Dansk tilsyn åpner sak mot energiselskap

Det danske Forsyningstilsynet undersøker om energiselskapet Modstrøm har beholdt millioner av kroner fra tidligere kunder.

Jyllands-Posten har tidligere omtalt hvordan selskapet over flere år har beholdt et tresifret millionbeløp fra kunder som gikk over til andre selskaper.

Da kundene byttet selskap, hadde de penger på kreditt fra Modstrøm fordi de hadde betalt på konto, men ikke hadde forbruk som nådde opp til kontobeløpet.

– Vi oppretter sak fordi vi har en begrunnet mistanke om at reglene er brutt, sier direktør Carsten Smidt i tilsynet. Forsyningstilsynet er en uavhengig tilsynsmyndighet som fungerer som konkurransetilsyn for den danske energisektoren.

En av kundene som har byttet selskap, og som avisa har snakket med, hadde 6.000 kroner til gode.

I et skriftlig svar til Jyllands-Posten opplyser Modstrøms direktør Anders Millgaard at de forholder seg til gjeldende regler og på ingen måte holder tilbake kundenes fordringer.

– Når vi foretar et sluttoppgjør, overfører vi eventuelle fordringer tilbake til kundens saldo, innenfor den tidsrammen vi må. Betaling skjer ved at kunden kontakter oss, og betaling skjer vanligvis innen én til to uker, skriver han.