General Richard Barrons mener Russland kan påføres militært nederlag i 2024

Russland kan gå på et sviende nederlag i krigen mot Ukraina allerede neste år. Men da må minst fem viktige forutsetninger være til stede.

Den britiske generalen Richard Barrons var tidligere sjef for Nato-styrken Joint Forces Command. (Skjermdump fra YouTube)
Den britiske generalen Richard Barrons var tidligere sjef for Nato-styrken Joint Forces Command. (Skjermdump fra YouTube)
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det mener den britiske militærtoppen, general Sir Richard Barrons. Han har bakgrunn som general i den britiske hæren, og var tidligere sjef for Nato-styrken Joint Forces Command i Europa.

I en kronikk i Financial Times lister generalen opp hva han mener må til for at vinden skal blåse Ukrainas vei, og til slutt ende med en militær seier.

Les alt om krigen i Ukraina!

«Ukrainas nåværende motoffensiv vil ikke kaste Russland ut, ikke som noen forventet det. Det er heller ikke sannsynlig å halvere okkupasjonen før vinteren, noe som kan ha vært et av de mer optimistiske målene. Det har imidlertid vist hvordan den russiske hæren kan bli slått. Ikke i 2023, men i 2024 eller 2025,» skriver Richard Barrons.

«Russiske styrkene er utmattet og har lite reserver»

En ukrainsk lastebil passerer ukrainske drone-soldater i utkanten av Kremmina, søndag 20. august 2023. Droneenhetens oppgave er å ødelegge Russlands tunge maskineri, pansrede kjøretøy og infanteri. Foto: Bram Janssen / AP
En ukrainsk lastebil passerer ukrainske drone-soldater i utkanten av Kremmina, søndag 20. august 2023. Droneenhetens oppgave er å ødelegge Russlands tunge maskineri, pansrede kjøretøy og infanteri. Foto: Bram Janssen / AP

Ifølge generalen er de russiske styrkene nå utmattet, spredt over store områder langs fronten og har ingen reserver til å erstatte de utslitte styrkene med.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Derfor ligger mye til rette for at de ukrainske styrkene skal kunne nedkjempe, og etter hvert jage ut, de russiske styrkene fra ukrainsk territorium. Men fortsatt står det anslagsvis mellom 300.000 og 400.000 russiske soldater på ukrainsk jord.

Krigen går nå inn i sin 20. måned. Siden invasjonens første fase, har ukrainske bakkestyrker tatt tilbake mye av de russiskokkuperte områdene. Dag for dag gjenerobres nye områder, men det går saktere enn både Ukraina og deres allierte hadde ønsket.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

«Allierte må øke våpenproduksjonen»

Likevel mener den britiske generalen at Russland kan bli beseiret i nær fremtid, allerede i løpet av neste år, og senest innen 2025. Men da må Ukraina følge en femtrinnsplan.

For det første må Ukraina ha nok våpen og ammunisjon til disposisjon. Ellers må de se langt etter seieren. Dette rokker ved selve fundamentet for den ukrainske motoffensiven, som nå er inne i sin femte måned.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Ukraina kan ikke vinne mot Russland nå, men seier innen 2025 er mulig. Allierte må øke våpenproduksjonen for å gi Kiev midler til å overmanne Moskva en gang for alle,» skriver Richard Barrons.

Video: Her ruller de russiske soldatene unna flammene

Må ikke gi Putins hær pusterom

Han viser til at store kriger, med lange frontlinjer, har sin egen dynamikk. Men for å kunne beseire de russiske okkupantene, må de ukrainske styrkene beholde momentum, og ikke gi Putins styrker pustepause, men opprettholde presset gjennom hele vinteren.

Samtidig advarer generalen mot å gå for fort frem før de er sterke nok til det.

«Dette er en krig for nasjonal overlevelse langs en nesten 1.000 kilometer lang frontlinje. For det første må ikke Kyiv presse på for betydelig suksess på slagmarken før midlene finnes for å levere resultatene. Derfor må Ukraina gjøres sterkere, og Russland svakere, ellers vil situasjonen bli fastlåst,» advarer han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

ISW: Tre kriterier må være oppfylt

Ifølge den siste oppdateringen fra Institute for the study of war (ISW) må minst tre forutsetninger være oppfylt for at Ukraina skal kunne sikre et betydelig gjennombrudd. Det vil innebære at:

Artikkelen fortsetter under annonsen

* Russiske styrker ikke har de nødvendige reservene eller kampkraften til å opprettholde russisk forsvar i Zaporizjzja.

* Ukrainske styrker beholder nok kampkraft til å fortsette å presse de etter hvert utmattende russiske styrkene lenger bakover.

