Den svenske sentralbanken med kraftig økning av styringsrenten

Inflasjonen i Sverige var i oktober på 10,9 prosent, det høyeste på over 30 år.
Inflasjonen i Sverige var i oktober på 10,9 prosent, det høyeste på over 30 år. Foto: Pontus Lundahl/tt / NTB

Den svenske Riksbanken har hevet renten med 0,75 prosentpoeng til 2,5 prosent, det høyeste nivået på 14 år.

Senest for to måneder siden hevet den svenske sentralbanken styringsrenten med 1 prosentpoeng, noe som var den største økningen på nesten 30 år.

– Inflasjonen er stadig altfor høy. Den undergraver manges kjøpekraft og gjør det vanskeligere for husholdninger og bedrifter å planlegge sin økonomi. For å få ned inflasjonen og beskytte inflasjonsmålet har styret bestemt å øke styringsrenten med 0,75 prosentpoeng, heter det i en pressemelding fra den svenske sentralbanken.

Ved at banken øker renten ytterligere nå, minsker risikoen for vedvarende høy inflasjon og en enda større pengepolitisk innstramming en gang i framtiden, heter det. Banken sier det er av største viktighet at pengepolitikken fungerer for at inflasjonen skal falle tilbake og stabilisere seg rundt 2 prosent innen rimelig tid.

I tillegg utvider banken sine renteprognoser og åpner for en renteheving i begynnelsen av 2023. Da vil nivået ligge på like under 3 prosent, heter det.

Inflasjonen i Sverige var i oktober på 10,9 prosent, det høyeste på over 30 år.