Ny studie:Har ektefellen din høyt blodtrykk? Da er sannsynligheten høyere for at også du har det

Illustrasjonsbilde: Flere titalls tusen par deltok i prosjektet.
Illustrasjonsbilde: Flere titalls tusen par deltok i prosjektet. Foto: Shutterstock / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Studien viser høy forekomst av at også konen har høyt blodtrykk, dersom mannen har det, og motsatt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Studien har undersøkt heteroseksuelle par i England, USA, India og Kina.

– Vår studie er den første som undersøker konkordant (journ.anm. overensstemmende) hypertensjon hos par fra både høy- og mellominntektsland ved å bruke nasjonalt representative data, og gir derfor et tverrnasjonalt sammenligningsperspektiv, sier Chihua Li, postdoktor ved Universitetet i Michigan og medforfatter i studien til CNN.

Studien er publisert i Journal of the American Heart Association.

Stor studie

Resultater fra 1086 par i England, 3989 i USA, 6514 i Kina og 22.389 i India har blitt studert. De viser at dersom mannen i et ekteskap har høyt blodtrykk er det større sannsynlighet for at konen har også har det, sammenliknet med om mannen ikke har det. Det samme gjelder omvendt.

Altså, konene til menn som har høyt blodtrykk har høyere sannsynlighet for å også ha høyt blodtrykk, enn konene til menn som ikke har høyt blodtrykk. Det samme gjelder for menn som har koner med høyt blodtrykk.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Datene fra England og USA er samlet inn fra personer over 50, uansett ektefellens alder. I Kina og India var den nedre aldersgrensen 45, også her uansett ektefellens alder.

– Dette er den største studien på dette området per dags dato, forteller Li.

Resultatene viser at i om lag 50 prosent av par hvor én har høyt blodtrykk, vil også den andre ha det i disse fire landene.

Høyere i Kina og India

Studien fant at andelen med høyt blodtrykk er høyere i USA og England enn i Kina og India. Samtidig er overensstemmelsen innad i par høyere i Kina og India, enn i de to vestlige landene.

Hvorfor det er slik kan skyldes flere faktorer og må undersøkes nærmere, mener forskerne. En teori er at skillet skyldes kulturelle forskjeller.

– I Kina og India forventes par å være avhengige av og støtte hverandre, følelsesmessig og instrumentelt, så helse kan være tettere sammenvevd, forklarer Li.