* Russiske forsvarsposisjoner bak det nåværende kampområdet ikke er så sterkt minelagt eller godt forberedt som de festningsverkene ukrainske styrker har brutt gjennom til nå.

Signaler om svekket støtte fra USA

Den siste tiden er det kommet flere signaler fra vestlig allierte om at viljen til å levere våpen og ammunisjon, er synkende. I USA har republikanere varslet at de vender tommelen ned for å støtte de enorme overføringene. Det er urovekkende signaler for Urkaina dersom USA skulle få et regimeskifte i begynnelsen av 2025.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I mellomtiden, mens både Ukraina, Russland, Europa og resten av verden avventer utfallet av det amerikanske valget høsten 2024, må Ukraina kjempe for livet med de midlene de har.

«Målet er å ødelegge russisk militærutstyr raskere enn det kan erstattes»

General Richard Barrons peker på ytterligere fire momenter, som han mener må være på plass for at Ukraina skal kunne stå igjen som seierherre i 2024 eller 2025.

For det andre må Ukraina holde trykket oppe mot de russiske posisjonene, ved å utføre presisjonsangrep. For det tredje må Ukraina fortsette å ødelegge russiske militære mål dypere inn i de okkuperte delene av landet, som artilleristillinger.

«Målet er å ødelegge russisk militærutstyr raskere enn det kan erstattes», oppfordrer Barrons.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Svartehavsflåten må nøytraliseres og elimineres»

Den russiske Svartehavsflåten er påført betydelige nederlag den siste tiden. Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP / NTB Foto: NTB
Den russiske Svartehavsflåten er påført betydelige nederlag den siste tiden. Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP / NTB Foto: NTB

Han tar også til ordet for at den russiske Svartehavsflåten må nøytraliseres, og på sikt elimineres, noe som kan gjøres ved hjelp av ukrainske rakettangrep og maritime droner. På dette punktet har Ukraina den siste tiden vist betydelig evne til å ta ut russiske mål, nettopp mot hjertet av Startehavsflåten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ikke bare har Russland mistet flere skip, som flaggskipet «Mosv», som ble skutt i senk med 500 mann om bord 16. april 2022. For snart to uker siden klarte Ukraina, trolig ved hjelp av britiske Storm Shadow-raketter, å ramme Svartehavsflåtens hovedbase i Sevastopol. I angrepet mot det største skipsverftet i basen ble angrepsubåten «Rostov-na-Donu» ødelagt. I samme angrep ble det store landgangsskipet «Minsk» påført omfattende skader.

På denne måten kan Svartehavsflåten elimineres våren 2024.

Hardt slag mot Svartehavsflåten

I helgen slo ukrainske styrker til igjen. Denne gang på høylys dag mot Svartehavsflåtens hovedkvarter i Sevastopol. Ifølge ukrainske kilder skal flere av Svartehavsflåtens toppledelse enten være drept eller såret.

Angrepet demonstrerte at Ukraina har kapasitet til å ramme Putins viktigste styrker hardt. Mange av de dødeligste russiske angrepene er utført av russiske skip i Svartehavsflåten, blant annet med Kalibr-missiler, som har svært lang rekkevidde. Ukraina har skutt ned mange av missilene, men noen slipper alttid gjennom og forårsaker omfattende skader.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ukraina kan bli dømt til å føre en håpløs kamp, ​​uten sjanse til å vinne

General Richard Barrons
General Richard Barrons

Det femte og siste punktet general Richard Barrons mener må oppfylles, er dette: Ukrainas allierte må produsere flere våpen og ammunisjon og sende det raskest mulig til Ukraina.

«De allierte må øke våpenproduksjonen for å gi Kyiv muligheten til å beseire Moskva en gang for alle. Motoffensiven viser at Putins okkupasjon kan brytes. Det vil ta lengre tid og koste mer enn vi håpet på. Men håp er ikke nok. Nå må Vesten bidra mer eller overlate Ukraina til en håpløs kamp, ​​uten sjanse til å vinne,» advarer Barrons.

Ukraina kan bli dømt til å føre en håpløs kamp, ​​uten sjanse til å vinne

Det femte og siste punktet general Richard Barrons mener må oppfylles, er dette: Ukrainas allierte må produsere flere våpen og ammunisjon og sende det raskest mulig til Ukraina.

«De allierte må øke våpenproduksjonen for å gi Kyiv muligheten til å beseire Moskva en gang for alle. Motoffensiven viser at Putins okkupasjon kan brytes. Det vil ta lengre tid og koste mer enn vi håpet på. Men håp er ikke nok. Nå må Vesten bidra mer eller overlate Ukraina til en håpløs kamp, ​​uten sjanse til å vinne», advarer Barrons.