Brev avdekker at paven tidlig fikk kjennskap til holocaust

Pave Pius XII fikk detaljert informasjon om nazistenes massedrap på jøder langt tidligere enn det som har vært kjent, viser brev som er funnet i Vatikanets arkiv. Foto: AP / NTB
Pave Pius XII fikk detaljert informasjon om nazistenes massedrap på jøder langt tidligere enn det som har vært kjent, viser brev som er funnet i Vatikanets arkiv. Foto: AP / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Pave Pius XII fikk kjennskap til nazistenes massedrap på jøder langt tidligere enn det Vatikanet tidligere har erkjent, viser ny dokumentasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I et brev til Vatikanet, datert 14. desember 1942, fortalte en tysk jesuittprest at opptil 6000 jøder daglig ble drept i nazistenes gasskamre i konsentrasjonsleiren Belzec i det okkuperte Polen.

Brevet fra Lothar König var stilet til pavens betrodde sekretær Robert Leiber. Han var i likhet med König tysk jesuitt.

Pave Pius XII hadde i flere måneder mottatt diplomatiske noter fra flere land som fortalte at opptil 1 million polske jøder var blitt drept, men unnlot å ta opp dette.

Den offisielle linjen fra Vatikanet var at disse rapportene var vage og ikke lot seg verifisere, og at paven derfor heller ikke kunne fastslå at nazistene begikk massedrap på jøder.

Splittet

Historikere har lenge vært splittet i synet på pavens taushet om holocaust under andre verdenskrig. Enkelte hevder at han forsøkte å redde jøder gjennom stille diplomati, mens andre mener at han ganske enkelt forholdt seg taus, til tross for informasjonen han fikk.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

König ba selv om at Vatikanet ikke måtte offentliggjøre det han fortalte, av frykt for sitt eget liv og livet til andre som i hemmelighet deltok i motstandskampen mot nazistene i Polen.

Tilhengere av paven mener også at han unnlot å kritisere og fordømme nazistene av frykt for represalier mot katolikker i Europa.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Pave Frans ga i 2019 beskjed om at Vatikanets arkiv fra andre verdenskrig skulle åpnes. Foto: Ciro Fusco / AP
Pave Frans ga i 2019 beskjed om at Vatikanets arkiv fra andre verdenskrig skulle åpnes. Foto: Ciro Fusco / AP

Anklages for antisemittisme

Enkelte har anklaget pave Pius XII for å være antisemitt, noe Vatikanet på det sterkeste har avvist.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Holocaustmuseet Yad Vashem i Jerusalem hevder at han unnlot å gripe inn da Romas jøder ble tatt til fange og deportert til konsentrasjonsleiren i Auschwitz i tyskokkuperte Polen.

Vatikanet har avvist også dette og hevder at paven åpnet den katolske kirkens dører for jøder på flukt, og at han på annet vis og i skjul bidro til å redde jøder.

Viktig dokument

– Dette dokumentet er viktig, for det viser med sikkerhet at den katolske kirken i Tyskland sendte pave Pius XII eksakte og detaljerte nyheter om de forbrytelser som ble begått mot jødene, sier Giovanni Coco, arkivaren i Vatikanet som fant brevet fra König.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Brevet paven fikk fra König, nevner også de to leirene Auschwitz og Dachau på en måte som tyder på at jødeutryddelsen kan ha vært tema i tidligere brev. Slike brev er ikke funnet i Vatikanets enorme arkiver og kan ha gått tapt.

Den amerikanske historikeren David Kertzer, som i 2022 vant Pulitzerprisen for boken «The Pope at War» om pave Pius, omtaler Coco som en særdeles dyktig forsker og konstaterer at han med sin stilling er sentral i arbeidet med å avdekke Vatikanets og tidligere pavers hemmeligheter.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

En katolsk prest i Tyskland informerte Vatikanet om nazistenes massedrap på jøder i konsentrasjonsleirer som Auschwitz. Foto: Arkiv Variopress / NTB
En katolsk prest i Tyskland informerte Vatikanet om nazistenes massedrap på jøder i konsentrasjonsleirer som Auschwitz. Foto: Arkiv Variopress / NTB

Åpnet arkivene

Kertzer mener brevet fra König er svært sentralt og et av de første dokumentenes som i detalj omtaler nazistenes gasskamre.

Pave Frans ga i 2019 ordre om at Vatikanets arkiver fra andre verdenskrig skulle åpnes.

– Med tillit til mine forgjengere åpner jeg denne dokumentariske arven for forskere. Håpet er at det kan avklare hvilken rolle Pius XII hadde i perioden under andre verdenskrig, sa paven den gang.

Suzanne Brown-Fleming ved Holocaust Memorial Museum i Washington mener offentliggjøringen av Königs brev demonstrerer at pave Frans mente alvor.

– Det er både et ønske om og støtte for en nøye vurdering av dokumentene ut fra et vitenskapelig perspektiv, enten de avdekker noe som er gunstig eller ugunstig, sier hun.