Militærekspert: – Høye russiske tapstall har stor innvirkning på moralen

Ukrainske soldater fra den 148. separate artilleribrigade skyter med en M777 Howitzer mot russiske stillinger ved fronten i Donetsk, tirsdag 7. mai 2024.
Ukrainske soldater fra den 148. separate artilleribrigade skyter med en M777 Howitzer mot russiske stillinger ved fronten i Donetsk, tirsdag 7. mai 2024. Foto: Francisco Seco / AP
Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter 28 måneder med fullskala krig har Russland mistet anslagsvis en halv million soldater. Hvordan klarer Putin å erstatte de mange døde og skadde?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er et av flere store spørsmål som nå melder seg.

– Jeg tror det er grunn til å stole på hovedretningen i det ukrainske og vestlige tallmaterialet. Men hvor nøyaktige tapstallene er vil alltid være preget av usikkerhet. Dels fordi tyske, britiske og amerikanske kilder befinner seg langt fra slagmarken i Donbas, noe som reduserer presisjonen i estimatene. Men også fordi de ukrainske kildene har en sterk egeninteresse av å fremstille de russiske tapene som noe større enn det de kanskje er.

– Fryktbasert lederskap

På dette bildet tatt fra video utgitt av det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste 5. januar 2024, skyter russiske soldater fra et Ka-27-helikopter fra den russiske Svartehavsflåten. Foto: NTB / AP
På dette bildet tatt fra video utgitt av det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste 5. januar 2024, skyter russiske soldater fra et Ka-27-helikopter fra den russiske Svartehavsflåten. Foto: NTB / AP

Det sier professor Tormod Heier ved Stabsskolen ved Forsvarets høyskole. Han mener de høye tapstallene påvirker kampviljen til de russiske styrkene.

Les alt om krigen i Ukraina her

– Det er liten tvil om at høye tapstall har stor innvirkning på moralen i de russiske styrkene. Dette kommer blant annet til uttrykk i manglende initiativ og fremdrift på det laveste stridstekniske og taktiske nivået på bakken inne i Donbas. Men lav moral kan også kompenseres med blant annet et fryktbasert lederskap, og en autoritær form for indrejustis blant soldater og befal. Dermed får den russiske krigføringsformen et sterkere anslag av utmattelseskrigføring fordi kvalitet gjennom høy moral kompenseres med kvantitet. Og som Stalin en gang sa: Kvantitet er også en kvalitet, forklarer Heier.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– 24.000 blir drept eller alvorlig såret hver måned

Ifølge Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, mister Russland tusenvis av soldater hver eneste måned i den svært blodige nabokrigen mot Ukraina.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er et tall som sier at 24.000 russiske soldater blir drept eller alvorlig såret hver måned, sier Scholz til den tyske TV-nyhetskanalen n-tv.

Den tyske statslederen slår fast at Kreml-leder Vladimir Putin er villig til å ofre et stort antall av sine soldater, og at Putin ikke tar hensyn til tapene «av hensyn til imperialistisk stormannsgalskap».

24.000 soldater er like mange soldater som antall innbyggere i norske byer på størrelse med Kristiansund, Nittedal, Nes og Stjørdal.

Til sammenligning har Norge, på papiret, våpen og ammunisjon til om lag 70.000 soldater. Med andre utgjør de stipulerte månedlige russiske tapene en tredjedel av det norske forsvaret, dersom Tysklands beregninger er korrekt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Video: Mener dette beviser russiske krigsforbrytelser

– Russerne har flere folk å ta av

– Hvordan klarer Russland å holde det gående med så høye tap?

– Russerne kan opprettholde trykket mot de ukrainske forsvarslinjene i lang tid selv om tapene er store. Dette er dels fordi befolkningen er tre og en halv ganger så stor som den ukrainske, noe som betyr at russerne har flere folk å ta av. Men det er også fordi det politiske narrativet i Russland nører opp under et nært eksistensielt trusselbilde. Det er vestlige fascister og nazister som fører krig mot fedrelandet, slik som under andre verdenskrig. Dermed kan større deler av sivilsamfunnet mobiliseres. Og tapstallene kan legitimeres ved at krigen er påtvunget Russland, svarer professor Tormod Heier.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han mener dette narrativet, kombinert med at store deler av sivilsamfunnet i Russland er relativt uengasjerte i storpolitikken, gjør det lettere for Kreml å få tilgang på rekrutter i lokalsamfunnet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det at sivilsamfunnet også har færre frihetsgrader som følge av et strengere lovverk mot krigsmotstand og såkalt upatriotisk oppførsel, virker også inn.

Høye vestlige anslag

Ifølge ukrainsk etterretning skal Russland ha mistet mer enn 500.000 soldater. 180.000 av disse er drept, mens resten er alvorlig såret, skriver Ukrainska Pravda. I tillegg er et svært høyt antall stridsvogner, kjøretøy, artilleri, radarer, rakettutskytingsramper, båter, fly og helikopter ødelagt.

Frankrikes utenriksminister, Stéphane Séjourné, anslår at 150.000 russiske soldater er drept i krigen hittil. Totalt anslår han at de russiske tapstallene, inkludert sårede, til sammen er på 500.000 etter drøye to år med krig.

Britiske myndigheter har anslått at om lag 450.000 russere enten er drept eller såret. I følge en nedgradert rapport fra amerikansk etterretning, som ble frigjort i desember, var 315.000 russiske soldater drept eller såret.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Frontlinjen er svært oversiktlig

Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner, forskningsleder ved Stabsskolen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner, forskningsleder ved Stabsskolen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Professor Tormod Heier mener det er all grunn til å ta de vestlige anslagene alvorlig.

– Frontlinjen er svært oversiktlig siden det befinner seg så mange droner, satellitter og håndholdte kameraer på slagmarken. I tillegg til en stor mengde militærbloggere og tenketanker som samlet sett representerer mye kompetanse. En del av denne informasjonen vil selvfølgelig ha en slagside siden ingen informasjon fullt ut er nøytral i krig. Men åpenheten som følger av den teknologiske utviklingen tilfører også allmennheten mer innsyn og informasjon enn for bare ti år siden. I det store og det hele er det ikke sikkert at avviket er veldig stor, påpeker Heier.

– Har stor politisk sprengkraft

Han viser til at Ukraina også har en egeninteresse av å fremheve de russiske tapene.

– Selv om de ukrainske kildene sitter på orkesterplass når det gjelder å ha oversikt over russiske tap, vet Ukraina også at slike tapstall har en stor politisk sprengkraft i informasjonskrigen som føres overfor så vel den vestlige som den russiske befolkningen. Men i det store og det hele er det ikke sikkert at avviket er veldig stor heller, mener Heier.