigen og enorme menneskelige og militære omkostninger, vil være betydelig svekket i lengre tid.

– Det vil ta mange år å bygge opp igjen et samtrent og moderne landmilitært kampsystem som kan erobre nye territorier. Dermed må vi i dag, og i årene som kommer, først og fremst se på det russiske forsvaret som et ubalansert tvangsinstrument. Det vil si et forsvarssystem som på luft- og landsiden kan true ukrainske og vestlige sivilsamfunn med hypersoniske missiler og kjernefysiske sprengladninger. Noe som kan være relevant dersom det oppstår en krise med Vesten, forklarer Heier, og tilføyer:

– Så lenge russerne mangler et veltrent og integrert landmilitært kampsystem som kan understøtte de andre forsvarsgrenene, vil Russland utover på 2020-tallet lide under en stor svakhet som reduserer deres eget handlingsrom i møtet med ukrainske eller vestlige styrker.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Har en stor fordel i møtet med Russland

Heier mener at Ukraina har bitt godt fra seg hittil, og at de utnytter fordelen av å forsvare seg fra godt befestede forsvarsverk, mens russerne må rykke frem i delvis åpent landskap.

Tormod Heier er professor i militær strategi og operasjoner. Han har 32 års erfaring som offiser i Forsvaret, hvor av 15 år som oberstløytnant i Hæren. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Tormod Heier er professor i militær strategi og operasjoner. Han har 32 års erfaring som offiser i Forsvaret, hvor av 15 år som oberstløytnant i Hæren. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det er liten tvil om at ukrainerne har en stor fordel i møtet med Russland. De kan ligge beskyttet i skyttergraver fremfor å eksponere seg i åpent terreng underveis i en offensiv fremrykking. Selv om terrenget på slagmarken er flatt finnes det også et forsvarslende som ukrainerne er flinke til å utnytte, og som gjør at russiske styrker kan påføres tap. Dessuten er signaturen på de fremrykkende russiske styrkene nokså synlig, og dermed lett å oppdage med droner, satellitter, signaletterretning og fremskutte observasjonsposter. Med mange kjøretøyer følger nemlig et stort logistisk fotavtrykk, og dette gjør det enklere å identifisere viktige mål med vestlige presisjonsstyrte missiler, påpeker Tormod Heier.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette hører vi ikke like mye om i mediene

Samtidig viser han til at ukrainerne også er sårbare i møte med den russiske krigsmaskinen.

– Mange av de ukrainske styrkene opererer med en høy signatur. Russerne har også tilgang på et utall av overvåkningsdroner, satellitter og signaletterretning. Dette betyr at også ukrainske soldater vil være eksponert for russisk beskytning. Men dette hører vi ikke like mye om i mediene for det er politisk sensitivt for Kievs rekrutteringskampanje i eget land. Og fordi mye av informasjonen som tilflyter vestlige eksperter kommer fra kilder med en sterk vestlig eller pro-ukrainsk slagside.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stoler på anslag over russiske tap

Professoren mener det er all grunn til å feste lit til det etterretning som viser ekstreme russiske tap.

– Jeg tror det er grunn til å stole på hovedretningen i det ukrainske og vestlige tallmaterialet. Hvor nøyaktige tapstallene er vil alltid være preget av usikkerhet. Dels fordi tyske, britiske og amerikanske kilder befinner seg langt fra slagmarken i Donbas, noe som reduserer presisjonen i estimatene. I tillegg til en stor mengde militærbloggere og tenketanker som samlet sett representerer mye kompetanse. En del av denne informasjonen vil selvfølgelig ha en slagside siden ingen informasjon fullt ut er nøytral i krig. Men åpenheten som følger av den teknologiske utviklingen tilfører også allmennheten mer innsyn og informasjon enn for bare ti år siden, sier Heier.