Polsknorsk forsker: Frykten sitter dypt i det polske samfunnet

Rakettnedslagene i Polen er en eskalering, men det store spørsmålet er om det var en villet handling fra Russland, sier Nupi-forsker Jakub M. Godzimirski.

Han sier det angivelige rakettnedslaget like ved den ukrainske grensen har skapt frykt og uro i Polen.

– Jeg snakket med min polske svigermor som var veldig bekymret. Det er mange som er bekymret. Det er en frykt for at dette kan ha en smitteeffekt og at denne krigen kan ramme Polen direkte, sier Godzimirski til NTB.

Han poengterer at mange eldre i Polen har kjent effekten av sovjetiske styrkers nærvær i landet på nært hold.

– De har personlige minner som får dem til å bli urolige i en slik situasjon. Den frykten sitter dypt i det polske samfunnet, sier han.

Håper det var et uhell

Ifølge en amerikansk etterretningskilde var det russiske raketter som slo ned like over grensa fra Ukraina. To personer ble drept. Polske myndigheter har bekreftet at to statsborgere er døde etter eksplosjoner, men sier ingenting om raketter foreløpig.

– De har kommet med en veldig forsiktig uttalelse. Situasjonen er uavklart. De vil samle beviser og finne ut hva som har skjedd. Selvsagt er det også et forsøk på å berolige borgerne og vise at man har kontroll og jobber med saken, sier Nupi-forskeren.

Han sa tidlig etter at det angivelige rakettnedslaget ble kjent at han håper det var et uhell.

– Det er en eskalering, men det store spørsmålet er om det er en villet handling fra russisk side eller det som kan kalles en arbeidsulykke, sier Godzimirski.

Han sier at det kan dreie seg om raketter som havnet på avveie, eller raketter som ble skadd av et luftvernsystem.

– Det er det jeg tror og håper er tilfellet, sier han.

– Tar situasjonen på alvor

Godzimirski sier at Polen tar situasjonen på alvor. Landet har innkalt sikkerhetsrådet og hele regjeringen til krisemøter. Landet åpner også for å ta artikkel 4 i Nato-traktaten i bruk. Det åpner for konsultasjoner med allierte hvis et lands territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.

– Da må de legge fram bevis. Basert på det har man en samtale med de andre allierte, og hvis det viser seg at dette ikke kan tolkes som en ulykke, vil man også se på andre type reaksjoner, sier Godzimirski.

Eksperter har også pekt på at en mulig reaksjon vil være flere amerikanske styrker i Polen.

– Det har en symbolsk effekt i første omgang fordi man har amerikanske soldater til stede. Det er en måte å forhøye terskelen for russisk intervensjon, at man ikke bare vil møte polske styrker, men også Nato-styrker og amerikanske styrker. Det er en strategi for å øke avskrekkingsevnen mot Russland, sier Nupi-forskeren.