WHO: 17 millioner europeere har long covid-symptomer

Mange sliter med symptomer lenge etter at de har hatt covid-19.
Mange sliter med symptomer lenge etter at de har hatt covid-19. Foto: Erik Johansen / NTB

Anslagsvis 17 millioner mennesker i Europa hadde symptomer på long covid under pandemiens to første år, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det er WHOs Europa-avdeling som har gjennomført analysen og kunngjorde resultatene tirsdag. Tallet på 17 millioner er basert på en modell skapt på University of Washington, som studerte koronatilfeller i WHOs 53 medlemsland.

Kriteriet var at man hadde symptomene i minst tre måneder i 2020 og/eller 2021. Andre forskere har fra før definert tre typer long covid.

De som ble smittet av alfa- og deltavariantene av korona, har hatt symptomer som tretthet, hjernetåke og hodepine. De som ble smittet i pandemiens startfase har ofte symptomer knyttet til kortpustethet og brystsmerter. En siste gruppe har en rekke ulike plager, blant annet hjerteklapp, muskelsmerter, forandring i hår og hud.

Studien viser at det er dobbelt så stor fare for at kvinner får long covid som menn, og at langt flere får det dersom koronainfeksjonen krever sykehusinnleggelse.

Globalt anslår man at 145 millioner mennesker fikk long covid-symptomer i 2020 eller 2021.