Bryr folk seg mer om hundene sine enn om kattene sine?

Er katter mindre knyttet til eierne sine, og derfor får de mindre omsorg tilbake? Det er et spørsmål forskerne stiller seg i en ny studie om tilknytning til kjæledyr.
Er katter mindre knyttet til eierne sine, og derfor får de mindre omsorg tilbake? Det er et spørsmål forskerne stiller seg i en ny studie om tilknytning til kjæledyr. Foto: (Foto: Shutterstock / NTB)
Artikkelen fortsetter under annonsen

Danske forskere har undersøkt hvor sterkt knyttet folk i ulike land er til kjæledyrene sine.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Får hunder mer omsorg av eierne sine enn katter?

Ja, skal vi tro en ny dansk studie.

Der antyder forskerne at kjæledyreiere er mindre følelsesmessig knyttet til katter enn hunder. Katteeiere er også mindre villige til å betale for veterinærtjenester og dyreforsikringer enn hundeeiere.

Studien ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Frontiers in Veterinary Science.

Hva med kulturelle forskjeller?

Det finnes lignende studier som viser det samme, nemlig at hundeeiere føler seg mer knyttet til hundene sine enn katteeiere til kattene sine. Dette er altså ikke helt nytt.

Men disse studiene tar ikke hensyn til eventuelle kulturelle forskjeller.

Derfor ville forskere fra Københavns Universitet sjekke om forholdet likt på tvers av landegrenser.

Forskerne inkluderte derfor et representativt utvalg hunde- og katteeiere i Danmark, Østerrike og Storbritannia.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Påvirket av urbanisering

Dette er land som er like på mange måter, men som ble urbaniserte på ulike tidspunkt i historien.

Storbritannia var først, så kom Østerrike og til slutt Danmark.

Forskernes hypotese var at jo lenger det er siden folk levde av dyrehold, jo mer knyttet til kjæledyrene er de.

Til sammen var det 844 hundeeiere, 872 katteeiere og 401 som eide både katt og hund som var med i studien.

Blir katter forsikret?

Forskerne spurte deltakerne ulike spørsmål som handlet om omsorg. Det gjaldt for eksempel spørsmål om hvordan eierne følte seg knyttet til kjæledyrene og om hvor mye penger de brukte på veterinær, forsikringer og mat.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Resultatene viser tydelig at folk ga mer omsorg til hundene enn kattene sine i alle de tre landene.

Hundeeiere hadde høyere såkalt tilknytningsskår enn katteeiere. De forsikret hundene sine oftere, forventet at det skulle være flere tilbud og tjenester til hunder og de betalte mer for tjenestene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et katteelskende folkeslag

Likevel var det store forskjeller i omsorg mellom de tre landene.

I Danmark var forskjellene størst.

Der var de vesentlig mer knyttet til hundene enn kattene, og de var i mindre grad villige til å kjøpe forsikring til kattene. De var også mindre villige til å betale for behandling av kattene hos veterinær.

I Storbritannia derimot var forskjellene i omsorg minst.

– Britene blir ofte fremstilt som et katteelskende folkeslag, noe som absolutt bekreftes av vår studie. Danskene har en lang vei å gå, men de kan komme dit til slutt, sier Peter Sandø, forsker ved Københavns Universitet, i en pressemelding.

Mindre tid til å venne seg til kjæledyr

Hadde forskerne rett i sin hypotese om at urbanisering har noe med tilknytning til hunder og katter å gjøre?

De foreslår at det kan være en del av forklaringen.

Det er kortere tid siden flesteparten av danskene drev med landbruk og dyrehold enn i Storbritannia og Østerrike. Da hadde de en viss distanse til resten av husdyrene sine, mens hunden skilte seg ut. Den har vært menneskets beste venn i tusenvis av år, ifølge denne saken på forskning.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men det kan også være helt andre ting som forklarer forskjellene i tilknytning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det at folk forsikrer hundene sine mer, kan helt enkelt være fordi veterinærbehandling for hunder er dyrere enn for katter.

En annen forklaring kan være at hunder hjelper mer til i dagliglivet enn katter, med for eksempel trening og turgåing.

Forskjellen kan også skyldes kattens måte å være på, ifølge forskerne. Katter blir sett på som mindre knyttet til eierne sine, og at de derfor trenger lite omsorg tilbake.

Én ting forskerne selv påpeker, er at studien deres bare ser på tre vestlige land. Hvordan ville resultatene blitt dersom de hadde sammenliknet helt andre land? Kanskje finnes det steder der folk bryr seg mer om kattene sine enn hunder. De foreslår derfor at det forskes mer på dette i fremtiden der forskere også inkluderer land andre steder.

Referanse:

Peter Sandøe m.fl: Do people really care less about their cats than about their dogs? A comparative study in three European countries. Frontiers in Veterinary Science. Oktober 2023.

(Denne artikkelen ble først publisert av Forskning.no).