Kristersson: Sverige er i en utsatt situasjon

Statsminister Ulf Kristersson ber svenskene se alvoret i situasjonen landet nå står oppe i.
Statsminister Ulf Kristersson ber svenskene se alvoret i situasjonen landet nå står oppe i. Foto: Jean-francois Badias / AP

Ingen andre spørsmål er nå like viktige nasjonalt og sikkerhetsmessig for Sverige som Nato-medlemskap, sier statsminister Ulf Kristersson.

Undre en hastig sammenkalt pressekonferanse tirsdag kveld, oppfordret Kristersson alle svensker til å se alvoret i situasjonen.

– Vi er i en utsatt situasjon. Våre sikkerhetspolitiske forutsetninger er nå verre enn siden andre verdenskrig, sa Kristersson.

– Russlands krigføring i Ukraina vil bli trappet opp, og det er av vital interesse for Sverige at Ukraina vinner. Og det er i Sveriges vitale sikkerhetsmessige interesse at vi kan forsvare oss sammen med Nato. Dette er et spørsmål som truer hele vårt demokrati, som truer freden i vår del av verden, sa han.

Må ikke være naive

– Men la oss ikke være naive. Det fins krefter både i og utenfor Sverige som vil hindre oss i å bli Nato-medlem, sa Kristersson.

– Vi ser at det fins provokatører som forverrer Sveriges relasjon til andre land, noe som leder til at svensk Nato-medlemskap blir forsinket, fortsatte han, men uten å nevne Tyrkia ved navn.

Tyrkia avlyste tirsdag et planlagte møte med Sverige og Finland om landenes Nato-søknader i februar, og fra finsk hold ble det antydet at landet nå vurderer å gå inn i Nato uten Sverige.

Utsatt situasjon

Kristersson sier at han har forståelse for signalene som kommer fra Finland, men understreker at finsk inntreden i Nato uten Sverige trolig bare er aktuelt dersom det blir klart at Sverige permanent holdes utenfor.

– Vi står fast på at Finland vil gå med i Nato sammen med Sverige, og at Nato-landene ser våre søknader under ett, sa han.

– Vi er i en utsatt situasjon. Våre sikkerhetspolitiske forutsetninger er nå verre enn siden andre verdenskrig. Russlands krigføring i Ukraina vil bli trappet opp, og det er av vital interesse for Sverige at Ukraina vinner. Og det er i Sveriges vitale sikkerhetsmessige interesse at vi kan forsvare oss sammen med Nato, sa Kristersson.

Protester

På pressekonferansen fikk Kristersson spørsmål om hva han mener om dem som protesterer og demonstrerer mot svensk Nato-medlemskap.

– Vi er inne i en ekstremt farlig tid og alle innbyggere bør tenke over hva som best gagner svenske sikkerhetsinteresser, sa han.

– Den utrolig opphetede stemningen som nå råder både i Sverige og internasjonalt er ikke bra for svensk sikkerhet, sa Kristersson.

– Å refse koranbrenning er ikke å krype for Tyrkia

Man må kunne kan kritisere brenning av hellige skrifter uten at det er å krype for Tyrkia, mener Sveriges utenriksminister Tobias Billström.

Den svenske utenriksministeren setter brenningen av Koranen i Stockholm den siste uka i sammenheng med Sveriges anstrengelser for å bli medlem av Nato. Koranbrenningen har vakt sterke reaksjoner blant annet i Tyrkia, den sterkeste opponenten i Nato mot svensk medlemskap.

Flere land har reagert, blant dem Finland, som har karakterisert koranbrenningen som «en belastning på ferden mot svensk og finsk NATO-medlemskap», ifølge Tobias Billström. Å gjennomføre slike aksjoner forbedrer ikke situasjonen i søknadsprosessen, understreket han på en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Selvsagt står vi for ytringsfriheten, men man må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Man må kunne forsvare ytringsfriheten og samtidig kritisere at det brennes hellige skrifter i den hensikt å provosere og splitte.