EU-domstolen: Polsk rettsreform krenket dommeres uavhengighet

Artikkelen fortsetter under annonsen

En rettsreform i Polen i 2019 gikk ut over dommernes uavhengighet, fastslår EU-domstolen. Dersom reformen ikke endres, risikerer Polen å bli bøtelagt av EU.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I en kjennelse mandag fastslår EUs øverste domstol (ECJ) at rettsreformen var i strid med EU-retten. Dersom Polen ikke etterkommer dommen og retter opp saken, kan EU-kommisjonen gå til ny sak og kreve at Polen straffes økonomisk.

EU-domstolen fastslår blant annet at disiplinæravdelingen i Polens høyesterett «ikke oppfyller kravene til uavhengighet og upartiskhet».

I tillegg skriver retten at et krav om at polske dommere må avgi en skriftlig erklæring om hvorvidt de tilhører foreninger eller politiske partier, «innebærer at dommernes grunnleggende rett til beskyttelse av personopplysninger og respekt for privatlivet settes til side».

Før jul kom en generaladvokat ved domstolen med en juridisk betenkning om saken. Også han kom fram til at den polske reformen brøt med EUs lovverk.

EU-kommisjonen anklaget i 2021 Polen for å bryte flere EU-lover med sin omstridte rettsreform. Dette har de altså fått medhold i av EU-domstolen i Luxembourg.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen i Warszawa har nektet å etterleve tidligere kjennelser, noe som fikk ECJ til å innføre dagbøter på 1 million euro. Tidligere i år ble dagbøtene halvert etter at polske myndigheter hadde etterkommet noen av domstolens krav.

Dagbøtene opphører med mandagens kjennelse, men domstolen understreker at dagbøtene som er påløpt hittil, må betales.