Russland trekker seg fra Barentsrådet

Utenriksminister Anniken Huitfeldt og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, her fra møte i Barentsrådet i Tromsø i oktober 2021. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB
Utenriksminister Anniken Huitfeldt og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, her fra møte i Barentsrådet i Tromsø i oktober 2021. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Russland melder seg ut av Barentsrådet fordi de nektes å overta det roterende formannskapet i oktober, melder russisk UD.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Russland legger skylda fullt og helt på de andre medlemmene for at samarbeidet har gått på tverke.

Presidentskapet i rådet går på omgang mellom Norge, Sverige, Finland og Russland. Russisk UD begrunner sin utmelding med at Finland ikke vil overlate styringen til dem for neste toårsperiode fra kommende oktober.

– Vi er overbevist om at den nåværende politiske situasjonen ikke samsvarer med de langsiktige interessene til innbyggerne i Arktis, heter det i uttalelsen fra russisk UD mandag.

Lokale råd og grupper

Rådet ble etablert ved starten på Barentssamarbeidet, som markerte 30 årsdag i år. De møtes annethvert år, representert ved medlemmenes utenriksministre, regionale politikere og urfolksrepresentanter.

Under møtet i 2021 ble det blant annet vedtatt en ny klimahandlingsplan.

Under Barents-paraplyen er det også hyppigere møter mellom de ulike regionene i barentslandene, for Norges del Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg er etablert en rekke arbeidsgrupper innen blant annet natur, urfolk, kultur, næringsliv og ungdomsarbeid.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Møte i oktober

Alle grenene av Barentsrådet har fortsatt arbeidet etter Russlands invasjon av Ukraina, men da uten russisk deltakelse. Rådene har i perioden da formelt sett ikke hatt beslutningsmyndighet, da vedtakene må være enstemmige.

Det er ventet at de gjenstående medlemslandene skal avklare formalitetene rundt veien videre når de møtes i finske Joensuu 24. oktober.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt tar Russlands utmelding fra Barentsrådet til etterretning.

«Samarbeidet i «Friends of the presidency»-formatet (uten Russland) under det finske formannskapet har fungert godt og bidratt til styrket samarbeid i Nord-Norden», skriver Huitfeldt (Ap) i en kommentar til NTB.

Det Internasjonale Barentssekretariatet (IBS) koordinerer arbeidet i Barentsrådet. I tillegg til de fire barentslandene, er også Island, Danmark og EU formelle medlemmer i rådet. Ni andre land har observatørstatus.