Den sørkoreanske regjeringen måtte snu – unge vil ikke jobbe seg til «gwarosa»

Yngre generasjoner og fagforeninger satte en stopper for den sørkoreanske regjeringens ønske om å heve maksgrensen for arbeidstid per uke.
Yngre generasjoner og fagforeninger satte en stopper for den sørkoreanske regjeringens ønske om å heve maksgrensen for arbeidstid per uke. Foto: Ed Jones / AFP / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Sørkoreanerne jobber knallhardt og flere dør som følge av overarbeid. Forrige uke måtte regjeringen i landet gjøre endringer i planen om å heve arbeidstidsgrensen til 69 timer per uke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere steder i verden jobbes det for å redusere antallet arbeidstimer per uke. I Sør-Korea har regjeringen derimot jobbet for å heve arbeidstidsgrensen for én uke fra 52 timer til 69 timer.

Forslaget falt ikke i god jord hos landets unge.

Forrige uke så den sørkoreanske regjeringen seg nødt til å legge planene på is etter reaksjoner fra den yngre garde.

Blant de lengste arbeidsukene i verden

Arbeidere i Sør-Korea er blant de som jobber mest i verden. Bare i Mexico, Costa Rica og Chile hadde arbeiderne lengre arbeidsuker enn i Sør-Korea i 2021, skriver CNN.

I Sør-Korea finnes det et eget ord for død som følge av overarbeid, «gwarosa», som står bak flere dødsfall hvert år. Utslitte mennesker dør av hjertestans og i arbeids- og trafikkulykker som følge av søvnmangel.

Til tross for dødsfallene ville regjeringen i landet øke grensen for hvor mange timer man kunne jobbe per uke. Ifølge CNN skal noe av grunnen til den foreslåtte økningen være krefter i næringslivet som ønsket å øke produksjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Den sørkoreanske regjeringen støttet næringslivet helt til de møtte høyrøstet motstand yngre generasjoner og fagforeninger. Onsdag forrige uke snudde regjeringen og forsikret landets unge om at deres rettigheter og interesser innenfor arbeidslivet skal tas hensyn til.

– Ingen grense mellom jobb og fritid

Frem til 2018 hadde var grensen for antall arbeidstimer per uke 68 timer. Den ble da satt ned til 52 timer etter press fra befolkningen. Den maksimale arbeidstiden som da ble vedtatt er den Sør-Korea har i dag. Loven tilsier at arbeidere kan jobbe 40 «vanlige» timer og 12 timer overtid per uke.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Til tross for at lovverket setter grenser regner man med at flere presses til å jobbe mer enn de skal, både av arbeidsgiver og seg selv.

– Min egen far jobber altfor mye hver uke og har ingen grense mellom jobb og fritid. Dette er dessverre ganske vanlig blant arbeiderne. Arbeidsinspektørene kan ikke overvåke alle arbeidsplasser hele tiden. Sørkoreanere vil forbli sårbare for dødelig overarbeid, sier den 25 år gamle studenten Jung Junsik til CNN.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han er blant de yngre som reagerte på at regjeringen ville heve arbeidsgrensen til 69 timer per uke.

– Forslaget gir ingen mening og er langt fra hva arbeidere faktisk ønsker, legger han til.

Frem til og med 2017 var det flere hundre tilfeller av dødsfall som følge av overarbeid. Selv om maksgrensen for arbeidstid per uke ble satt ned året etter skaper «gwarosa» fortsatt avisoverskrifter i landet.

Demografiske problemer

Planen om å heve maksimal arbeidstid anses som et forsøk på å løse problemer som oppstår for sørkoreansk industri og næringsliv som følge av lave fødselstall.

Samtidig som befolkningen i landet er blant verdens eldste fødes det få barn. Å erstatte arbeidskraften som har pensjonert seg eller aldri ble født med flere timer på jobb vil kun gjøre den demografiske situasjonen verre, mener kritikere, ifølge CNN.