FN-domstol avviser det meste av Ukrainas sak mot Russland

Den internasjonale domstolen (ICJ) har gitt Ukraina medhold i saken landet har anlagt mot Russland. Dette bildet er av dommerne som behandler Sør-Afrikas folkemordanklage mot Israel. Foto: AP / NTB
Den internasjonale domstolen (ICJ) har gitt Ukraina medhold i saken landet har anlagt mot Russland. Dette bildet er av dommerne som behandler Sør-Afrikas folkemordanklage mot Israel. Foto: AP / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Den internasjonale domstolen (ICJ) avviser stort sett alle Ukrainas påstander i saken landet anla mot Russland etter annekteringen av Krim-halvøya i 2014.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den internasjonale domstolen (ICJ) avviser stort sett alle Ukrainas påstander i saken landet anla mot Russland etter annekteringen av Krim-halvøya i 2014.

Ukraina anklager blant annet Russland for å bryte en internasjonal konvensjon om rasediskriminering som følge av behandlingen av tatar-minoriteten på Krim-halvøya.

Ukraina anklager også Russland for å være en «terroriststat» og krever at landet betaler erstatning til de etterlatte etter de 298 som var om bord i et passasjerfly fra Malaysia Airlines som ble skutt ned av russiskstøttede separatister i Øst-Ukraina i juli 2014.

Slipper å betale erstatning

I onsdagens kjennelse konkluderer ICJ med at Russland er skyldig i brudd på FNs antiterrortraktat i Øst-Ukraina. Årsaken er at russiske myndigheter har unnlatt å etterforske økonomisk støtte til prorussiske grupper i regionen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Domstolen ber Russland undersøke påstandene om terrorfinansiering. Kjennelsen er bindende, men kan ikke håndheves.

ICJ ga imidlertid ikke Ukraina medhold i kravet om at russiske myndigheter må betale erstatning til de etterlate fra Malaysia Airlines-styrten. Domstolen tok ikke stilling til russernes påståtte ansvar for nedskytingen av flyet.

– Åpenbare løgner

Russlands ambassadør i Nederland, Aleksandr Sjulgin, anklaget i ICJ Ukraina for å fremme «åpenbare løgner og falske anklager».

Den ukrainske diplomaten Anton Korynevytsj anklaget på sin side Russland for å ville viske Ukraina bort fra kartet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– I 2014 okkuperte Russland på ulovlig vis Krim-halvøya og innledet da en kampanje for kulturell utrenskning rettet mot etniske ukrainere og krimtatarer, sa han.

I kjennelsen slår ICJ fast at Russland har begått rasediskriminering ved ikke å beskytte ukrainsk språk og innføre russisk undervisning for Krims innbyggere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Domstolen ga likevel ikke Ukraina medhold i kravet om erstatning for behandlingen av tatar-minoriteten på Kirm-halvøya. ICJ avviste også andre ukrainske påstander om diskriminering av krimtatarer og ukrainere etter annekteringen.

Avviste krav

ICJ avviste i 2017 Ukrainas opprinnelige krav om en midlertidig forføyning for å stanse Russlands støtte til separatister i Øst-Ukraina.

Dommerne konstaterte den gangen at Ukraina ikke hadde lagt fram tilstrekkelige beviser for at pengestøtte fra Moskva ble benyttet til «å forårsake død eller alvorlig skade på sivile».

Domstolen påla derimot Russland å ikke innføre «begrensninger» for krimtatarene eller bruk av ukrainsk som språk på Krim-halvøya.

Folkemord-anklage

Onsdagens kjennelse tok kun for seg anklager knyttet til annekteringen av Krim i 2014 og Russlands behandling av krimtatarer og etniske ukrainere i årene etter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag skal ICJ avsi en kjennelse om hvorvidt domstolen har jurisdiksjon til å behandle en annen sak der Ukraina anklager Russland for folkemord etter invasjonen i februar 2022.

ICJ behandler saker mellom stater. Domstolens kjennelser kan ikke ankes, men ICJ har ikke makt til å sørge for at de blir etterfulgt.

En måned etter at russiske stridsvogner rullet inn i Ukraina, kom ICJ med en midlertidig forføyning og påla Russland å stanse invasjonen, noe ledelsen i Moskva valgte å overse.