Belarus og Russland fortsetter å bygge opp felles styrker

Belarus og Russland forbereder felles øvelser for luftforsvaret, et ledd i oppbyggingen av en felles militær styrke.

Det belarusiske forsvarsdepartementet sier målet er å «styrke beskyttelse og forsvar av Unionsstaten (mellom Russland og Belarus).»

De skriver videre i uttalelsen av personell, våpen, forsvarsutstyr og spesialutstyr skal fortsette å ankomme Belarus fra Russland framover. Datoene for de felles taktiske flyvåpenøvelsene er ikke kjent.