Forskning: Menn og kvinner med ulike symptomer ett døgn før hjertestans

Plutselig hjertestans har svært høy dødelighet. Nå viser det seg at det kan være klare symptomer i forveien, litt ulike mellom kvinner og menn. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB
Plutselig hjertestans har svært høy dødelighet. Nå viser det seg at det kan være klare symptomer i forveien, litt ulike mellom kvinner og menn. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Analyser av rundt 1700 hjertestanstilfeller viser at over halvparten hadde forvarsel – minst ett symptom – dagen i forveien. Menn og kvinner hadde ulike tegn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Når man får plutselig hjertestans og ikke er på sykehus, er dødeligheten over 90 prosent, ifølge forskere ved Smidt Heart Institute ved Cedars-Sinai i California.

Ved hjertestans vil blodsirkulasjonen brått avta. Hjernen får ikke oksygen, man mister bevisstheten og slutter å puste, og det er prekært å få hjertet i gang igjen raskest mulig.

Det er behov for forbedrede metoder for å forutsi og forebygge plutselig hjertestans og derved redusere dødeligheten.

Nå håper forskerne de er ett skritt nærmere. I en artikkel publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet, viser de til analyse av data fra to store undersøkelser. De har brukt 1700 tilfeller av plutselig hjertestans der vitner har beskrevet hvordan personene framsto i forkant.

Vitnebeskrivelsene var registrert av tilkalt helsepersonell. Pasientene var i alderen 18 til 85 år og fikk hjertestans mellom februar 2015 og januar 2021.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Halvparten kjente noe

I rundt 50 prosent av tilfellene – i begge undersøkelsene – forelå det forvarsler og symptomer i timene, dagene eller ukene før hjertestansen. For menn var det vanligste forvarslet smerter i brystet, men også pusteproblemer og ekstrem svetting. Kvinner derimot, opplevde oftere uforklarlig kortpustethet.

I tillegg opplevde mindre grupper av begge kjønn hjertebank, anfallsaktig aktivitet og influensaaktige symptomer.

Doktor Sumeet Chugh fra Cedars-Sinai ledet studien og håper funnene vil bidra til at folk raskere identifiserer tegn på hjertestans. Å kjenne til symptomene og forskjeller mellom menn og kvinner, kan gjøre det lettere skjønne at det er plutselig hjertestans det dreier seg om.

– Våre funn kan føre til et nytt paradigme for forebygging av plutselig hjertedød, sier doktor Chugh.

Høy dødelighet

Dataene ble hentet fra to store, pågående befolkningsundersøkelser i California og Oregon, Ventura Prediction of Sudden Death in Multi-Ethnic Communities (PRESTO) og Sudden Unexpected Death Study (SUDS).

I USA er det mer enn 356.000 hjertestanstilfeller utenfor sykehus. Over 90 prosent overlever ikke.

I SUDS-undersøkelsen hadde bare 19 prosent av de som kjente symptomer i forkant, tilkalt hjelp før de kollapset.