USAs sentralbank åpner for langsommere renteøkning

Wall Street. Foto: AP / NTB
 Wall Street. Foto: AP / NTB

Den amerikanske sentralbanken vurderer å skru ned tempoet i renteøkningene. Årsaken er avtagende inflasjonspress.

Sentralbanken har gått aktivt til verks for å dempe den økende inflasjonen i år. Banken har jekket opp sin referanserente seks ganger, inkludert fire kraftige hopp på rad på 0,75 prosentpoeng.

– Positiv utvikling i de siste dataene har gjort meg mer komfortabel med å vurdere å trappe ned til en 50-basispunkters økning i desember, sa sentralbankens styremedlem Christopher Waller i en tale onsdag.

Han understreket samtidig at det fortsatt er behov for flere renteøkninger for å få ned inflasjonen.

Kommentarene hans kom etter rapporter som viste at inflasjonen avtok til 7,7 prosent i oktober, med en konsumprisindeks som har hatt det laveste årlige tempoet siden januar.

Selv om inflasjonen holder seg godt over sentralbankens mål på 2 prosent, tar et økende antall stemmer til orde for mer forsiktige skritt i de kommende månedene.