Prosjekt 2025: Trumps mulige retur og den republikanske planen for fremtiden

Donald Trump, tidligere amerikansk president og republikansk presidentkandidat i 2024, gestikulerer mens han forlater scenen etter å ha holdt tale i Sør-Dakota, 8. september 2023. Illustrasjonsfoto.
Donald Trump, tidligere amerikansk president og republikansk presidentkandidat i 2024, gestikulerer mens han forlater scenen etter å ha holdt tale i Sør-Dakota, 8. september 2023. Illustrasjonsfoto. 

Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

I august publiserte den konservative tenketanken «The Heritage Foundation», i samarbeid med en rekke andre høyreorienterte grupper, «Project 2025».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Prosjektet er i praksis et regjeringsprogram for en fremtidig republikansk president, dersom partiet skulle vinne valget i 2024.

Blant forslagene er blant annet å gjeninnføre en lov som gjør det lettere å sparke føderalt ansatte, straffeforfølgelse for å ha distribuert abortpiller i posten og å avskaffe nylig etablerte mangfolds-, likestillings- og inkluderingsinitiativer i forsvarsdepartementet.

De konservative er i full gang med å forberede seg på at en republikansk president skal overta makten i januar 2025, skriver Newsweek.

Meningsmålinger viser at den tidligere presidentkandidaten Donald Trump ligger klart best an til å bli republikanernes kandidat. Enkelte høyreorienterte aktivister mener at den politiske agendaen til Trump i hans første periode ble kraftig undergravd av byråkrater, som de kaller «den dype staten».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Se video: Kamala Harris: – Det kommer til å gå fint med Biden:

Ambisiøst

Rådgiver i Civita, Eirik Løkke sier til ABC Nyheter at «Project 2025» er noe som er «utvilsomt interessant» å følge med på:

– «Project 2025» er et ambisiøst forsøk på å utvikle og gjennomføre en politisk agenda for høyresiden i USA. Hovedpoenget er å ha en plan på plass hvis det republikanske partiet lykkes med å vinne tilbake presidentmakten ved valget i 2024, sier Løkke.

«Project 25» kan utgjøre en tydelig forskjell sier rådgiver i Civita, Eirik Løkke. Foto: CF-Wesenberg / Kolonihaven.no
«Project 25» kan utgjøre en tydelig forskjell sier rådgiver i Civita, Eirik Løkke. Foto: CF-Wesenberg / Kolonihaven.no

– Det kan gi Trump (eller mot formodning en annen republikansk president) et styringsdokument for gjennomføring av politikk. Mulighetsvinduet for gjennomføring av politikk er som regel større ved starten av en presidentperiode, enn senere, fortsetter Løkke.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Totalt er «Project 25» på mer enn 900 sider, med bidrag fra over 30 forfattere. Mer enn 50 konservativt orienterte kampanjegrupper, tenketanker, utdanningsinstitusjoner og publikasjoner er oppført i det rådgivende styret.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En innledende merknad gjør det klart at dokumentet er ment som grunnlag for et regjeringsprogram, med særlig vekt på hva en ny republikansk president bør gjøre umiddelbart etter at han eller hun har tiltrådt.

Her heter det blant annet «Historien viser at en presidents makt til å gjennomføre en agenda er på sitt høyeste i løpet av administrasjonens første dager. For å gjennomføre dette kreves det en gjennomtenkt, koordinert og enhetlig plan og en trenet og engasjert stab som kan gjennomføre den».

Dramatiske konsekvenser

Løkke forteller ABC Nyheter at prosjektet kan ha store ringvirkninger:

– Det kan ha til dels dramatiske konsekvenser hvis det blir gjennomført. For det første kan mange offentlig ansatte miste jobben. For det andre vil en slik politikk bidra til å politisere institusjonene ytterligere, gjennom en sterkere insistering på å plassere folk i offentlige posisjoner basert på politisk bakgrunn.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Programmet legger tidlig vekt på hva en ny republikansk president bør gjøre umiddelbart etter at han eller hun har tiltrådt. Foto: Charlie Neibergall / AP Photo / NTB
Programmet legger tidlig vekt på hva en ny republikansk president bør gjøre umiddelbart etter at han eller hun har tiltrådt. Foto: Charlie Neibergall / AP Photo / NTB

«For at de konservative skal ha en sjanse til å ta et oppgjør med den administrative staten og reformere den føderale regjeringen, må arbeidet starte nå. Hele denne innsatsen går ut på å støtte den neste konservative presidenten, uansett hvem han eller hun måtte bli», heter det videre i notatet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I notatet oppfordres det til en fullstendig gjennomgang av justisdepartementet. Dette omfatter blant annet en innskrenkning av FBIs program mot det de mener er feilinformasjon, gjeninnsettelse av tidligere tjenestemenn som mistet jobben etter å ha vist motstand covid-19 -vaksinen, og avskaffelse av det som beskrives som «woke-agendaen» i Pentagon.

Et av de mest iøynefallende forslagene er en plan om å gjeninnføre «Schedule F», en presidentordre fra Trump-tiden som ble opphevet av president Joe Biden. Dette vil føre til at titusenvis av føderalt ansatte blir omklassifisert, noe som vil gjøre det lettere å gi dem sparken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stor forskjell

På spørsmål om starten på en eventuell andre presidentperiode for Trump vil være annerledes en den første svarer Løkke:

– Det er en stor forskjell fra Trumps første presidentperiode i den forstand at Trump ikke hadde noen klar ide om hva han ville gjennomføre eller hvordan. Han var mest opptatt av å angripe alt og alle, og brukte mye politisk kapital på meningsløse ting. Eksempelvis hvor mange tilhengere som møtte opp på hans innsettelsesseremoni, fremfor å bruke kapital på å få gjennomført ting politisk. Et prosjekt 2025 vil være en tydelig forskjell. Det forutsetter imidlertid at Trump, dersom han blir valgt, vil være interessert i å bruke tid på og krefter på å opptre mer disiplinert, og det er jo langt fra sikkert er tilfelle.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvilke konsekvenser en republikansk president med «Project 2025» i ryggen vil ha for USA og resten av verden er enda uklart, avslutter Løkke:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det gjenstår å se. Riktignok har presidenten mye makt, men i USA er det reell maktbalanse, hvor Kongressen har mulighet til å blokkere. Faktisk har mye av utfordringen de seneste årene vært at Kongressen kan, selv med et mindretall, blokkere politisk initiativ og politikk. For eksempel med såkalt «Filibuster-taktikk». Det er av den grunn USA har blitt omtalt som et «vetokrati».

– Men det er klart at om Trump skulle bli valgt, og påfølgende få gjennomført mye av prosjekt 2025, så vil amerikanerne merke det i form av mer polarisering og konflikt, og en offentlig sektor med kan hende mindre kompetanse. Det er også grunn til å tro at Utenriksdepartementet blir nedprioritert. For verden vil det antagelig innebære et USA som er mindre interessert i å bidra til at liberale og demokratiske verdier vinner frem i verden. For Europa vil det innebære at vi i mindre grad kan stole på USA som alliert.